งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ต้อนรับเข้าสู่โลกของภาษา Java. รู้จักกับภาษา Java ภาษา Java นั้นได้รับการพัฒนามาจากบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้น นำของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ต้อนรับเข้าสู่โลกของภาษา Java. รู้จักกับภาษา Java ภาษา Java นั้นได้รับการพัฒนามาจากบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้น นำของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ต้อนรับเข้าสู่โลกของภาษา Java

2 รู้จักกับภาษา Java ภาษา Java นั้นได้รับการพัฒนามาจากบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้น นำของโลก โดยถือกำเนิดภายใต้โครงการ Green Project ในปี 1996 ซึ่งมีหัวหน้าทีมพัฒนาที่ชื่อว่า James Gosling ซึ่งโปรแกรมเมอร์ Java ทั่วโลก ยกย่องว่าเป็น บิดาของ Java

3 เหตุใดจึงนิยมเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Java ภาษา Java นั้นมีปรัชญาการสร้างมาจากการที่ ต้องการทำให้เราเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำไปใช้งานได้ในอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์อย่าง เดียว

4 เบื้องหลังการทำงานของโปรแกรม ภาษา Java เราเขียนโปรแกรมของภาษา Java เราจะได้ Source Code ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น.java จากนั้นเรานำ Source Code ไปคอมไฟล์ให้ กลายเป็นเป็น Java Byte Code ( จะเก็บอยู่ใน ไฟล์.class) เวลาที่ทำงานจริงในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม Java Byte Code จะถูกคอมไพล์อีกครั้งให้ เป็นภาษาเครื่องเฉพาะคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ นั้นๆ เข้าใจ การคอมไพล์ครั้งนี้จะใช้ Java Virtual Machine คอมไพล์ และรัน

5 รูปแบบการเขียนโปรแกรมใน ภาษา Java Java SE: ย่อมาจาก Java Standard Edition เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมสำหรับการ ทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ถือว่าเป็นรูปแบบ แรกของภาษา Java Java EE: ย่อมาจาก Java Enterprise Edition เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมกับ ระบบงานขนาดใหญ่ Java ME : ย่อมาจาก Java Micro Edition เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ขนาด เล็ก ( คือมีหน่วยความจำน้อย ) เช่น โทรศัพท์มือถือ, เซ็ตท็อปบ็อกซ์ เป็นต้น

6 แพล็ตฟอร์มของ Java

7 ก่อนจบบท สำหรับบทนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา Java ซึ่ง เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ แนวคิด Write Once Run Anywhere ทำให้เรา เขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำไปรัน หรือใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ( หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ) แบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดย Java ได้รับการพัฒนาให้มีความาสามารถหลาย หลาย รองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ และ ปัจจุบันก็มีโปรแกรมเมอร์มากมายทั่วโลกศึกษา และติดตามอย่างใกล้ชิด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ต้อนรับเข้าสู่โลกของภาษา Java. รู้จักกับภาษา Java ภาษา Java นั้นได้รับการพัฒนามาจากบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้น นำของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google