งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis

2 การเข้าถึงข้อมูล วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้า แรก Nexis วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้า แรก Nexis วิธีการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล Nexis ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล Nexis

3 ทำความรู้จัก ฐานข้อมูล Nexis Nexis เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร บทความทางด้านบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด กฏหมายและข้อมูลอ้างอิงทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าว ต่าง ๆ ทั่วโลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ แบ่งจำนวนรายการที่พบออกเป็น 34,000+ แหล่งค้นคว้า 9,000+ สาระสังเขป 12,000+ เอกสารฉบับเต็ม แสดงผลในรูปแบบบรรณานุกรม, ข้อมูล เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค. ศ.1990 และยัง สามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้ ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 ถึงปัจจุบัน

4 Website ที่จะสืบค้นข้อมูลจาก Nexis ได้... http://www.lexisnexis.c om/ http://www.lib.kmutt.ac.th/online.html http://www.uni.net.th http://www.kmutt.ac.th/

5 การเข้าสู่หน้าแรก ของ Nexis 1. พิมพ์ชื่อสถานศึกษาใน ช่อง NEW คลิก 2. เลือกชื่อ สถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous คลิก

6 4. หน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Lexis คลิก NEXIS.com 3. คลิก YES

7 หน้าแรกเว็บไซต์ NEXIS

8 ช่องทางการสืบค้น ข้อมูล Subject Directory Subject Directory Quick Search Power Search Search Forms My News Market InformationMarket Information

9 เป็นการค้นหาโดยเลือก หัวเรื่องย่อยจาก หมวดหมู่ใหญ่ แล้วย่อย ลงตามลำดับ วิธีการสืบค้น Subject Directory คลิกเลือกกลุ่มเรื่องย่อยที่ ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Business&Management

10 แสดงรายการเรื่องย่อยของ Business&Management คลิกเรื่องย่อยที่ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Business Technology

11 แสดงรายการหัว เรื่องย่อย แสดงรายการ บรรณานุกรม

12 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Power Search เป็นการสืบค้นที่ซับซ้อนขึ้น มี ทางเลือกเพื่อระบุแหล่งข้อมูลที่ ต้องการสืบค้น สามารถกำหนด ระยะเวลาของข้อมูลได้ พิมพ์คำค้นที่ต้องการ ใช้คำเชื่อม ต่าง ๆ เช่น and, or, and not, w/n, w/s เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับ ความต้องการมากขึ้น

13 คำสั่งที่ใช้ในการสืบค้นแบบ Power search และ Search forms คำเชื่อม and, or, and not คำสั่ง w/n ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ห่าง กันไม่เกินระยะที่กำหนด pre/n ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ห่าง กันไม่เกินระยะที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับก่อน / หลัง w/s ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ ภายในประโยคเดียวกัน w/p ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ ภายในย่อหน้าเดียวกัน สัญลักษณ์ * ใช้แทนค่าอักษร หนึ่งตัว ! ใช้แทนอักษรใด ๆ ที่ตามคำนั้น “ ” ใช้เมื่อคำ สืบค้นเป็นวลี

14 Top Source แหล่งข้อมูล 25 รายการ ซึ่ง nexis.com จัดแหล่งข้อมูลสำคัญและ มีผู้นิยมใช้มาก สามารถเลือกแหล่งข้อมูลใน Drop-Down List ภายใต้ : My Source ( แหล่งข้อมูล 20 รายการล่าสุดที่มีการใช้ )

15 คลิก I เพื่อดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

16 เลือกแหล่งข้อมูลด้วยทางเลือก Find more sources คลิกเลือกแฟ้มกลุ่ม แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เช่น Market & Industry

17 ปรากฏหัวเรื่องย่อย เลือกเรื่องย่อยที่สนใจ เช่น Reports & analysis

18 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Quick Search เป็นการสืบค้นอย่าง ง่าย โดยระบบจะ สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ได้ 2 ปี พิมพ์คำที่ ต้องการ E-commerce คลิก

19 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Forms เป็นการสืบค้นที่หน้าจอการสืบค้น จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิก

20 พิมพ์หัวเรื่องที่ ต้องการ

21 หรือเลือกการสืบค้น เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. News 2. Company 3. People 4. Government 5. Medical 6. Public records 7. Country 8. Markets ในแต่ละกลุ่มจะมี ทางเลือกย่อยลงไปอีก

22 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ My News มีลักษณะเป็น Current awareness มี 2 ทางเลือก 1. Personal news 2. Real time news

23 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Market information เป็นการสืบค้นข้อมูลราคาหุ้น และข่าว ของบริษัทต่าง ๆ มี 3 ทางเลือก ดังนี้ 1. Market indicators 2. My porfolio 3. Quotes & news

24 การแสดงผลการ สืบค้นข้อมูล เป็นการแสดงรายการ บรรณานุกรมของเอกสาร

25 เป็นการแสดงรายละเอียดของ เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ

26 การจัดการผลการ สืบค้นข้อมูล 1.

27 1. คลิกเลือกรายการ เอกสารที่ต้องการ 2. 2. ระบุรูปแบบ การแสดงผล 3. 3. คลิกเพื่อดู รายการก่อนพิมพ์ 4. จากนั้นใช้ทางเลือก Print ของเบ ราเซอร์ เพื่อสั่งพิมพ์

28 2.

29 1. 1. คลิกเลือกรายการ เอกสารที่ต้องการ 2. 2. ระบุรูปแบบ การแสดงผล 3. 3. พิมพ์ข้อความ ที่ต้องการให้ ปรากฏใน E- mail 4.4. 4. พิมพ์ E-mail address คลิ ก

30 3.

31 1. 1. คลิกเลือกรายการ เอกสารที่ต้องการ 2. 2. ระบุรูปแบบ การแสดงผล 3. 3. เลือก รูปแบบไฟล์ คลิ ก


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google