งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554. คำนาม (Nouns) คำนามเอกพจน์ (Singular Nouns) คำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) Dogs Cats Flowers Tomatoes Boxes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554. คำนาม (Nouns) คำนามเอกพจน์ (Singular Nouns) คำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) Dogs Cats Flowers Tomatoes Boxes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554

2 คำนาม (Nouns) คำนามเอกพจน์ (Singular Nouns) คำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) Dogs Cats Flowers Tomatoes Boxes Photos Radios Babies Countries Flies Wives Wolves Thieves

3 คำศัพท์พื้นฐาน a, an, the is, am, are was, were has, have in, on, under

4 คำคุณศัพท์แสดงความเห็นเจ้าของ Possessive Adjective คำคุณศัพท์ความหมายมาจาก My ของฉัน I Our ของเรา We Your ของท่าน You His ของเขาผู้ชาย He Her ของเขาผู้หญิง She Its ของมัน It Their ของเขาทั้งหลาย They

5 การเปรียบเทียบ (Comparison) ขั้นธรรมดา Positive Degree ขั้นกว่า Comparative Degree ขั้นสุด Superlative Degree ความหมา ย Meaning goodbetterbest ดี easyeasieseasiest ง่าย fastfasterfastest เร็ว Bigbiggerbiggest ใหญ่ happyhappierhappiest สุข seriousmore seriousmost serious เคร่งขรึม

6


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2554. คำนาม (Nouns) คำนามเอกพจน์ (Singular Nouns) คำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) Dogs Cats Flowers Tomatoes Boxes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google