งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ

2 QR Code คือ ?? QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code เป็นรูปแบบบาร์โค้ต 2 มิติแบบใหม่ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "Two-Dimensional Bar Code" ซึ่งความเป็นจริงแล้ว QR Code มีมาตั้งแต่ปี 1994 ซึ่งคิดค้นโดยคนญี่ปุ่น บริษัท Denso-Wave?

3 QR Code คือ QR Code ปัจจุบันบาร์โค้ดแบบ QR Code นี้ เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า เป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปเสียแล้ว สำหรับเมืองไทยเพิ่งเห็นไม่นาน โดยเฉพาะถ้าเราสังเกตโฆษณาของ โออิชิ ที่มีการนำเอา QR Code มาร่วมเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าของเขา

4 ตัวอย่าง QR Code อ.วีรภัทร พุกกะมาน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.วีรภัทร พุกกะมาน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

5 ประโยชน์ของ QR Code ใช้แทนบาร์โค้ด
สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ในบาร์โค้ดแบบนี้ได้ เช่น URL - ของเว็บไซต์ - ชื่อที่อยู่ - แทนนามบัตร - ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ เป็นต้น เข้าขอได้จาก

6 วิธีการใช้งาน QR Code ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ QR Code ที่เห็น และนำไปอ่านด้วยโปรแกรมประเภท QR Code reader ก็จะได้รายละเอียดข้อมูลของ QR Code นั้นๆ ซึ่งในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ จะมีโปรแกรมตัวนี้ติดตั้งมาด้วย โดยเฉพาะกับโทรศัพท์ประเภท Smart Phone หรือถ้าไม่มีก็สามารถหา download มาใช้งานได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone, BB และ Android เป็นต้น

7 วิธีการใช้งาน QR Code ทดสอบสร้าง QR Code สำหรับคนที่สนใจจะสร้าง QR Code ของตัวเอง ก็สามารถทำได้ เข้าไปยังเว็บไซต์ จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการ - URL (Link Web) - Text - Phone Number - SMS

8 อ้างอิง http://qrcode.kaywa.com/


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google