งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.journallink.or.th 1

2 Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมรายชื่อวารสาร ( ฉบับพิมพ์ ) ของห้องสมุดในประเทศไทย 220 แห่ง จำนวนวารสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ 18380 รายชื่อ 2

3 ความเป็นมา วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศตั้งแต่ปี พ. ศ. 2540 ทำให้มีการตัดลดงบประมาณการจัดซื้อวารสาร ที่ประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหาแนว ทางแก้ไขปัญหาข้างต้นร่วมกัน และนำไปสู่โครงการ Journal Link พ. ศ.2543 ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ " การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุด ภายในประเทศ “ เพื่อทดสอบและประเมินระบบสนับสนุน การบริการระหว่างห้องสมุด รวมทั้งการจัดการด้านบัญชี ค่าบริการในระดับการปฏิบัติงานจริง 3

4 ความเป็นมา กรกฎาคม 2544 - มิถุนายน 2546 ได้รับความสนับสนุน สถานที่ตั้งสำนักงานกลางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ( สกว.) เพื่อศึกษา " การพัฒนาองค์กรและการจัดซื้อ ทรัพยากรในรูปภาคีความร่วมมือ “ พ. ศ. 2547 - 2553 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ศูนย์บริการสารสนเทศทาง เทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโครงการ Journal Link ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 4

5 ข้อมูลของ Journal Link ข้อมูลวารสารจากโครงการ Union List of Serials in Thailand (UNIO) ของคณะทำงานรวบรวมรายชื่อ วารสารในประเทศไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการ พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของ ศูนย์ประสานงานวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บรรณารักษ์แต่ละห้องสมุดได้สมัครเป็นสมาชิกเข้า มาทาง Internet แล้วเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูล วารสารของห้องสมุดตนเอง 5

6 Journal Link Software ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 ภาษาของ script สำหรับนำเสนอ ข้อมูลบนเว็บ คือ ASP ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิฟ เวอร์คือ Windows 2003 Server 6

7 JournalLink@chula สมาชิกยังสามารถ login เข้ามา ปรับปรุงข้อมูลได้เหมือนเดิม ห้องสมุดที่สนใจสามารถสมัครเป็น สมาชิกใหม่ได้ที่ http://www.journallink.or.th/apply.asp หรือแจ้งความจำนงที่ preeyaporn.r@chula.ac.th 7

8 หน้าสมัครสมาชิก http://www.journallink.or.th/apply.asp 8

9 9 สมาชิก login โดยคลิกที่ Librarian Login ที่ http://www.journallink.or.th

10 10 ตัวอย่างหน้า login สำหรับสมาชิก http://www.journallink.or.th/member

11 การค้นข้อมูลกับการ สั่งสำเนา 11

12 12 หน้าจอ ค้น

13 13 ผลการ ค้น

14 14 ผลการค้น detail ของวารสาร แต่ละชื่อ พร้อมทางเลือก สั่ง สำเนา

15 15

16 16

17 preeyaporn.r@chula.ac.th 17 ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง การสั่งสำเนา pop หน้าต่าง send mail พร้อมอีเมล์ของบรรณารักษ์ ห้องสมุดที่เลือก


ดาวน์โหลด ppt Www.journallink.or.th 1. Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google