งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011 " ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า “ (โรม 8,14)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011 " ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า “ (โรม 8,14)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011

3 " ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า “ (โรม 8,14)

4 พระวาจาตอนนี้เป็น ข้อความสำคัญที่ นักบุญเปาโลขับร้อง บรรยายถึงความงดงาม ความใหม่ และเสรีภาพ ของชีวิตคริสตชน ซึ่ง เป็นผลของศีลล้างบาป และของความเชื่อใน องค์พระเยซูเจ้า ที่ทำ ให้เรามีความสัมพันธ์ กับพระองค์ อย่างแท้จริง

5 โดยทางพระองค์ เราเข้าไปอยู่ในชีวิตพระตรีเอกภาพ กลับกลายเป็นคนคนเดียวกับพระคริสตเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับ พระองค์ มีส่วนในพระจิตและพระพรทั้งหมดขององค์พระจิต และที่สำคัญเรากลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้า

6 แม้ว่าท่านนักบุญเปาโลจะพูดถึง "การเป็นบุตรบุญธรรม" ท่านกล่าว เช่นนั้น เพียงเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานะบุตรตามธรรมชาติ ซึ่งใช้กับพระบุตรแต่ผู้เดียวของพระเจ้าเท่านั้น

7 ความเป็นบุตรของเรามิได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระบิดาตามกฎหมายที่รับ เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ แต่มีสิ่งทดแทนเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติ ของเราให้เป็นเหมือนเด็กแรกเกิด

8 เราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างไม่หยุดหย่อนกับท่านนักบุญเปาโล สำหรับอัศจรรย์แห่งความตายและการกลับคืนชีพ ที่พระพรแห่งศีล ล้างบาปทำให้เกิดขึ้นในตัวเรา

9 ที่เป็นเช่นนี้เพราะชีวิตของเราทั้งชีวิต ได้รับมาจากกฎใหม่ จิตใจใหม่ กล่าวคือพระจิตของพระเจ้านั่นเอง

10 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า“ (โรม 8,14)

11 ข้อความเหล่านี้ พูดถึงชีวิตคริสตชนของเรา ที่เข้าไปอยู่ในพระจิตของ พระเยซูเจ้า ที่ทรงแนะนำให้รู้จักกับเหตุการณ์ ซึ่งนักบุญเปาโลถือเป็น ความขัดแย้งระหว่างจิตกับกาย

12 คำว่า กาย ท่านหมายถึงตัวบุคคลทั้งครบเป็นองค์รวม (มีทั้งกายและวิญญาณ) ซึ่งรับเอาความเปราะบาง และความเห็นแก่ตัวเป็นมรดกตกทอดมาสู่ตัวเรา สิ่งเหล่านี้ขัดต่อกฎแห่งความรักและการปฏิบัติ ความรักซึ่งก็คือองค์พระจิต เจ้านั้นเอง พระองค์ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา

13 ความจริง ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ต้องเผชิญหน้ากับ "การต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ" เพื่อที่จะหยุดยั้งความโน้มเอียงที่ไม่ดี และดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่ได้รับในศีลล้างบาป

14 เราทราบว่า เพื่อที่จะให้พระจิตทำงานในตัวเรา เราจะต้องทำส่วนของเรา และในการเขียนพระวาจาตอนนี้ สิ่งสำคัญที่นักบุญเปาโลมีอยู่ในใจก็คือ หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคริสตชน นั่นคือ การปฏิเสธตนเอง ต่อสู้ เอาชนะความเห็นแก่ตัวมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่จะปฏิบัติได้อย่างไร

15 การตายต่อตัวเรานี้เองที่ทำให้เกิดชีวิต เพื่อว่าการปฏิเสธตัวเองทุกครั้ง ทุกคำ "ปฏิเสธ" ต่อความเห็นแก่ตัวของเรา จะเป็นที่มาของแสงสว่าง ใหม่ สันติ ความชื่นชมยินดี และความรู้สึกเป็นอิสระในจิตใจ คือประตูที่ เปิดอยู่เพื่อให้พระจิตเสด็จเข้าไป

16 การให้อิสระมากขึ้นแก่องค์พระจิตที่จะเสด็จมาประทับอยู่ในดวงใจ ของเรา จะเปิดโอกาสให้พระองค์สามารถประทานพระพรอย่างอุดม แก่เรา และทรงนำเราก้าวเดินไปตามเส้นทางชีวิตของเรา

17 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8,14)

18 ก่อนอื่น เราต้องตระหนักมาก ขึ้นถึงการประทับอยู่ของพระจิต ในตัวเรา เรามีขุมทรัพย์ มหาศาลอยู่ แต่เราไม่ได้ให้ ความสนใจเท่าที่ควร เราร่ำรวย มีขุมทรัพย์ล้ำค่า แต่ทรัพย์ สมบัติส่วนใหญ่นั้น เราปล่อย ทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้นำออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์เลย เราจะเจริญชีวิตตาม พระวาจานี้ได้อย่างไร

19 เพื่อเพิ่มความพร้อมที่จะรับฟัง และปฏิบัติตามเสียงของพระองค์ในตัวเรา ให้มากยิ่งขึ้น เราต้องบอกปฏิเสธต่อทุกสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของ พระเจ้า และตอบรับต่อทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ ตอบปฏิเสธต่อการประจญล่อลวง ปฏิเสธต่อข้อเสนอของการประจญนั้นๆ

20 ตอบรับงานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้กระทำ ตอบรับต่อการรัก เพื่อนพี่น้องทุกคนที่เราพบปะ ตอบรับต่อการทดลองและ ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเรา...

21 ถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ พระจิตจะทรงนำเรา ให้เรามีชีวิตคริสตชนที่มี ชีวิตชีวา เข้มแข็ง มั่นคง มีคุณค่า น่าชื่นชอบ เป็นแสงสว่าง สิ่งเหล่านี้จะเกิดตามมาเมื่อเราเป็นคริสตชนที่แท้จริง

22 ผู้คนรอบๆข้างเราจะแลเห็นและเข้าใจว่า เรามิได้เป็นเพียงสมาชิกใน ครอบครัวตามธรรมชาติของเราเท่านั้น แต่เราเป็นลูกๆของพระเจ้าด้วย

23 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8,14) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมิถุนายน 2000 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011 " ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า “ (โรม 8,14)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google