งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2550 HTML (HyperText Markup Language)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2550 HTML (HyperText Markup Language)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2550 HTML (HyperText Markup Language) มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน

2 Page: 2 เอชทีเอ็มแอล (HTML) HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเขียนเว็บเพจ ถูกเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ เริ่มพัฒนา โดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) HTML เป็นมาตรฐานที่จัดการโดย World Wide Web Consortium แต่ ปัจจุบัน W3C ผลักดัน XHTML ที่ใช้ XML มาทดแทน HTML รุ่น 4.01

3 Page: 3 เครื่องมือที่ใช้ฝึกเขียน HTML 1. Notepad Save As ชื่อ "c:\x.htm" เพื่อจัดเก็บแฟ้มใน Drive C:\ 2. Internet Explorer (IE) เปิด c:\x.htm ในช่อง Address กดปุ่ม Refresh หรือ F5 เมื่อต้องการดูผลการแก้ไขที่ทำ ใน Notepad 3. Web editor ซึ่งมี editor และ preview ในตัว เช่น DreamWeaver, FrontPage, Namo, Composer, Hotdog, Pagemill, Word

4 Page: 4 HTML แฟ้มแรกของฉัน เช่น x.htm hello welcome to my web page

5 Page: 5 หนา เอียง เส้นใต้ และปัดบรรทัด First : lampang Second : bangkok Third : nan

6 Page: 6 แสดงแนวขอบฟ้า (Horizontal Line) lampang bangkok nan prayao

7 Page: 7 กำหนดรูปแบบตัวอักษร tak lampang nan romeo bangkok

8 Page: 8 Webpage Link My Home My Friends Contact About Us

9 Page: 9 Body Properties A page

10 Page: 10 Internet Webpage Link Products Lampang PHP

11 Page: 11 Red Green Blue Red Green Blue 16 Million (256 * 256 * 256) red green blue yellow black white gray

12 Page: 12 Image Tag

13 Page: 13 Link of Image

14 Page: 14 ตาราง 1 ช่อง abc

15 Page: 15 ตาราง 2 ช่อง lampang bangkok

16 Page: 16 ตาราง มีขอบ มีสีพื้น lampang bangkok nan

17 Page: 17 ตาราง 2 บรรทัด มีทั้งหมด 6 ช่อง lampang bangkok nan boy girl baby

18 Page: 18 กำหนดตำแหน่งข้อมูลในตาราง a b c d e f

19 Page: 19 ขยายช่องเดียวเป็น 2 ช่อง a b c

20 Page: 20 ขยายช่องเดียวเป็น 2 แถว a b c d e

21 Page: 21 ชิดขวาด้วย DIV abc

22 Page: 22 กำหนดตำแหน่งของ DIV (Layer) abc

23 Page: 23 กำหนดลำดับของ Layer

24 Page: 24 Form: Radio, Checkbox, Select thai china rice ice coke Male Female

25 Page: 25 Form: Textarea, Button a b c

26 Page: 26 CSS (Cascading Style Sheets)Cascading Style Sheets body {font-family:"ms sans serif"; color:blue;background-color:pink} td {font-size:20px;font-family:arial; color:red;background-color:yellow} Hello abc

27 Page: 27 Redirect to New WebPage hello from burin please wait


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2550 HTML (HyperText Markup Language)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google