งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนักบุญวาเลนไทน์หรือที่ มักเรียกว่า วันวาเลน ไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวา เลนไทน์มีการเฉลิมฉลองใน หลายประเทศทั่วโลก ส่วน ใหญ่เป็นประเทศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนักบุญวาเลนไทน์หรือที่ มักเรียกว่า วันวาเลน ไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวา เลนไทน์มีการเฉลิมฉลองใน หลายประเทศทั่วโลก ส่วน ใหญ่เป็นประเทศทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันนักบุญวาเลนไทน์หรือที่ มักเรียกว่า วันวาเลน ไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวา เลนไทน์มีการเฉลิมฉลองใน หลายประเทศทั่วโลก ส่วน ใหญ่เป็นประเทศทาง ตะวันตก แม้จะยังเป็นวัน ทำงานในทุกประเทศ เหล่านั้น ก็ตาม14 กุมภาพันธ์

3 วันนักบุญวาเลนไทน์ " แต่เดิมเป็น เพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ ยุคแรกที่ชื่อ วาเลนตินุส ( แต่นักบุญชื่อ นี้มีหลายองค์ ) ความหมายโรแมนติก โดยนัยสมัยใหม่ล้วนถูกกวีเพิ่มเติมใน อีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งสิ้น วันวา เลนไทน์ถูกำหนดขึ้นครั้งแรกโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 ใน ค. ศ. 496 ก่อนจะถูกลบออกจาก ปฏิทินนักบุญทั่วไปของโรมัน (General Roman Calendar of saints) ในปี ค. ศ. 1969 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 " วันนักบุญวาเลนไทน์ " แต่เดิมเป็น เพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ ยุคแรกที่ชื่อ วาเลนตินุส ( แต่นักบุญชื่อ นี้มีหลายองค์ ) ความหมายโรแมนติก โดยนัยสมัยใหม่ล้วนถูกกวีเพิ่มเติมใน อีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งสิ้น วันวา เลนไทน์ถูกำหนดขึ้นครั้งแรกโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 ใน ค. ศ. 496 ก่อนจะถูกลบออกจาก ปฏิทินนักบุญทั่วไปของโรมัน (General Roman Calendar of saints) ในปี ค. ศ. 1969 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6ศาสนาคริสต์ ยุคแรก สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6ศาสนาคริสต์ ยุคแรก สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6

4 วันวาเลนไทน์มาข้องเกี่ยวกับรัก แบบโรแมนติกเป็นครั้งแรกใน แวดวงสังคมของเจฟฟรีย์ ชอ เซอร์ ช่วงกลางสมัยกลาง (High Middle Ages) เมื่อประเพณีรัก เทิดทูน (courtly love) เฟื่องฟู จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 วันวา เลนไทน์ได้วิวัฒนามาเป็นโอกาส ซึ่งคู่รักจะแสดงความรักของพวก เขาแก่กันโดยให้ดอกไม้ ขนม หรือลูกกวาด และส่งการ์ดอวย พรกัน [1][2]เจฟฟรีย์ ชอ เซอร์ ขนม [1][2]

5


ดาวน์โหลด ppt วันนักบุญวาเลนไทน์หรือที่ มักเรียกว่า วันวาเลน ไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวา เลนไทน์มีการเฉลิมฉลองใน หลายประเทศทั่วโลก ส่วน ใหญ่เป็นประเทศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google