งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิด แบบ พอเพี ยง ของคนพอเพียง. มองภาพนี้... แล้วเห็นอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิด แบบ พอเพี ยง ของคนพอเพียง. มองภาพนี้... แล้วเห็นอะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิด แบบ พอเพี ยง ของคนพอเพียง

2 มองภาพนี้... แล้วเห็นอะไร ?

3

4

5

6

7 เวลา

8 * การศึกษา ( ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจโลก ) * สุขภาพ ( ชีวภาพ ปลอดสาร การกิน การอยู่ การทำงาน ) * การพักผ่อนหย่อนใจ ( การท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา ) * ศิลปวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ) การโหยหาของคนในสังคม ยุคปัจจุบัน / อนาคต * จิตวิญญาณ ( สมาธิ ความเรียบง่าย ความหมายของชีวิต ) ” “ เมื่อโลกหมุนกลับ ” “ คืนสู่ ธรรมชาติ ”

9

10 ปัญหาที่จะเกิดกับ ครอบครัว หนี้สินทิศทางที่ เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ สูงขึ้น ขาดวินัยการใช้ จ่ายเงิน

11 ท่านพอใจจะอยู่อย่างไร ? จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย หรือจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน........

12

13 แล้วเราจะ ไปทางไหน กันดี. ชะตาชีวิตจะเป็น อย่างไรหนอ ?

14 “ เราคือคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ” มิใช่ฟ้าดิน... เพียงแต่ต้องปรับตัวเองให้สามารถรับ ความคิดใหม่ๆ / ความคิดอันแตกต่างให้ ได้.

15 เมื่อไหร่ ? คุณถึง จะรู้ว่าพอ ซื้อรถยนต์ทำร้านอาหารปลูกผัก พอประมาณ - มีหนี้สินเท่าไร เงินเหลือ เท่าไร - ซื้อไปทำไม จำเป็นแค่ ไหน - มีทักษะ ความรู้เรื่อง อาหาร ตลาด - การมีมนุษย์สัมพันธ์ - เงินทุน วัตถุดิบ สถานที่ อุปกรณ์ - ที่ดิน แรงงาน - มีความรู้เรื่องดิน น้ำ พันธุ์พืช - เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ มีเหตุผล - สามารถจ่ายได้ทุกงวด - จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ หลายอย่าง - มีความชำนาญ - ทำเลดี วัตถุดิบมีใน ชุมชน ทุนพร้อม - ดินดี น้ำดี มีทุน - ทำกิน เหลือแจก เหลือขาย มีภูมิคุ้มกัน - มีความรู้เรื่องรถ ซ่อมเอง ได้ - เกิดรายได้เพิ่มขึ้น - มีมาตรฐาน - วัตถุดิบส่วนใหญ่ทำเอง - พันธุ์ไม้ท้องถิ่น - ขยายพันธุ์เอง - ฟื้นฟูทรัพยากรฯ

16 การออกแบบชีวิต / ทางเลือกที่ มีความหมาย 1. เห็นอย่างไร ? ทำอย่างนั้น ; เราจะไม่ทำ อย่างคนเป็นผู้ใหญ่ / เด็ก 2. เวลา ; เราจะไม่ทำอย่างผู้เป็นพ่อ / อย่าฆ่า เวลา เวลาจะฆ่าคุณ 3. รถติดก็ดูดี ; เราจะทำตัวเป็นอย่างผู้หญิง ทำ อย่างผู้ชาย 4. โกนหนวด ; เราจะทำตัวอย่างผู้เป็นพ่อ 5. ความรักของแสงดาว ; เราจะทำตนเป็นอย่าง ชายหนุ่ม / แสงดาว 6. ชีวิตที่ไม่ท้อ ; เราจะทำตนเป็นอย่างพี่ชาย / น้องสาว 7. เราจะไม่ทำตนเป็นอย่างนักวิ่ง

17 เพื่อน มีเพื่อนดี มีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยด้อยราคา ยังมีค่า กว่าน้ำเค็ม เต็มทะเล........

18 ทางสายกลาง แคบนัก มักคับ ขยับยาก กว้างนัก มักมาก ไม่มีสม สูงนัก มักลิ่ว ปลิวตามลม ต่ำนัก มักจม ลงบาดาล........

19 ทุกอย่างอยู่ที่ใจ..... การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ... การให้อภัย.


ดาวน์โหลด ppt คิด แบบ พอเพี ยง ของคนพอเพียง. มองภาพนี้... แล้วเห็นอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google