งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/ KuBo/ Chapter 2

2 Download & Contact ME  Download Documents  http://computer.pcru.ac.th/KuBo/ 4122602_OA.php  FQA  http://computer.pcru.ac.th/KuBo/com_title/show_forum.php  Contact ME  Office : LC Building Room com201  Website : http://computer.pcru.ac.th/KuBo/http://computer.pcru.ac.th/KuBo/  Phone : 056 - 717100 Ext.4503  E-Mail : suchada@pcru.ac.th

3 โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทั่วไป E-Document

4 โปรแกรมระบบ บริหารงานอัตโนมัติ E-Workflow

5 โปรแกรมระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ E-Document Flow

6 โปรแกรมระบบงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร E-News

7

8 PRAXTICOL โปรแกรมระบบ สำนักงานอัตโนมัติ

9 LOGO F Q A


ดาวน์โหลด ppt LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google