งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554

2 คำนาม (Nouns) คำนามเอกพจน์ (Singular Nouns)
คำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) Dogs Cats Flowers Tomatoes Boxes Photos Radios Babies Countries Flies Wives Wolves Thieves

3 คำศัพท์พื้นฐาน a, an, the is, am, are was, were has, have
in, on, under

4 คำคุณศัพท์แสดงความเห็นเจ้าของ Possessive Adjective
ความหมาย มาจาก My ของฉัน I Our ของเรา We Your ของท่าน You His ของเขาผู้ชาย He Her ของเขาผู้หญิง She Its ของมัน It Their ของเขาทั้งหลาย They

5 การเปรียบเทียบ (Comparison)
ขั้นธรรมดา Positive Degree ขั้นกว่า Comparative Degree ขั้นสุด Superlative Degree ความหมาย Meaning good better best ดี easy easies easiest ง่าย fast faster fastest เร็ว Big bigger biggest ใหญ่ happy happier happiest สุข serious more serious most serious เคร่งขรึม

6


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google