งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer
จากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์อื่นๆ จากตลาดสด อาคารบ้านเรือน Sources: Food waste, Fruit waste and other organic wastes from fresh markets and households 1 tone/1day ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (3,000 ลิตร ต่อเดือน) จำหน่ายลิตรละ 10 บาท Liquid fertilizer (3,000 liters/month) ปุ๋ยชีวภาพผง 6,500 กก. ต่อเดือน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 4 บาท Grounded organic fertilizer 6,500 kg/month

2 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer (2)
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ฯลฯ Food waste, fruit waste from markets คัดแยก เพื่อนำไปสู่กระบวนการย่อยสับให้ละเอียด Segregating and grounding ผสมกากน้ำตาลและน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ ปิดถังให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน วัน Mix with molasses and liquid fertilizer, composting for days

3 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer (3)
-นำน้ำปุ๋ยชีวภาพ บรรจุขวด -ส่วนกากที่เหลือนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียดผสมกับมูลสัตว์ ก่อนบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายหรือนำไปใช้ในกิจการของเทศบาลต่อไป - Liquid fertilizer was bottled for sale -The residues were dried and packed for sale


ดาวน์โหลด ppt ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google