งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวนาเพื่อการ ประชุมสมัชชาของ คณะครั้งที่ 22. เป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน, เป็นประสบการณ์เพื่อการเติบโต ด้านกระแสเรียก โดยมีพระมารดาอยู่เคียงข้าง, ผู้ทรงเป็นอาจารย์สอนศิลปะแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวนาเพื่อการ ประชุมสมัชชาของ คณะครั้งที่ 22. เป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน, เป็นประสบการณ์เพื่อการเติบโต ด้านกระแสเรียก โดยมีพระมารดาอยู่เคียงข้าง, ผู้ทรงเป็นอาจารย์สอนศิลปะแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวนาเพื่อการ ประชุมสมัชชาของ คณะครั้งที่ 22

2 เป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน, เป็นประสบการณ์เพื่อการเติบโต ด้านกระแสเรียก โดยมีพระมารดาอยู่เคียงข้าง, ผู้ทรงเป็นอาจารย์สอนศิลปะแห่ง ความรัก ประชุมสมัชชา :

3 ให้เราภาวนา ด้วยบทภาวนา ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรง มอบให้ :

4 สันตะมารีอา มารดาพระ เจ้า

5 พระนางทรงมอบองค์ พระผู้ทรงเป็นแสง สว่างแท้จริงแก่โลก.

6 พระเยซูเจ้า บุตร ของพระนาง พระบุตรของพระ เจ้า

7 พระนางทรงมอบ ตัวทั้งครบ

8 ติดตามเสียงเรียก ของพระเจ้า

9 และดังนี้ ทรงกลับเป็น แหล่งกำเนิดของสาย ธาร

10 แห่งพระทัยดี ซึ่งไหลล้นมา จากพระองค์

11 โปรดสอนเรา ให้รู้จักพระองค์ และรักพระองค์

12 โปรดเผยแสดงพระเยซูเจ้าแก่ เรา โปรดนำเราไปหาพระองค์

13 เพื่อเราด้วย จะได้สามารถ

14 กลับกลายเป็นผู้มีความรักแท้

15 และเป็นสายธาร แห่งน้ำทรงชีวิต

16 ในท่ามกลางโลกที่กำลัง กระหายหาพระองค์

17 อาแมน !


ดาวน์โหลด ppt ภาวนาเพื่อการ ประชุมสมัชชาของ คณะครั้งที่ 22. เป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน, เป็นประสบการณ์เพื่อการเติบโต ด้านกระแสเรียก โดยมีพระมารดาอยู่เคียงข้าง, ผู้ทรงเป็นอาจารย์สอนศิลปะแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google