งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

2 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์

3 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
องค์ประกอบของโมเดลข้อมูลเชิงวัตถุ Object and object identifier Attributes and methods Class Class hierarchy and inheritance

4 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
โมเดลข้อมูลเชิงวัตถุ Object structure Object classes Inheritance Multiple inheritance Object identity Object containment

5 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
ภาษาเชิงวัตถุ Object-Oriented Languages Persistent Programming Languages

6 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม เป็นส่วนขยายของโมเดลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งโดเมนอาจเป็นได้ทั้งอะตอมมิก หรือ รีเลชันก็ได้

7 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์
ชนิดข้อมูลที่ซับซ้อน Structured and collection Types Inheritance Reference Type

8 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์
การสืบค้นข้อมูลชนิดที่ซับซ้อน Relation-Valued Attributes Path Expression Nesting and Unnesting

9 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์
การสร้างค่าข้อมูลที่ซับซ้อน ใช้คำสั่ง set หรือ multiset ในการบอกว่าเป็นชนิดข้อมูลที่ซับซ้อน multiset จะเป็นการสร้างรายการหรืออะเรย์ของข้อมูลภายในทูเปิลหนึ่งๆ ตัวอย่าง INSERT INTO employee VALUES(105,”John”, set(“Jane”,”Eric”), set((125,”02/05/80”), (178,”06/08/81”)); SELECT empno, name FROM employee WHERE name in set(“John”, “Anna”);


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google