งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย

2 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คืออะไร ???

3 เราจำเป็นต้อง รู้หรือไม่ ????

4 เราจะเรียนอะไรกันบ้าง???

5 16ครั้งอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน การคุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาท แนวคิดพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม แนวคิดพื้นฐาน มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง แนวคิด การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แนวคิด กฎหมาย นโยบายด้านแรงงาน แนวคิด กฎหมาย นโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิด กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการระงับข้อพิพาท FTA กับ อุตสาหกรรมของสังคมไทย

6 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อาจารย์ปรีชา จันทร์ งาม

7 รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องรู้จักสถานการณ์ของสังคมในเรื่องการอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ประกอบในวิชาชีพได้ มีสำนึกที่ดี

8 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา

9 1. ต้องการความรู้ 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ 4. พัฒนาความรู้ต่อได้

10 วิธีการวัดผล ระหว่าง ภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน Class participation 10 points Report 10 points Homework 10 points Test 10 points

11 Final 60 points ข้อสอบมาจากไหน 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษาความคาดหวัง ของอาจารย์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google