งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี 4,2)

4 ใช่แล้ว เราจะต้อง พูด พูดกับทุกคน และพูดเรื่อยไป

5 หลายครั้งพระวาจาทรงชีวิตเชิญชวนเราให้เจริญ ชีวิตตามพระวาจา ให้ทำตัวเป็นความรักต่อผู้อื่น

6 แต่เราก็ต้องแบ่งปัน พระวาจากับผู้อื่น ด้วย ต้อง ประกาศ ต้อง ถ่ายทอด เพื่อว่าคน อื่นๆจะได้เริ่มเจริญ ชีวิตเพื่อพระเจ้า และเพื่อผู้อื่นด้วย เช่นกัน พวกเขาจะ ได้เจริญชีวิต เป็น พี่เป็นน้องกัน

7 พระเยซูเจ้า ตรัสเป็นพระ วาจาสั่งเสีย ที่ว่า “ จงไปทั่วโลก และประกาศพระวรสาร …”

8 นี่เป็นแรงผลักดัน ให้นักบุญเปาโล เดินทางไปทั่วโลก ในสมัยนั้นเทศน์ สอนประชากร ต่างชาติ ต่าง ศาสนา ท่านกล่าว ว่า “ แต่ในการ ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าไม่รู้สึก ภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้า จำเป็นต้อง ประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับ ความวิบัติ ”

9 เนื่องจากเป็น พระวาจาของ องค์พระเยซูเจ้า ที่ผลักดันท่าน และเป็นเพราะ การที่ท่านได้ เจริญชีวิตตาม พระวาจานั้น นักบุญเปาโลจึง กระตุ้นเตือนทิ โมธี ศิษย์ของ ท่าน และเตือน พวกเราด้วยว่า

10 “ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี 4,2)

11 เพื่อว่าคำพูดของเราจะได้รับการยอมรับ เรา จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังเสียก่อน เท่าที่จะเป็นไปได้ แม้เราไม่อาจพูดเป็นคำพูด ได้ เราก็ยังอาจแสดงออกได้จากใจจริงของ เรา

12 บางครั้งเราอาจ สื่อสิ่งที่เรา ต้องการด้วย การนิ่งเงียบ ด้วยการยิ้ม หรือใส่ใจใน ชีวิตความ เป็นอยู่ของเขา รับรู้ปัญหา ความวิตกกังวล เราอาจ เรียกชื่อของ เขา เพื่อเขาจะ ได้รู้สึกว่ามี ความสำคัญ สำหรับเรา และ อันที่จริงเขามี ความสำคัญ สำหรับเรา

13 ดังนั้น เราจะละเลยใครไม่ได้เลย

14 คำพูดที่ไร้ เสียงเช่นนี้ หากเรา เลือกใช้ให้ เหมาะสม แล้ว จะ ช่วยให้ เข้าถึง จิตใจผู้คน หลายครั้ง ผู้คนหันมา สนใจดิฉัน

15 ตอนนี้เองเป็นเวลาที่ต้องประกาศพระวาจา เรา ต้องไม่ลังเล เราต้องเดินหน้า อธิบายให้ชัดเจน แม้เราจะใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำ แต่เราต้องพูด และบอกเขาว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจเราใน ฐานะคริสตชน

16 “ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี 4,2)

17 เราจะเจริญชีวิต ตาม พระวาจานี้ได้ อย่างไร เราจะประกาศ พระวรสารได้ อย่างไรหากเราพบ กันแค่ไม่กี่นาที เรา จะแบ่งปันพระวาจา กับทุกคนได้ อย่างไร

18 เราทำได้ด้วยการรักเขาแต่ละคน ไม่ละเว้น ใคร หากเราเป็นคริสตชนที่แท้จริง เจริญชีวิต ตามที่พระวรสารสอน คำพูดของเราจะไม่ เป็นน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

19 ยิ่งกว่านั้น การประกาศพระวร สารของเราจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากเราเป็นพยานถึงสิ่งที่เป็น หัวใจพระวรสาร ซึ่งก็คือ การ เป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเรา เรารับรู้ว่า “ จากสิ่งนี้ เขา จะรับรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ ของ เรา หากท่านทั้งหลายรักกัน และกัน ”

20 นี่แหละเป็น เครื่องแบบของ เรา ไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหน เราคริ สตชนสวมใส่ไว้ ได้ตลอด เรา จะเป็นชายหรือ หญิง มี ครอบครัวแล้ว หรือเป็นโสด เป็นผู้ใหญ่หรือ เด็ก จะ สุขภาพดี หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะว่า ด้วย การดำเนินชีวิต เราสามารถเป็น พยานถึงบุคคล ผู้หนึ่ง ที่ เราเชื่อ บุคคลผู้ นั้นเป็นผู้ที่เรา รัก

21 “ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี 4,2) พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค Anna LolloAnna Lollo Placido D’Omina กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina (ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)Placido D’Omina Anna Lollo Placido D’Omina


ดาวน์โหลด ppt “ จงประกาศพระ วาจา จง พร้อมสรรพ ทั้ง เมื่อมีโอกาสและ ไม่มีโอกาส จงว่า กล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดย พร่ำสอนด้วย ความพากเพียร อย่างเต็มที่ ” (2 ทิโมธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google