งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

2 พล.ต.สืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธาน พ.ต.อ.เฉลียว หอมวิเศษเลขานุการ
พล.ต.สืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธาน พ.ต.อ.เฉลียว หอมวิเศษเลขานุการ

3 รองนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
พล.อ.ต.พินิจ ทิพทัส รองนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

4 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์
บรรยายพิเศษ การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ.อ.สระ ทัพถาวร ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐

5 ๒.สถานการณ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
บรรยายพิเศษ ๒.สถานการณ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ ๐๙๓๐ - ๑๐๐๐

6 การเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ของ บุตรข้าราชการ และ ลูกจ้างรพ.รร.๖ และ วพม.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิก ๔ เหล่า การเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ของ บุตรข้าราชการ และ ลูกจ้างรพ.รร.๖ และ วพม. พ.อ.บัณฑิต จันทะยานี (ทบ.) ๑๐๐๐ - ๑๐๑๕

7 ร.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์ ร.น. (ทร.) ๑๐๔๕ - ๑๑๐๐
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิก ๔ เหล่า ๒. Systemic Hyperbaric Oxygen Accelerates the Healing Rate of Diabetic Foot Ulcers ร.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์ ร.น. (ทร.) ๑๐๔๕ - ๑๑๐๐

8 น.ท.หญิง นันทิรัตน์ พิเดช (ทอ.) ๑๑๐๐ - ๑๑๑๕
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิก ๔ เหล่า ๓. การเพิ่มขีดความสามารถของระบบการทดสอบ ทางจิตวิทยาการบินด้วยคอมพิวเตอร์ น.ท.หญิง นันทิรัตน์ พิเดช (ทอ.) ๑๑๐๐ - ๑๑๑๕

9 พ.ต.อ.หญิง จันทนา วิธวาศิริ (สตช.) ๑๑๑๕ - ๑๑๓๐
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิก ๔ เหล่า Boys Sexual Abuse พ.ต.อ.หญิง จันทนา วิธวาศิริ (สตช.) ๑๑๑๕ - ๑๑๓๐


ดาวน์โหลด ppt สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google