งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By : Jirawat Promporn jirawat@book.co.th 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d

2 Cambridge Journals Online เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 100 รายชื่อ จากสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

3 • Browse Journals • Quick Search • Advanced Search

4 คลิกเลือกแสดง รายการวารสาร

5 1. คลิกเลือก Alphabetically 1 2 2. คลิกเลือก วารสารที่ต้องการ

6 1. คลิกเลือก By Subject Area 1 2. คลิกเลือกหัว เรื่องที่ต้องการ 2 3 3. คลิกเลือก วารสารที่ต้องการ

7 1 2 1. คลิกเลือก Subscribed Journals 2. คลิกเลือก วารสารที่ต้องการ

8 1. พิมพ์คำค้นลงใน ช่องว่าง 2. คลิกปุ่ม Go 12

9 1 2 3 3. พิมพ์คำค้นลงในเขต ข้อมูลที่ต้องการ 1. ระบุ วารสาร 2. ระบุกลุ่ม ข้อมูล 4 4. ระบุ ช่วงเวลา 5. กำหนดเฉพาะวารสารอย่าง เดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 5 6. คลิกปุ่ม Submit 6

10 [abstract] แสดง สาระสังเขป [PDF] แสดงเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF [HTML] แสดงเอกสารฉบับ เต็มแบบ HTML

11 คลิกปุ่ม Forward Abstract เพื่อส่ง สาระสังเขปผ่าน Email

12 ใส่รายละเอียดในการจัดส่ง จากนั้นคลิกปุ่ม Send

13

14

15 คลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยัง ฐานข้อมูล PubMed

16 1 1. เลือก Site Holdings 2 2. ระบุหัว เรื่อง 3 4 5 3. ระบุเขต ข้อมูล 4. เลือกรูปแบบการ ถ่ายโอนข้อมูล 6 5. เลือกแสดงวารสารทั้งหมด หรือเฉพาะที่ให้บริการ 6. คลิก Find Titles

17


ดาวน์โหลด ppt By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google