งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ ดังนี้ • สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล • แสดงฐานข้อมูล แสดงฐานข้อมูล • เลือกใช้ฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูล • สร้างตารางข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ ดังนี้ • สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล • แสดงฐานข้อมูล แสดงฐานข้อมูล • เลือกใช้ฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูล • สร้างตารางข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ ดังนี้ • สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล • แสดงฐานข้อมูล แสดงฐานข้อมูล • เลือกใช้ฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูล • สร้างตารางข้อมูล สร้างตารางข้อมูล • เพิ่มข้อมูล เพิ่มข้อมูล • อ่านข้อมูล อ่านข้อมูล • แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล • ลบข้อมูล ลบข้อมูล

2 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล รูปแบบคำสั่ง การสร้าง file database CREATE DATABASE คำอธิบาย CREATE DATABASE เป็นคำสั่งที่ใช้ สร้าง file database เป็นชื่อ file database ที่เรากำหนดขึ้น

3

4 INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....) INSERT INTO table_name (column1, column2,...) VALUES (value1, value2,....) INSERT INTO T_Student VALUES (‘10001’, ‘boonnatee’) INSERT INTO T_Student(st_id,st_name) VALUES (‘10001’, ‘boonnatee’)

5 UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… WHERE column (, =, Like ) value UPDATE T_Student SET st_id = ‘boy’ UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,…

6 DELETE FROM table_name WHERE column (, =, Like ) value DELETE FROM T_Student

7 SELECT INSERT DELETE UPDATE

8 BEGIN TRAN COMMIT TRAN ROLLBACK TRAN


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ ดังนี้ • สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล • แสดงฐานข้อมูล แสดงฐานข้อมูล • เลือกใช้ฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูล • สร้างตารางข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google