งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่าย สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ. อ. สระ ทัพถาวร ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่าย สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ. อ. สระ ทัพถาวร ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ๑.การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่าย สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ. อ. สระ ทัพถาวร ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐

5 ๒. สถานการณ์ชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ ๐๙๓๐ - ๑๐๐๐

6 ๑.การเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ของ บุตรข้าราชการ และ ลูกจ้างรพ. รร. ๖ และ วพม. พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี ( ทบ.) ๑๐๐๐ - ๑๐๑๕

7 ๒. Systemic Hyperbaric Oxygen Accelerates the Healing Rate of Diabetic Foot Ulcers ร. อ. อนุชา ลิขิตวงษ์ ร. น. ( ทร.) ๑๐๔๕ - ๑๑๐๐

8 ๓. การเพิ่มขีดความสามารถของ ระบบการทดสอบ ทางจิตวิทยาการบินด้วย คอมพิวเตอร์ น. ท. หญิง นันทิรัตน์ พิเดช ( ทอ.) ๑๑๐๐ - ๑๑๑๕

9 ๔. Boys Sexual Abuse พ. ต. อ. หญิง จันทนา วิธวาศิริ ( สตช.) ๑๑๑๕ - ๑๑๓๐


ดาวน์โหลด ppt ๑.การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนค่าย สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ. อ. สระ ทัพถาวร ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google