งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานข้อมูลโรงประสบอุทกภัย และรายชื่อผู้เข้าพักพิงในศูนย์พักพิง เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานข้อมูลโรงประสบอุทกภัย และรายชื่อผู้เข้าพักพิงในศูนย์พักพิง เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานข้อมูลโรงประสบอุทกภัย และรายชื่อผู้เข้าพักพิงในศูนย์พักพิง เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th เข้าที่เมนู หรือเข้าตรงที่ http://210.246.189.113:8100http://210.246.189.113:8100 เลือกจังหวัด – เขตพื้นที่ – โรงเรียน กรณี สพท. ได้รับความเสียไม่ต้อง เลือกโรงเรียน คลิกเข้าระบบได้เลย ใส่รหัสผ่าน 123456 คลิกเข้าระบบ

2 คลิกเลือรายการนี้

3 เลือก อุทกภัย – เลือก เพิ่ม เมื่อเป็นการ กรอกครั้งแรกุงข้อมูลหรือเลือก ค้นหา เมื่อต้องการหาโรงเรียนที่เคยกรอกแล้ว ต้องการปรับปรุงข้อมูล แล้วเลือก เรียกดู ข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลแล้วคลิก เลือก แก้ไขข้อมูล

4 กรอกข้อมูลความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงแยกรายการ ตามแบบสำหรับ ช่อง มูลค่าเสียหาย โดยประมาณการเป็นการ กรอกข้อมูลเมื่อยังไม่ สามารถกรอกความ เสียหายในรายการย่อย ได้

5 เมื่อกรอกและแก้ไขเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

6 การดูรายงานที่บันทึกไปแล้ว ถ้าดูรายโรงให้เข้าไปที่ การค้นหา แล้ว เรียกดู ข้อมูล หรือคลิก Link ที่ภาพนี้ เพื่อดูภาพรวมของ สพท.

7

8 การรายงานข้อมูลผู้พักพิง คลิก เข้าที่นี้

9 เลือกจังหวัด เขตพื้นที่ และโรงเรียนที่เป็นศูนย์พักพิง ใส่รหัสผ่าน 123456 แล้วคลิกเข้าระบบ

10 คลิกเลือกบันทึก ข้อมูลผู้อพยพ

11 กรอกรายละเอียดในช่องว่างทั้งหมด แล้ว คลิกเพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลที่เข้าพักพิง ในศูนย์ หรือคลิกค้นหาเพื่อ หาบุคคลที่ ต้องการแก้ไขข้อมูล

12 บันทึกข้อมูลทุกรายการ แล้ว คลิก บันทึก

13 ถ้าเลือกค้นหา จะปรากฎรายชื่อที่เคยกรอก ให้คลิก เรืยกดูข้อมูล ที่รายชื่อที่ต้องการแก้ไข

14 คลิกเลือกแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็จให้กดบันทึก


ดาวน์โหลด ppt การรายงานข้อมูลโรงประสบอุทกภัย และรายชื่อผู้เข้าพักพิงในศูนย์พักพิง เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google