งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลบ รายการค่าใบอนุญาต และค่าปรับ. ขั้นตอนการลบรายการค่าใบอนุญาตจาก ระบบงานใบอนุญาต (LIC) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลบ รายการค่าใบอนุญาต และค่าปรับ. ขั้นตอนการลบรายการค่าใบอนุญาตจาก ระบบงานใบอนุญาต (LIC) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลบ รายการค่าใบอนุญาต และค่าปรับ

2 ขั้นตอนการลบรายการค่าใบอนุญาตจาก ระบบงานใบอนุญาต (LIC) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ 2. ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จแล้ว

3 กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ มี ขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการค้นหารายการ LIC ที่ต้องการ ตามช่วงวันของ ข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา หากสถานะตรงช่อง กรด ไม่ใช่สถานะ N ให้ทำการ Cancel Post โดยกดปุ่ม Cancel

4 2. เมื่อสถานะกลายเป็น N แล้วให้ทำการ Double Click เข้าไปในรายการ

5 3. ทำการกดปุ่มที่รูปถังขยะ เพื่อลบข้อมูล

6

7 กรณีที่ 2. ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้คลิกเครื่องหมายถูก ที่ช่องออกใบเสร็จเสีย แล้วทำ การกดปุ่มบันทึก

8 2. ทำการกดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จเสีย แล้วกดปุ่ม “No”

9 3. ทำการกดปุ่มที่รูปถังขยะ เพื่อลบรายการ

10 ขั้นตอนการลบรายการค่าปรับจากระบบ ผู้กระทำผิดกฎหมายกรมสรรพสามิต (LC) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ 2. ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จแล้ว

11 กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ มี ขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการค้นหารายการ LC ที่ต้องการ ตามช่วงวันของ ข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา หากสถานะตรงช่อง กรด ไม่ใช่สถานะ N ให้ทำการ Cancel Post โดยกดปุ่ม Cancel

12 2. ทำการ Cancel Post รายการให้ สถานะเป็น N แล้วทำการ DoubleClick เข้าไปในรายการ

13 3. กดปุ่มที่รูปถังขยะเพื่อลบรายการ

14 กรณีที่ 2. ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้ 1 ให้คลิกเครื่องหมายถูก ที่ช่องออกใบเสร็จเสีย แล้วทำการกดปุ่มบันทึก

15 2 ทำการกดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จเสีย แล้วกดปุ่ม “No”

16 3 ทำการกดปุ่มที่รูปถังขยะ เพื่อลบรายการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลบ รายการค่าใบอนุญาต และค่าปรับ. ขั้นตอนการลบรายการค่าใบอนุญาตจาก ระบบงานใบอนุญาต (LIC) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ใบเสร็จ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google