งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมี ความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณ จะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ถูกสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมี ความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณ จะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ถูกสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมี ความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณ จะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ถูกสร้าง จากงานกราฟฟิคราย ล้อมรอบตัวเราไปหมด...

2 มาตราฐาน เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มี ประสบการณ์ เห็นแนวทางในงาน อาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ ดีต่ออาชีพ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 ใน การวาดรูปเป็น

4 คำถามกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด การวาดภาพโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคอย่างไร ให้ ดูสมูท คำถามประจำหน่วย การวาดภาพใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 อย่างไรให้ดูสมูท คำถามประจำบท การวาดเส้นโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator cs2 อย่างไร ให้ดูสมูท

5 ระยะเวลา ก่อนเริ่ม โครงงาน ระหว่างทำ โครงงาน เมื่อสิ้นสุด โครงงาน  การทำ แบบสอบถาม ก่อนเรียน  วาดรูปลงใน กระดาษเปล่า ก่อนเรียน  เด็กทำตาม ขั้นตอนได้  ให้เด็กรายงาน ผลว่าชิ้นงาน เกิดขึ้นได้ อย่างไร  เด็กเกิดทักษะ  สามารถใช้งาน โปรแกรมได้  สามารถภาพรูป โดยใช้ โปรแกรมได้ดี

6 โครงงาน

7 แหล่งข้อมูล ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 15 ธันวาคม 2553. วาดเส้น Adobe Illustrator. เรียกใช้ 15 ธันวาคม 2553 จากแหล่งที่อยู่ URL: http://www.thaiall.com/ai/


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวม งานกราฟฟิคปัจจุบันมี ความสำคัญกับธุระกิจ ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณ จะมองไปทางไหนก็มีแต่ วัตถุ สื่อต่างๆ ที่ถูกสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google