งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมีความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่า คุณจะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ ถูกสร้างจากงานกราฟฟิครายล้อมรอบตัวเราไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมีความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่า คุณจะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ ถูกสร้างจากงานกราฟฟิครายล้อมรอบตัวเราไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมีความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่า คุณจะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ ถูกสร้างจากงานกราฟฟิครายล้อมรอบตัวเราไป หมด...

2 มาตราฐาน เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางใน งานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 ในการวาดรูปเป็น

4 คำถามกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การวาดภาพโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคอย่างไร ให้ดูสมูท คำถามประจำหน่วย การวาดภาพใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 อย่างไรให้ดูสมูท คำถามประจำบท การวาดเส้นโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 อย่างไร ให้ดูสมูท

5 ระยะเวลา ก่อนเริ่มโครงงาน ระหว่างทำโครงงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน
การทำแบบสอบถามก่อน เรียน วาดรูปลงในกระดาษเปล่า ก่อนเรียน เด็กทำตามขั้นตอนได้ ให้เด็กรายงานผลว่า ชิ้นงานเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กเกิดทักษะ สามารถใช้งานโปรแกรม ได้ สามารถภาพรูปโดยใช้ โปรแกรมได้ดี

6 โครงงาน

7 แหล่งข้อมูล ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ , 15 ธันวาคม วาดเส้นAdobe Illustrator. เรียกใช้ 15 ธันวาคม 2553 จากแหล่งที่อยู่ URL:


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมีความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่า คุณจะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ ถูกสร้างจากงานกราฟฟิครายล้อมรอบตัวเราไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google