งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พาย คืออะไร ใช่ ขนมไหมน้า~ เป็นสัญลักษณ์ที่ William James ใช้ในครั้งแรกในปีพ.ศ.2249 เพื่อบอกอัตราส่วนความ ยาวของเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พาย คืออะไร ใช่ ขนมไหมน้า~ เป็นสัญลักษณ์ที่ William James ใช้ในครั้งแรกในปีพ.ศ.2249 เพื่อบอกอัตราส่วนความ ยาวของเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พาย คืออะไร ใช่ ขนมไหมน้า~

4 เป็นสัญลักษณ์ที่ William James ใช้ในครั้งแรกในปีพ.ศ.2249 เพื่อบอกอัตราส่วนความ ยาวของเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมนั้น ต่อมา Leonard Euler นักคณิตศาสตร์ชาวสวิสใช้สัญลักษณ์นี้อีกครั้งในกรากำหนด อัตราส่วนดังกล่าว ในปีพ.ศ.2280 จึงเป็นเหตุให้นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกได้ใช้ค่าพายตามเป็น ต้นมา แต่ !!! แต่ในความจริงแล้ว ค่าพายหรืออัตราส่วนพายนั้น มีการคิดค้นกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ โบราณ ยุคสมัยบาบิโลน ตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลซะอีก เพียงแต่พวกเขาหา สัญลักษณ์มาแทนไม่ได้ วันพายเดย์ คือ วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี

5

6 เพื่อนๆ ยังจำค่าคงตัวพายได้ไหม~ เราจะเริ่มนำส่วนนั้นมาใช้แล้วน้า~ ^^

7 d = 2r

8 วิธีในการพิสูจน์พื้นที่ของวงกลมนั้น มีหลากหลายมากมาย ตั้งแต่แบบต้นตำ หรับที่อาร์คิมิดิสเป็นผู้คิดค้น หรือจะเป็นวิธีที่นักคณิตศาสตร์รุ่นต่อๆ มาคิดค้นขึ้นมาเอง ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะวิธีที่พิสูจน์ได้จริงและมีความง่าย เหมาะกับนักเรียนที่ยัง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากนัก ต่างจากของอาร์คิมิดิสที่มีความยากและซับซ้อน

9 วิธีแรกที่จะนำเสนอ คือ การพิสูจน์โดยใช้คิดจากรูปสามเหลี่ยมมาเกี่ยวข้องกัน

10 วิธีที่ 2 ที่จำนำเสนอ จะเป็นการทำให้ออยู่ในรูปสี่เหลี่ยม

11 จบแล้วจ้า ขอบคุณที่รับชมน้า *0*


ดาวน์โหลด ppt พาย คืออะไร ใช่ ขนมไหมน้า~ เป็นสัญลักษณ์ที่ William James ใช้ในครั้งแรกในปีพ.ศ.2249 เพื่อบอกอัตราส่วนความ ยาวของเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google