งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานการประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานการประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานการประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2 เข้าเว็บไซด์จากหน้าเว็บของกรมการปกครอง
คลิก“หน่วยงานภายใน”

3 เมนูหน่วยงานภายในของกรมการปกครอง
คลิก “สำนักเลขานุการกรมการปกครอง”

4 เข้าสู่ระบบการรับรองรายงานการประชุม
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

5 ใส่ User ID กับ Password
เข้าสู่หน้าจอ Login ใส่ User ID กับ Password

6 หน้าจอเมื่อ Login เสร็จ
คลิกเพื่อเปลี่ยนออกจากระบบและปิดหน้าต่างนี้ คลิกเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้หรือเข้าระบบใหม่ คลิกเพื่อรับรองรายงานการประชุม คลิกเพื่อดูรายงานการประชุมทั้งหมด คลิกเพื่อดูสรุปการรับรองรายงานการประชุมอย่างละเอียด คลิกเพื่อดูสรุปการรับรองรายงานการประชุมรวบยอด

7 หน้าจอสรุปการรับรองรายงานการประชุม
แสดงผู้เข้าอ่าน แสดงผู้รับรอง คลิกปุ่มนี้ แสดงรายการแก้ไขของผู้ใช้ทั้งหมด

8 แบบรายงานการเปิดอ่านรายงานการประชุม
รายงานหน่วยงานที่เปิดอ่าน / ยังไม่ได้เปิดอ่านรายงานการประชุม แบบรายงานการเปิดอ่านรายงานการประชุม คลิกปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

9 แบบรายงานการรับรองรายงานการประชุม
รายงานหน่วยงานที่รับรอง / ยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุม คลิกปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

10 แบบรายงานการแก้ไขรายงานการประชุม
รายงานแสดงการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมประจำเดือน คลิกปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

11 หน้าจอการรับรองรายงานการประชุม
ตรวจสอบและรับรองรายงาน หน้าจอการรับรองรายงานการประชุม คลิกปุ่มนี้ คลิกเพื่ออ่านรายงาน

12 เปิดอ่านรายงานการประชุม
คลิกปุ่ม Open หรือ Save

13 ไฟล์รายงานการประชุม อ่านรายงานการประชุม คลิกเพื่อปิด รายงานการประชุม

14 เมื่ออ่านรายงานการประชุมเสร็จ
เมื่อต้องการรับรอง กรณีมีการแก้ไข คลิกเพื่อสิ้นขั้นตอน

15 หน้าต่างแสดงรายงานการประชุมทั้งหมด
คลิกปุ่มนี้ คลิกปุ่มนี้ เพื่ออ่านรายงานการประชุม

16 หน้าต่างแบบรายงานต่างๆอย่างละเอียด
คลิกปุ่มนี้ คลิกเพื่อแสดงรายงานอย่างละเอียด คลิกเพื่ออ่านรายงาน

17 แสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุม
รายงานแสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน คลิกปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

18 แสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุม
รายงานแสดงการเปิดอ่านและรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน คลิกปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

19 แสดงการแก้ไขรายงานการประชุม
รายงานแสดงการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมประจำเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรายการแก้ไข

20 “ขอบคุณ”


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานการประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google