งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานข้อมูลโรงประสบ อุทกภัย เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เข้าที่เมนู หรือเข้าตรงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานข้อมูลโรงประสบ อุทกภัย เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เข้าที่เมนู หรือเข้าตรงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานข้อมูลโรงประสบ อุทกภัย เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th เข้าที่เมนู หรือเข้าตรงที่ http://210.246.189.113:8100http://210.246.189.113:8100 เลือกจังหวัด – เขตพื้นที่ – โรงเรียน ใส่รหัสผ่าน 123456 คลิก เข้าระบบ

2 คลิกเลือรายการนี้

3 เลือก อุทกภัย – เลือก เพิ่ม เมื่อเป็นการ กรอกครั้งแรกุงข้อมูลหรือเลือก ค้นหา เมื่อต้องการหาโรงเรียนที่เคยกรอกแล้ว ต้องการปรับปรุงข้อมูล แล้วเลือก เรียกดู ข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลแล้วคลิก เลือก แก้ไขข้อมูล

4 กรอกข้อมูลความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงแยกรายการ ตามแบบสำหรับ ช่อง มูลค่าเสียหาย โดยประมาณการเป็นการ กรอกข้อมูลเมื่อยังไม่ สามารถกรอกความ เสียหายในรายการย่อย ได้

5 เมื่อกรอกและแก้ไขเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

6 การดูรายงานที่บันทึกไปแล้ว ถ้าดูรายโรงให้เข้าไปที่ การค้นหา แล้ว เรียกดู ข้อมูล หรือคลิก Link ที่ภาพนี้ เพื่อดูภาพรวมของ สพท.

7


ดาวน์โหลด ppt การรายงานข้อมูลโรงประสบ อุทกภัย เข้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เข้าที่เมนู หรือเข้าตรงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google