งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- คนไทยชอบยิ้ม = ท - มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษา = ม - Love is blind= L - Aristotle is a logician.= A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- คนไทยชอบยิ้ม = ท - มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษา = ม - Love is blind= L - Aristotle is a logician.= A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 - คนไทยชอบยิ้ม = ท - มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษา = ม - Love is blind= L - Aristotle is a logician.= A

16 ในภาษาอังกฤษ ถ้าเป็น Propositional Logic สัญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนคือ P, Q และ R ส่วน Predicate Logic สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ แทนคือ X, Y และ Z

17 2) เครื่องหมายปฏิเสธ ~ จะใช้ ในกรณีที่ข้อความนั้นมีความหมาย ปฏิเสธ เช่น - เขาไม่ไป =~ ป - Mill is not a scientist. = ~ S

18 หรือในกรณีที่ข้อความ เดียวกันปรากฏในการอ้าง เหตุผลเดียวกัน แต่มี ความหมายขัดแย้งกัน เช่น หากข้อความ “ ทุกชาติจะต้อง ไม่ครอบครองอาวุธมีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ” และ “ ทุกชาติ สามารถครอบครองอาวุธมี อานุภาพทำลายล้างสูงได้ ” ปรากฏในการอ้างเหตุผล เดียวกันจะเขียนสัญลักษณ์ แทนดังนี้

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 P 1 P 2 P 3 C

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 3 6

72

73 1212

74

75 1 1010 5

76 1515 2020

77 1 5

78 1515 2020 1010

79 1

80

81 5

82

83

84

85 1010

86

87

88 1

89

90

91

92

93

94

95

96

97 1010

98

99

100

101

102

103

104 1.1.

105 3.3.

106 2.2.

107 4.4. 3.3.

108 1.1.

109 1.1.

110 2.2. 2.2.

111 2.2. 2.2.

112 4.4.

113

114 3.3. 3.3.


ดาวน์โหลด ppt - คนไทยชอบยิ้ม = ท - มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษา = ม - Love is blind= L - Aristotle is a logician.= A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google