งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © Wondershare Software กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการ ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © Wondershare Software กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการ ประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © Wondershare Software กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการ ประชุม

2 Copyright © Wondershare Software http://www.dopa.go.th คลิก “ หน่วยงาน ภายใน ” เข้าเว็บไซด์จากหน้าเว็บของกรมการปกครอง

3 Copyright © Wondershare Software คลิก “ สำนักเลขานุการกรมการ ปกครอง ” เมนูหน่วยงานภายในของกรมการปกครอง

4 Copyright © Wondershare Software คลิก เพื่อ เข้าสู่ ระบบ เข้าสู่ระบบการรับรองรายงานการประชุม

5 Copyright © Wondershare Software เข้าสู่หน้าจอ Login ใส่ User ID กับ Password

6 Copyright © Wondershare Software หน้าจอเมื่อ Login เสร็จ คลิกเพื่อรับรองรายงานการ ประชุม คลิกเพื่อดูรายงานการประชุม ทั้งหมด คลิกเพื่อดูสรุปการรับรองรายงานการ ประชุมอย่างละเอียด คลิกเพื่อดูสรุปการรับรองรายงานการ ประชุมรวบยอด คลิกเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ หรือเข้าระบบใหม่ คลิกเพื่อเปลี่ยนออก จากระบบและปิด หน้าต่างนี้

7 Copyright © Wondershare Software หน้าจอสรุปการรับรองรายงานการประชุม แสดงรายการแก้ไขของ ผู้ใช้ทั้งหมด แสดงผู้ เข้าอ่าน แสดงผู้ รับรอง คลิ ก ปุ่ม นี้

8 Copyright © Wondershare Software แบบรายงานการเปิดอ่านรายงานการประชุม รายงานหน่วยงานที่เปิดอ่าน / ยังไม่ได้เปิดอ่าน รายงานการประชุม คลิกปิด เพื่อ กลับไปยัง หน้าจอ ก่อนหน้า นี้

9 Copyright © Wondershare Software แบบรายงานการรับรองรายงานการประชุม รายงานหน่วยงานที่รับรอง / ยังไม่ได้ รับรองรายงานการประชุม คลิกปิด เพื่อ กลับไปยัง หน้าจอ ก่อนหน้า นี้

10 Copyright © Wondershare Software แบบรายงานการแก้ไขรายงานการประชุม รายงานแสดงการแจ้งแก้ไขรายงานการ ประชุมประจำเดือน คลิกปิด เพื่อ กลับไปยัง หน้าจอ ก่อนหน้า นี้

11 Copyright © Wondershare Software ตรวจสอบและ รับรองรายงาน คลิกเพื่อ อ่าน รายงาน คลิ ก ปุ่ม นี้ หน้าจอการรับรองรายงานการประชุม

12 Copyright © Wondershare Software คลิกปุ่ม Open หรือ Save เปิดอ่านรายงานการประชุม

13 Copyright © Wondershare Software อ่านรายงานการประชุม ไฟล์รายงานการ ประชุม คลิกเพื่อปิด รายงานการ ประชุม

14 Copyright © Wondershare Software เมื่ออ่านรายงานการประชุมเสร็จ เมื่อต้องการ รับรอง คลิกเพื่อ สิ้น ขั้นตอน กรณีมี การแก้ไข

15 Copyright © Wondershare Software หน้าต่างแสดงรายงานการประชุมทั้งหมด คลิกปุ่มนี้ เพื่ออ่านรายงาน การประชุม คลิ ก ปุ่ม นี้

16 Copyright © Wondershare Software หน้าต่างแบบรายงานต่างๆอย่างละเอียด คลิก เพื่อ อ่าน รายงา น คลิกเพื่อแสดงรายงาน อย่างละเอียด คลิ ก ปุ่ม นี้

17 Copyright © Wondershare Software แสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุม รายงานแสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงาน การประชุมประจำเดือน คลิกปิด เพื่อ กลับไปยัง หน้าจอ ก่อนหน้า นี้

18 Copyright © Wondershare Software แสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุม รายงานแสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงาน การประชุมประจำเดือน คลิกปิด เพื่อ กลับไปยัง หน้าจอ ก่อนหน้า นี้

19 Copyright © Wondershare Software แสดงการแก้ไขรายงานการประชุม คลิกเพื่อดู รายละเอีย ดของ รายการ แก้ไข รายงานแสดงการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม ประจำเดือน

20 Copyright © Wondershare Software “ ขอบคุ ณ ”


ดาวน์โหลด ppt Copyright © Wondershare Software กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการ ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google