งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2

2 Download & Contact ME  Download Documents  _OA.php  FQA   Contact ME  Office : LC Building Room com201  Website :  Phone : Ext.4503 

3 โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทั่วไป E-Document

4 โปรแกรมระบบ บริหารงานอัตโนมัติ E-Workflow

5 โปรแกรมระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ E-Document Flow

6 โปรแกรมระบบงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร E-News

7

8 PRAXTICOL โปรแกรมระบบ สำนักงานอัตโนมัติ

9 LOGO F Q A


ดาวน์โหลด ppt LOGO Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology KuBo/ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google