งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Index ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Index ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ RSS Feed มาประยุกต์ใช้กับระบบ ERP โดยการดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

2 Index ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 1 Index ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

3 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 2 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

4 ความเป็นมา RSS Feed with the application of ERP 3
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 3 ความเป็นมา

5 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 4 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

6 RSS Feed with the application of CRM
RSS Feed with the application of ERP 5 RSS คือ ?? RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ การแปลงข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกลางและสามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารกับที่อื่นๆ ได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ XML (Extensible Market up Language) โดยเราสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีบริการ RSS นี้ได้โดยตรง และทันที เอกซ์เอ็มแอล (อังกฤษ: XML) ย่อมาจาก Extensible Markup Language ซึ่งเป็นภาษามาร์กอัปสำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดยW3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น สิ่งที่เอาไว้ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน (เช่นใช้คอมพิวเตอร์มี่มีระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้องการสื่อสารข้อมูลถึงกัน) นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างภาษามาร์กอัปเฉพาะทางอีกขั้นหนึ่ง XML พัฒนามาจาก SGML โดยดัดแปลงให้มีความซับซ้อนลดน้อยลง XML ใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต XML ยังเป็นภาษาพื้นฐานให้กับภาษาอื่นๆ อีกด้วย (ยกตัวอย่างเช่น Geography Markup Language (GML) , RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML) , XHTML, SVG, MusicXML และ cXML) ซึ่งอนุญาตให้โปรแกรมแก้ไขและทำงานกับเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในภาษานั้นมาก่อน) XML (Extensive Markup Language) เป็นมาตรฐานที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ ลักษณะของ XML จะประกอบไปด้วย TAG (หรือ DTD Document Type Definition ) ซึ่งครอบข้อมูลเป็นชุด ๆ เพื่อบอกว่าข้อมูลแต่ละส่วนคืออะไรครับ ซึ่งในมุมมองของผม XML มันก็เปรียบได้กับฐานข้อมูลนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าฐานข้อมูลนี้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ(ได้) เพราะมีพ่อ “เกตส์” คอยผลักดันอยู่น่ะครับ และตัว XML เองก็เป็นเพียงแค่ Text File ธรรมดา ซึ่งมันจะทำให้ Server A และ Server B สามารถสื่อสารกันได้ด้วย XML นี่แหละครับ

7 เทคโนโลยีของ RSS ทำให้เราสามารถรับข่าวสารจาก
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 6 เทคโนโลยีของ RSS ทำให้เราสามารถรับข่าวสารจาก เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิด เว็บไซต์นั้นๆ แต่การรับข่าวสารผ่านทาง RSS จะต้องมี โปรแกรมที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวและผู้ใช้งานได้นำ URL ของหน้า RSS feed ของเว็บไซต์ที่ต้องการรับ ข่าวสาร มาลงทะเบียนเอาไว้

8 ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ใช้อ้างถึงมาตรฐานนี้
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 7 Really Simple Syndication (RSS 2.0) ล่าสุด Rich Site Summary (RSS 0.91) RDF Site Summary (RSS 0.9 และ 1.0) สำหรับเวอร์ชันที่ธนาคารใช้ : RSS-CB ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ใช้อ้างถึงมาตรฐานนี้  RSS - CB เป็นคำอธิบายเมตาขยายและรูปแบบการเผยแพร่ที่เหมาะกับความต้องการของธนาคารกลางและองค์กรที่เกี่ยวข้อง RSS - CB สอดคล้องกับ RSS 1.0 ข้อกำหนดและดังนั้นจึงไปที่รายละเอียด RDF และ XML เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้องค์ประกอบจาก Dublin Core และ มีคุณสมบัติ Dublin Core รายละเอียด [ แก้ไข ]

9 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 8 จะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์นั้นๆให้บริการ RSS เราสามารถสังเกตได้ว่า เว็บไซต์ใดที่ให้บริการ RSS โดยดูจากสัญลักษณ์ หรือ รูปใดรูปหนึ่ง อยู่ภายในเว็บไซต์ หรือตรงบริเวณ Address Bar

10 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 9 ตัวอย่างจาก

11 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 10 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย

12 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 11 ตัวอย่างจาก

13 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 12 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

14 ปัญหา RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 13 ปัญหา เกิดจากมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกวัน สร้างความยุ่งยากต่อการบันทึกข้อมูลระบบ ERP ที่จะต้องอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ เกิดความผิดพลาดในการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตัวของพนักงาน ส่งผลต่อผลกำไรขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท

15 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 14

16 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 15 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

17 วัตถุประสงค์ RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 16 วัตถุประสงค์ เพื่อดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจากเว็บไซด์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อลดความยุ่งยากในการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนในระบบ ERP   เพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ระบบ

18 แนวทางแก้ปัญหา ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 17 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

19 ขอบเขตการทำงาน RSS Feed with the application of ERP 18
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 18 ขอบเขตการทำงาน ใช้ได้เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนแบบถัวเฉลี่ย ระหว่างอัตราซื้อและขาย เนื่องจากเว็บไซด์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการ Feeds ได้เฉพาะ อัตราแลกเปลี่ยนแบบดังกล่าวเท่านั้น จะต้องใช้ RSS Feeds CB เท่านั้น เนื่องจากเป็นมาตรฐานของธนาคารกลาง เวลาในการ Feeds ขึ้นอยู่กับเวลาในการให้บริการเว็บไซด์ของ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย

20 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 19 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

21 ขั้นตอนการทำงานของระบบ
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 20 ขั้นตอนการทำงานของระบบ application

22 ขั้นตอนการแก้ปัญหา RSS Feed with the application of ERP 21
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 21 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การศึกษานี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ • ฐานข้อมูล • เขียนโปรแกรมการอ่านข้อมูล RSS และอัพเดทข้อมูล ผ่าน RFC ลงในฐานข้อมูล 2. ส่วนของ Server (SAP) • เขียน RFC (Remote Function Call) โปรแกรม เพื่อทำการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยน

23 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 22 ตัวอย่างการหน้าจอบันทึก ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน

24 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 23 ตัวอย่างโครงสร้างที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล

25 RSS Feed with the application of ERP
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 24

26 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 25 ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ

27 ประโยชน์ที่จะได้รับ RSS Feed with the application of ERP 25
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 25 ประโยชน์ที่จะได้รับ ลดกระบวนการทำงานของผู้ใช้ระบบ ลดความเสี่ยงในความผิดพลาดของพนักงาน ที่จะส่งผลต่อ ความเสียหายของบริษัท ข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น

28 Reference RSS Feed with the application of ERP 26 www.rss.in.th
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 26 Reference wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/RSS การพัฒนาระบบเว็บท่าด้วย RSS สำหรับการติดตามและจัดส่งข่าวสาร โดย นายวัชรพงษ์ เชื้ออินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ SDN SAP

29 Q & A RSS Feed with the application of ERP 27
RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 27 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Index ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google