งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกำลัง การผลิต ขนิษฐา ศรีนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกำลัง การผลิต ขนิษฐา ศรีนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกำลัง การผลิต ขนิษฐา ศรีนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

2 ความหมาย กำลังการผลิต (capacity) คือ อัตราสูงสุดที่ ระบบการผลิตสามารถผลิตได้เต็มที่ในช่วงเวลา หนึ่งของดำเนินงาน

3 ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดตารางการผลิต การบริหารวัสดุให้พอต่อการ ผลิต การบำรุงรักษา การออกแบบงานและบริหาร บุคลากร

4 การวัดกำลังการผลิต การวัดกำลังการผลิตจากผลผลิต การวัดกำลังการผลิตจากปัจจัยการ ผลิต Peak Capacity Rated Capacity Effective Capacity

5 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว 1. หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคาขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

6 การกำหนดระดับของกำลังการผลิตมี อยู่ 3 ระดับ กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์สูงสุด กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์เฉลี่ย กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์ต่ำสุด

7 การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ขนาดการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์ในการจัดการกำลังการผลิต

8 คำถาม กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัดคือ อะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัยอะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวคำนึงถึง เรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้ อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการ ผลิตมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกำลัง การผลิต ขนิษฐา ศรีนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google