งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกใครวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกใครวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกใครวะ

2 พวกเธอเป็นตัวหน้า หรือ ตัวหลัง

3 เธอเป็นตัวไหน

4 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

5 การวิเคราะห์ตัวท่านเอง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์(ผู้ล่วงลับ) เจ้าของความคิดและชุดบรรยายชุดนี้

6 ท่านเป็นอย่างนี้ไหม 1. ชอบนำผู้อื่น ชอบเป็นหัวแถว
2. ชอบเสี่ยง ชอบท้าทาย ชอบงานยาก 3. ไม่กลัวงานหนัก 4. อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง 5.ชอบคิด ชอบทำสิ่งแปลกใหม่ 6. ชอบบริการ ชอบรับใช้ 7. ชอบอำนาจ เพื่อใช้เพื่อให้งานสำเร็จ

7 ท่านเป็นอย่างนี้ไหม 8. ชอบเป็นผู้ชนะ ไม่ยอมแพ้อุปสรรค
9. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 10. มีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 11. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 12. มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสูง 13. ชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 14. เป็นผู้มีกุศลจิตสูง 15. มีความสุขอยู่กับการทำงาน

8 ทุกอย่างจะดีเริ่มที่ใจ
ใจแคบ - จะทำให้เราเห็นแก่ตัว ใจร้าย - จะทำลายทั้งตัวเราและผู้อื่น ใจจืด - จะทำให้เราไม่เกื้อกูลคนอื่น ใจดำ - จะทำให้เราเห็นแก่ตัว ใจเสีย - จะทำให้เราหมดกำลังใจ ใจน้อย - จะทำให้เราอ่อนแอ ใจคด - จะทำให้เราเป็นคนไม่ซื่อ ใจเสาะ - จะทำให้ไม่กล้า / อ่อนแอ

9 ทุกอย่างจะดีเริ่มที่ใจ
ใจกว้าง - จะทำให้รับฟังความคิดเห็นคนอื่น ใจดี จะทำให้บรรยากาศการทำงานดี ใจใหญ่ จะทำให้งานใหญ่สำเร็จ ใจถึง จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ใจซื่อ จะทำให้เป็นคนซื่อสัตย์ ใจกล้า จะทำให้กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง ใจสู้ จะทำให้ไม่ท้อถอยแม้มีอุปสรรค ใจป้ำ จะทำให้กล้าได้กล้าเสีย

10 เพื่อนร่วมงานต้องการอะไรจากคุณ
การร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม ความเคารพนับถือกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจที่เปิดกว้าง ความถ่อมตน การรู้จักสำนึกต่อส่วนรวม

11 ลูกน้อง ต้องการอะไรจากคุณ
ความเคารพนับถือผู้อื่น เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ พร้อมที่จะยกย่องชมเชยผลงาน รู้จักถนอมน้ำใจลูกน้อง ยุติธรรม

12 ลูกน้อง ต้องการอะไรจากคุณ
ความกระตือรือร้น พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง ซื่อสัตย์ต่อลูกน้อง มีเวลาให้ลูกน้องเสมอ มีน้ำใจ สามารถที่จะกระตุ้นและให้กำลังใจ

13 ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร
ชีวิตในสังคมจะเปลี่ยนไป จะถูกมอง ถูกสังเกต ถูกจับตา ทุกอิริยาบถจะอยู่ในสายตาผู้คนรอบข้างทุกระดับ บางคนคิดดี ก็ดีไป ถ้าบางคนคิดร้าย จะทำอย่างไร จะถามใคร จะยอมให้ใครสอน

14 สังคมคุณภาพ ทุกคนมีความสุข
หมายถึง สังคมที่ประกอบด้วย คุณภาพของคน(คนดี ) คุณภาพของงาน(ผลงานดี) คุณภาพของความคิด(ความคิดดี) คุณภาพของระบบ(มีความมั่นคง) คุณภาพของวิถีชีวิต(วัฒนธรรมดี) ทุกคนมีความสุข

15 ไม่มีแบบ ไม่มีใครสอน ไม่มีตัวอย่างตายตัว
ไม่มีแบบ ไม่มีใครสอน ไม่มีตัวอย่างตายตัว ขอให้ทุกคนไตร่ตรองครองตนให้ถูกต้องเหมาะสม จงเตือนตนเองให้มีสติยับยั้งชั่งใจ คิด “พิจารณา” คนอย่างครูไม่เหมือนคนอื่นทั่วไป แตกต่างกันที่ พฤติกรรมที่แสดงออกสู่สังคม อย่าดีแต่พูด ยิ่งพูดมาก “คำพูดจะเป็นนาย”

16 ครู เป็นผู้ที่มีมารยาททางสังคม
ครู เป็นผู้ที่มีมารยาททางสังคม ครองคน ด้วยความเป็นผู้มีภูมิ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ครองคน ด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรม มีจรรยา มารยาท เป็นที่รักทั่วไป ครองงาน ด้วยความเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ ตนเอง สังคม

17 ครู เป็น นักวิชาการ มาจาก นัก...วิชา...การ นัก หมายถึง ชำนาญ วิชา หมายถึง หลักการ ความรู้ การ หมายถึง งาน ครู จึงหมายถึง ผู้ทำการงานด้วยหลักการ ความรู้และความชำนาญ

18 ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคุณภาพ อย่างมีความสุขตลอดไป
ขอให้โชคดีครับ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ลูกใครวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google