งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา Ver. 1.0 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา Ver. 1.0 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา Ver. 1.0 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ

2 QR Code คือ ?? QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code เป็นรูปแบบบาร์โค้ต 2 มิติแบบใหม่ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "Two- Dimensional Bar Code" ซึ่งความ เป็นจริงแล้ว QR Code มีมาตั้งแต่ปี 1994 ซึ่งคิดค้นโดยคนญี่ปุ่น บริษัท Denso-Wave?

3 QR Code ปัจจุบันบาร์โค้ดแบบ QR Code นี้ เป็นที่นิยม มากในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า เป็นเรื่องธรรมดา ของเขาไปเสียแล้ว สำหรับเมืองไทยเพิ่งเห็นไม่ นาน โดยเฉพาะถ้าเราสังเกตโฆษณาของ โออิชิ ที่มีการนำเอา QR Code มาร่วมเป็นหนึ่งในการ ประชาสัมพันธ์สินค้าของเขา QR Code คือ http://www.buu.ac.th

4 อ. วีรภัทร พุกกะมาน คณะวิทยาศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต สระแก้ว 0868486166 ตัวอย่าง QR Code

5 ใช้แทนบาร์โค้ด สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ในบาร์โค้ดแบบนี้ได้ เช่น URL - ของเว็บไซต์ - ชื่อที่อยู่ - แทนนามบัตร - ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ เป็นต้น เข้าขอได้จาก http://qrcode.kaywa.com/ ประโยชน์ของ QR Code

6 ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ QR Code ที่เห็น และนำไปอ่านด้วยโปรแกรมประเภท QR Code reader ก็จะได้รายละเอียดข้อมูลของ QR Code นั้นๆ ซึ่งในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ จะมี โปรแกรมตัวนี้ติดตั้งมาด้วย โดยเฉพาะกับ โทรศัพท์ประเภท Smart Phone หรือถ้าไม่มีก็ สามารถหา download มาใช้งานได้ด้วย ไม่ว่า จะเป็นโทรศัพท์ iPhone, BB และ Android เป็นต้น วิธีการใช้งาน QR Code

7 ทดสอบสร้าง QR Code สำหรับคนที่สนใจจะสร้าง QR Code ของ ตัวเอง ก็สามารถทำได้ เข้าไปยังเว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.com จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการhttp://qrcode.kaywa.com - URL (Link Web) - Text - Phone Number - SMS วิธีการใช้งาน QR Code

8 http://qrcode.kaywa.com/ http://www.it- guides.com/index.php/technology- updated/1204-quick-response-code อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา Ver. 1.0 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google