งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรแห่งการเรียนรู้. ความหมาย องค์กรที่มีพนักงานทุกคนทุกระดับ พัฒนาขีด ความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับ องค์กรด้วยใจรัก ( วรภัทร์ ภู่เจริญ, หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรแห่งการเรียนรู้. ความหมาย องค์กรที่มีพนักงานทุกคนทุกระดับ พัฒนาขีด ความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับ องค์กรด้วยใจรัก ( วรภัทร์ ภู่เจริญ, หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้

2 ความหมาย องค์กรที่มีพนักงานทุกคนทุกระดับ พัฒนาขีด ความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับ องค์กรด้วยใจรัก ( วรภัทร์ ภู่เจริญ, หน้า 21) ทำแบบ เพลิน Play and Learn ฉันทะ วิริยะ จิตตะวิมังสา

3 เรียนรู้ Learning ความรู้ Knowledge การหา ไขว่คว้าให้ได้มา (acquiring) อะไรคือความจริง อะไร คือความเชื่อ – เมื่อมี ความรู้ก็จะหมดความสงสัย มีความเข้าใจ ในเชิงพุทธศาสตร์ ความรู้แบ่งเป็น 1. แบบปริยัติรู้แบบนักวิชาการ รู้ในสมอง รู้เป็นแบบ อ้างอิง ไม่ได้ลงมือทำ 2. แบบปฏิบัติ รู้แบบลงมือทำ ทำได้ แต่อธิบายมา เป็นปริยัติไม่ได้ เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้ ต้องทำเอง

4 3. แบบปฏิเวธ เข้าใจถ่องแท้ เป็น guru เป็นแฟนพันธ์ แท้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถพลิกแพลงได้ ต่อ ยอดได้ ระดับการเรียนรู้ 3 ระดับ 1.Non-adaptive learning ครูและผู้บริหาร การศึกษากำหนดกำหนดสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ทดลอง เช่น อายุเท่านี้ต้องรู้เรื่องนี้ ทำสิ่งนี้ได้ ตำแหน่งนี้ ต้องทำเรื่องนี้ได้ เน้นการจำ การทำตามที่สอน ไม่ ออกนอกร่องรอย ขีดเส้น ตั้งธงให้ตอบ 2.Adaptive learning พบปัญหาจึงแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป เป็น PDCA รอบเดียว แบบ Single loop แก้ กรณีศึกษาเป็นราย ๆ ไป

5 ตัวอย่าง ในสายการบินต่างประเทศทุกเที่ยว มี การจดบันทึกปัญหาและวิธีแก้ไขที่ได้ใช้แลว เก็นในระบบคอมพิวเตอร์ อาจปรับ procedure or work instruction ด้วยถ้าจำเป็น ตั้ง key words หรือ รหัสปัญหาเพื่อง่ายต่อการค้นหาใน ภายหลัง มีการประเมินวิธีแก้ไว้ด้วย อาจใช้ชื่อ พนักงานที่แก้ปัญหาได้เป็นชื่อ เช่น Pim case และอาจมีหมายเหตุชื่นชมพนักงานคนนั้นไว้ด้วย 3

6 3. Generative learning เป็นแบบ Non- adaptive learning ที่ทำหลายรอบ หลายวงจร ทำแบบ PDCA หลาย ๆ รอบ คือทำไป เรียนรู้ ไป – หาให้เจอ เปิดให้ทัน และคิดให้เป็น ปรับแต่งสันดานการคิดและการเรียนรู้

7 ทำไม LO เครื่องมือการบริหาร TQM, TPM, ISO ฝึกให้ พนักงานคิดเป็น พัฒนาทุนมนุษย์ คิดเป็น ขยัน ไม่โกง ไม่เครียด ให้คิดนอกกรอบให้เหมาะกับกาลเวลาที่ เปลี่ยนไป ให้รู้จักการบริหารเปลี่ยนแปลงต้องอาศัย จินตนาการ ฝึกสติ วิธีคิด คิดให้เป็น

8 Peter Zenge การทำ LO เกี่ยวข้อง 5 ด้าน Systemic thinking Mental model Personal mastery Team learning Shared learning


ดาวน์โหลด ppt องค์กรแห่งการเรียนรู้. ความหมาย องค์กรที่มีพนักงานทุกคนทุกระดับ พัฒนาขีด ความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับ องค์กรด้วยใจรัก ( วรภัทร์ ภู่เจริญ, หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google