งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านขุนอมแฮดนอก อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านขุนอมแฮดนอก อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านขุนอมแฮดนอก อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง 1. ดิน ความมั่นคงในที่ทำกิน เอกสารสิทธิ เสนอโฉนด โฉนดชุมชนก็ได้ ขาดแรงงาน ปรับที่นาเป็นขั้นบันได 2. น้ำ พอเพียง สม่ำเสมอ และทั่วถึง เพื่อการเกษตรและ ครัวเรือน ได้รับการปันน้ำจากสถานี วิจัยเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล

3 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง 3. ป่า คนนอกชุมชนลักตัดไม้ 4. คน / อาชีพ ( 10% รับจ้างไม่มีที่ทำ กิน 40% ทำกินอย่างเดียว มีเงินเหลือ 50% ทำกินและรับจ้าง มีเงินเหลือ ) ทอ ผ้า ขายได้น้อย ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง แพง ราคามะเขือเทศตกต่ำ กล้า กาแฟมีไม่พอให้

4 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง 5. โรงเรียน ขาดโทรทัศน์และ เครื่องเล่น VCD ( ศศช บ้านขุนอม แฮดนอก ) 6. หมู่บ้าน โซล่าโฮมแผงเดียวไม่ พอใช้ ไม่ได้งบต่อสายไฟฟ้า ระยะ 1.5 กม. ถนนชำรุด

5 ข้อเสนอสำหรับ โครงการนำร่อง

6 โครงการวางระบบน้ำและ พิธีกรรม เพื่อให้น้ำถูกจัดการใช้ประโยชน์อย่าง สูงสุดและทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดย ผ่านพิธีกรรม โดยชุมชนร่วมศึกษาวางเส้นทางน้ำและ การแบ่งปันน้ำใช้ ร่วมรักษาดูแล เกิดความ รักและสามัคคี

7

8 กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม ชุมชนร่วมจัดหาสนับสนุนโทรทัศน์และ เครื่องเล่น VCD เพื่อการศึกษา

9 กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม ชุมชนร่วมคิดและร่วมช่วยเหลือ ครอบครัวที่ทุกข์ยาก

10 กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม ชุมชนร่วมติดต่อร้านค้าขายผ้าทอ

11 กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม ชุมชนร่วมคิดวางกฎหมู่บ้านในเรื่องป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ป่า และที่ดินป่าไม้

12 กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม ชุมชนร่วมคิดและจัดหาไฟฟ้า กล้ากาแฟ กล้าต้นไม้และไผ่


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านขุนอมแฮดนอก อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google