งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบการแสดงผล 1.http://localhosthttp://localhost 2.http://127.0.0.1http://127.0.0.1 3.http:// ชื่อเครื่องhttp:// ชื่อเครื่อง 4. เครื่องนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบการแสดงผล 1.http://localhosthttp://localhost 2.http://127.0.0.1http://127.0.0.1 3.http:// ชื่อเครื่องhttp:// ชื่อเครื่อง 4. เครื่องนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบการแสดงผล 1.http://localhosthttp://localhost 2.http://127.0.0.1http://127.0.0.1 3.http:// ชื่อเครื่องhttp:// ชื่อเครื่อง 4. เครื่องนักศึกษา http://localhost/ ชื่อนักศึกษา / ชื่อไฟล์.php  c:\appserv\www\ ชื่อนักศึกษา \ ชื่อ ไฟล์.php c:\appserv\www\index.php d:\appserv\www\index.php

2 รูปแบบการเขียน PHP 1. แบบมาตรฐาน 2. แบบสั้น 3. แบบ script คำสั่ง PHP; 4. แบบ ASP ( ต้องแก้ไขไฟล์ php.ini) ( ภายในบล็อกคำสั่งจะมีคำสั่ง PHP กี่คำสั่งก็ได้ )

3 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 1.echo “ ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ”; 2.Print “ ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ”; 3.Printf (“ ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ”); แสดงผล ด้านข้อมูลตัวเลขได้ ข้อแตกต่างของ echo และ print คือ คำสั่ง print ไม่สามารถแยกข้อความกับนิพจน์หรือค่าของ ตัวแปร ด้วยเครื่องหมาย, หรือ. ได้ แต่ echo สามารถทำได้ เช่น echo “1+2=“,1+2; สามารถใช้ได้ Print “1+2=“,1+2; ไม่สามารถใช้ได้

4 รูปแบบการแสดงผลตัวเลข สัญลักษณ์คำอธิบาย %d แสดงค่าตัวเลขในรูปแบบเลขจำนวนเต็ม ฐานสิบ %b แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสอง %c แสดง Integer ในรูปแบบรหัส ASCII %f แสดง Integer ในรูปแบบเลขทศนิยม %o แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานแปด %s แสดงค่าตัวเลขในรูปแบบเลขสตริง %x แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสิบหก ( พิมพ์เล็ก ) %X แสดง Integer ในรูปแบบเลขฐานสิบหก ( พิมพ์ใหญ่ )

5 ตัวอย่างคำสั่ง printf แสดงรูปแบบจำนวนเต็ม คือ 3 แสดงรูปแบบตัวเลขมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ 3.33

6 คำสั่งหมายเหตุ (Comment) 1. เครื่องหมาย # 2. เครื่องหมาย // 3. เครื่องหมาย /*….*/ สามารถทำได้ ครั้งละหลายบรรทัด ตัวอย่าง

7 ตัวอย่างการนำ HTML แทรกใน PHP

8 ตัวอย่างการนำ HTML แทรกใน PHP

9 ตัวอย่างการนำ HTML แทรกใน PHP

10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เว็บไซต์ เคมี http://chem.ubu.ac.th ฟิสิกส์ http://phy.ubu.ac.th วิทยาการคอมพิวเตอร์ http://com.ubu.ac.th เทคโนโลยีสารสนเทศ http://inf.ubu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบการแสดงผล 1.http://localhosthttp://localhost 2.http://127.0.0.1http://127.0.0.1 3.http:// ชื่อเครื่องhttp:// ชื่อเครื่อง 4. เครื่องนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google