งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กุมภาพันธ์ 2009 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กุมภาพันธ์ 2009 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กุมภาพันธ์ 2009

3 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก. 14,26)

4 คุณอ่านข้อความนี้แล้วคิดอย่างไร คุณอ่านข้อความนี้แล้วคิดอย่างไร ข้อความนี้ช่างเด็ดขาด เรียกร้องมาก และไม่เคยได้ยินมาก่อน

5 กระนั้น องค์พระเยซูเจ้าที่บอกเราว่า คู่แต่งงานจะเลิกร้างจากกันมิได้ และพระองค์ทรงสั่งให้เรารักทุกคน แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรักบิดามารดา ของเรา มาบัดนี้ กลับบอกให้เราจัดความรักความผูกพันที่เราพอจะมีได้ใน โลกนี้ไว้ในลำดับหลัง หากว่าสิ่งนั้นกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้เรารัก พระองค์ ต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเรียกร้องจากเรามากเช่นนี้ได้

6 พระเยซูเจ้าต้องการดึงเราออกจากการดำเนินชีวิตตาม ธรรมชาติ และผูกมัดเราไว้กับพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะ สามารถสร้างความเป็นพี่น้องสากลบนโลกนี้ได้

7 ดังนั้น หากพระองค์ประสบ อุปสรรคในที่ใด พระองค์ทรง “ตัด” และในพระวรสารก็ทรงพูดถึง “ดาบ” ในความหมายฝ่ายจิต

8 คนที่ไม่รักพระองค์มากกว่ารักแม่ คู่ครอง และแม้กระทั่งชีวิตของตน พระองค์ทรงถือว่าผู้นั้น “ตาย” แล้ว

9 จำชายหนุ่มคนนั้นในพระวรสารได้ไหม ที่ขอพระองค์กลับไปฝังบิดาเสียก่อน แล้วจึงจะกลับมาติดตามพระองค์ พระองค์ตอบเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคน ตายของตนเถิด” คุณอาจรู้สึกกลัวเมื่อต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องเช่นนี้ และคิดไปว่าอาจใช้ได้ในสมัยพระเยซูเจ้าเท่านั้น หรือคิดว่าพระเยซูเจ้าพูด สำหรับบางคนที่ต้องการติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด

10 ไม่ใช่เช่นนั้นดอก พระวาจานี้จริงสำหรับทุกยุคทุกสมัย รวมถึงสมัยของเราด้วย และใช้กับคริสตชนทุกคน รวม ทั้งตัวคุณ ในโลกปัจจุบันนี้ เราจะมีโอกาสมากมาย ที่จะ นำคำเชื้อเชิญของพระคริสตเจ้านี้มาปฏิบัติ

11 มีบางคนในครอบครัวของคุณไม่ชอบศาสนาคริสต์หรือ องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้คุณเป็นประจักษ์พยานให้กับเขา ด้วยชีวิตที่ดีงาม และเมื่อมีโอกาสเหมาะ ก็ต้องพูดให้เขารู้ด้วย ถึงแม้ว่าคุณอาจถูกหัวเราะเยาะ หรือถูกนินทาว่าร้าย

12 คุณกำลังตั้งครรภ์ แต่สามีบอกให้คุณทำ แท้งหรือ จงนบนอบต่อพระเจ้า อย่านบนอบมนุษย์

13 หรือมีคนชักชวนให้คุณไปร่วมทำงาน บางอย่าง ที่คุณยังสงสัยว่าเป้าหมาย เป็นอะไรแน่ คลุมเครือ ผิดกฎหมาย หรือเปล่า อย่าไปกับเขา

14 ญาติพี่น้องเสนอให้เงินกับคุณ และเงินนั้นได้มาอย่างผิดกฎหมายหรือ จงยืนหยัดไว้ ยึดความถูกต้อง

15 หรือทุกคนในครอบครัวสนับสนุนให้คุณหาความสุขในชีวิต อย่างไม่ต้องบันยะบันยังทุกอย่างที่จะหาได้ในโลกหรือ จง“ตัด”เพื่อว่าพระคริสตเจ้าจะไม่หนีห่างไปจากคุณ

16 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก. 14,26)

17 คุณมาจากครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนาหรือ การกลับใจของคุณ ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ อย่าวิตกกังวลใจเลย นั่นเป็นส่วน หนึ่งของการเจริญชีวิตพระวรสาร จงถวายความทุกข์ใจของคุณ แด่พระเจ้าเพื่อคนที่คุณรัก แต่อย่าท้อถอย

18 พระเยซูเจ้าทรงเรียกคุณให้ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดหรือ ถึงเวลาที่คุณจะต้องจากพ่อแม่ หรือแม้คู่รักไปละหรือ จงตัดสินใจเด็ดขาด ไม่มีชัยชนะที่จะได้มาโดยไม่มีการต่อสู้

19 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก. 14,26)

20 มงซินญอร์ โรเมโร – เอล ซัลวาดอร์ คุณพ่อ ปีโน ปูญีซี - อิตาลี คุณพ่อ แร็กฮีด - อิรัก “… แม้กระทั่งชีวิตของตนเองด้วยหรือ คุณอยู่ในประเทศที่ยังมีการเบียดเบียนศาสนา และการ เป็นคริสตชนยังเสี่ยงต่อชีวิตหรือ จงกล้าหาญไว้เถิด บางครั้งความเชื่อก็เรียกร้องสิ่งนี้จากเรา ยุคสมัยของการ ถูกฆ่าเพราะความเชื่อยังไม่หมดไปเสียทีเดียว

21 ในชีวิตของเราแต่ละคน ไม่ช้าก็เร็ว จะต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่าง หนึ่ง จะเลือกเอาพระคริสตเจ้าเพื่อ ดำรงตนเป็นคริสตชนที่แท้จริง หรือว่า จะเลือกเอาสิ่งอื่น เวลาที่ต้องเลือก จะมาถึงเราสักวันหนึ่งแน่นอน

22 จงอย่ากลัว อย่ากลัวกับชีวิต เสียชีวิตเพื่อ พระดีกว่าเสียมันไปตลอดกาล ชีวิตนิรันดรเป็นความจริงแท้

23 และไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกับครอบครัวของคุณด้วย พระเจ้าทรงรัก พวกเขา ถ้าหากว่าคุณได้ตัดสินใจเลือกพระเจ้าก่อนสิ่งใด วันหนึ่งข้างหน้า พระองค์จะกลับมา จะทรงเรียกพวกเขาด้วยถ้อยคำเด็ดเดี่ยวแห่งความรัก ของพระองค์ และคุณเองจะเป็นคนที่ช่วยเหลือพวกเขาให้กลายเป็นศิษย์ แท้ขององค์พระเยซูเจ้า

24 “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิต ของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก. 14,26) “ แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต ” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค ตุลาคม ค.ศ. 1978 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina Anna Lollo Placido D’Omina (ซิชีลี - อิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt กุมภาพันธ์ 2009 “ ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google