งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และ สนับสนุนโครงการนำร่อง : บ้าน แม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และ สนับสนุนโครงการนำร่อง : บ้าน แม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และ สนับสนุนโครงการนำร่อง : บ้าน แม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้าน ตัวอย่าง - การใช้ที่ดินจะเป็นไร่หมุนเวียน ไม่มีแนวเขตที่ดินทำกินกับแนวเขต ป่าที่ชัดเจน - ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน เขียน อ่าน ภาษาไทยไม่ได้ - น้ำ ยังไม่มีระบบระเบียบ - ถนนหนทางเดินทางลำบาก ( ฤดู ฝน )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ข้อเสนอสำหรับโครงการนำ ร่อง * ต้องการให้ทางเจ้าหน้าช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ - เมล็ดพันธุ์พืช เช่น กระเทียม ผัก ผักชี กาแฟ ต้นกล้วย หรือครัวหลังบ้าน - พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ ปลา กบ เพื่อปล่อยลงแม่น้ำ - พลังงานแสงอาทิตย์ - ต้องการจัดระบบน้ำให้เป็นระเบียบ เช่น น้ำประปาภูเขา - ชุมชนมีแผนป้องกันพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และ สนับสนุนโครงการนำร่อง : บ้าน แม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google