งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office Automation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office Automation System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office Automation System
Chapter 2 Office Automation System SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

2 Download Documents FQA Contact ME Download & Contact ME
FQA Contact ME Office : LC Building Room com201 Website : Phone : Ext.4503

3 โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทั่วไป E-Document

4 โปรแกรมระบบบริหารงานอัตโนมัติ
E-Workflow

5 โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-Document Flow

6 โปรแกรมระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
E-News

7

8 PRAXTICOL โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ

9 F Q A Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Office Automation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google