งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมรายชื่อวารสาร ( ฉบับพิมพ์ ) ของห้องสมุดในประเทศไทย 220 แห่ง จำนวนวารสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ รายชื่อ 2

3 ความเป็นมา วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศตั้งแต่ปี พ. ศ ทำให้มีการตัดลดงบประมาณการจัดซื้อวารสาร ที่ประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหาแนว ทางแก้ไขปัญหาข้างต้นร่วมกัน และนำไปสู่โครงการ Journal Link พ. ศ.2543 ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ " การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุด ภายในประเทศ “ เพื่อทดสอบและประเมินระบบสนับสนุน การบริการระหว่างห้องสมุด รวมทั้งการจัดการด้านบัญชี ค่าบริการในระดับการปฏิบัติงานจริง 3

4 ความเป็นมา กรกฎาคม มิถุนายน 2546 ได้รับความสนับสนุน สถานที่ตั้งสำนักงานกลางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ( สกว.) เพื่อศึกษา " การพัฒนาองค์กรและการจัดซื้อ ทรัพยากรในรูปภาคีความร่วมมือ “ พ. ศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ศูนย์บริการสารสนเทศทาง เทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโครงการ Journal Link ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน

5 ข้อมูลของ Journal Link ข้อมูลวารสารจากโครงการ Union List of Serials in Thailand (UNIO) ของคณะทำงานรวบรวมรายชื่อ วารสารในประเทศไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการ พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของ ศูนย์ประสานงานวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บรรณารักษ์แต่ละห้องสมุดได้สมัครเป็นสมาชิกเข้า มาทาง Internet แล้วเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูล วารสารของห้องสมุดตนเอง 5

6 Journal Link Software ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 ภาษาของ script สำหรับนำเสนอ ข้อมูลบนเว็บ คือ ASP ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิฟ เวอร์คือ Windows 2003 Server 6

7 สมาชิกยังสามารถ login เข้ามา ปรับปรุงข้อมูลได้เหมือนเดิม ห้องสมุดที่สนใจสามารถสมัครเป็น สมาชิกใหม่ได้ที่ หรือแจ้งความจำนงที่ 7

8 หน้าสมัครสมาชิก 8

9 9 สมาชิก login โดยคลิกที่ Librarian Login ที่

10 10 ตัวอย่างหน้า login สำหรับสมาชิก

11 การค้นข้อมูลกับการ สั่งสำเนา 11

12 12 หน้าจอ ค้น

13 13 ผลการ ค้น

14 14 ผลการค้น detail ของวารสาร แต่ละชื่อ พร้อมทางเลือก สั่ง สำเนา

15 15

16 16

17 17 ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง การสั่งสำเนา pop หน้าต่าง send mail พร้อมอีเมล์ของบรรณารักษ์ ห้องสมุดที่เลือก


ดาวน์โหลด ppt Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google