งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ n แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ n แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ n องค์ประกอบของโมเดลข้อมูลเชิงวัตถุ Object and object identifier Attributes and methods Class Class hierarchy and inheritance

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ n โมเดลข้อมูลเชิงวัตถุ Object structure Object classes Inheritance Multiple inheritance Object identity Object containment

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ n ภาษาเชิงวัตถุ Object-Oriented Languages Persistent Programming Languages

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ- สัมพันธ์ n ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม เป็นส่วนขยายของโมเดลเชิง สัมพันธ์ ซึ่งโดเมนอาจเป็นได้ทั้งอะตอมมิก หรือ รีเลชันก็ได้

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ- สัมพันธ์ n ชนิดข้อมูลที่ซับซ้อน Structured and collection Types Inheritance Reference Type

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ- สัมพันธ์ n การสืบค้นข้อมูลชนิดที่ซับซ้อน Relation-Valued Attributes Path Expression Nesting and Unnesting

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ- สัมพันธ์ n การสร้างค่าข้อมูลที่ซับซ้อน ใช้คำสั่ง set หรือ multiset ในการบอกว่าเป็นชนิดข้อมูล ที่ซับซ้อน multiset จะเป็นการสร้างรายการหรืออะเรย์ของข้อมูล ภายในทูเปิลหนึ่งๆ n ตัวอย่าง INSERT INTO employee VALUES(105,”John”, set(“Jane”,”Eric”), set((125,”02/05/80”), (178,”06/08/81”)); SELECT empno, name FROM employee WHERE name in set(“John”, “Anna”);


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google