งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #1 มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #1 มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #1 มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 แฟ้มข้อความ (Text File) เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีระบบ จัดการฐานข้อมูลเช่น MySQL, MS-Access, SQL Server แต่ถ้า ไม่มีระบบเหล่านี้ให้บริการ หรือ ทำงานเล็ก ๆ ขึ้นมาสักงาน อาจ เลือกใช้ Text file สำหรับเก็บ ข้อมูลแทนได้ Slide ชุดนี้ แสดงตัวอย่างให้ เห็นวิธีจัดการกับแฟ้มเหล่านี้เช่น เลือกข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล หรือสร้างแฟ้มใหม่

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล x.txt 101,200 102,150 103,180 104,600

4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 อ่านแฟ้มเข้าอาร์เรย์มาแสดง

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 อ่านข้อมูลมาแสดง แต่ เปลี่ยน 600 เป็น 120

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 อ่านแฟ้มแล้วเลือกเฉพาะรหัส ผู้ใช้

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 อ่านแฟ้มมาแสดงผล (1/2)

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 อ่านแฟ้มมาแสดงผล (2/2)

9 http://www.thaiall.com/asp Page: 9 เขียนข้อมูลเข้าไปในแฟ้ม ใหม่ หรือทับ

10 http://www.thaiall.com/asp Page: 10 เขียนข้อมูลเพิ่มเข้าแฟ้มเดิม

11 http://www.thaiall.com/asp Page: 11 อ่านแฟ้มข้อมูลแล้วเขียนทับ แฟ้มเดิม

12 http://www.thaiall.com/asp Page: 12 อ่านแฟ้มข้อมูลแล้วลบตาม เลขบรรทัด

13 http://www.thaiall.com/asp Page: 13 อ่านแฟ้มแล้วลบตามรหัส พนักงาน

14 http://www.thaiall.com/asp Page: 14 อ่านแฟ้มแล้วเปลี่ยนตามรหัส พนักงาน

15 http://www.thaiall.com/asp Page: 15 Text Conversion $a = “abc”; echo stripslashes($a)."\n"; // Un-quote string quoted with addslashes() echo addslashes($a)."\n"; // Quote string with slashes echo urlencode($a)."\n"; // URL-encodes string echo urldecode(urlencode($a))."\n"; // Decodes URL-encoded string echo htmlspecialchars($a)."\n"; // Convert special characters to HTML entities echo htmlentities($a)."\n"; // Convert all applicable characters to HTML entities echo base64_encode($a)."\n"; // Encodes data with MIME base64 echo base64_decode(base64_encode($a))."\n"; // Decodes with MIME base64 echo crypt($a)."\n"; // One-way string encryption (hashing) ( ผลไม่ซ้ำกัน ) ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #1 มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google