งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principal pathology of Infection พยาธิวิทยาการติดเชื้อ โดย รศ. นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principal pathology of Infection พยาธิวิทยาการติดเชื้อ โดย รศ. นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principal pathology of Infection พยาธิวิทยาการติดเชื้อ โดย รศ. นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เชื้อจุลชีพแบ่งออกได้ดังนี้ ไวรัส (Virus) บักเตรี (Bacteria) เชื้อรา (Fungus) ปาราสิต (Parasite) แคลมมีเดีย (Chlamydiae) ริคเกทเซีย (Rickettsiae) ไมโครพลาสม่า (Mycoplasmas)

3 เชื้อจุลชีพเข้าสู่ร่างกายคนได้หลายทาง (route of infection) 1) ทางผิวหนัง (skin) และเยื่อหุ้มตา (conjunctive) 2) ทางเดินหายใจ (respiratory tract) 3) ทางปาก (oral) 4) ทางเพศสัมพันธ์ (sexual contact) 5) ทางเดินปัสสาวะ (urinary tract) 6) ผ่านทางรก (Transplacental route) 7) ถ่ายเลือด (Blood transfusion)

4 ทางผิวหนัง (skin) และเยื่อหุ้มตา (conjunctive) Malaria – ยุงกัดคน ทางผิวหนังปล่อยเชื้อเข้าสู่ กระแสเลือด filariform - Strongyloides stercolaris และ (hook worms) ตัวอ่อนระยะ cercariae (Schistosoma spp) Staphylococcus aureus, Staphylococus epidermidis Chlamydia trachomatis

5 ทางเดินหายใจ (respiratory tract) ไวรัส บักเตรี เชื้อรา Pnuemonia ไวรัส ได้แก่ หัด (measles) หรือ อีสุกอีใส (chickenpox) เป็นต้น

6 ทางปาก (oral) ไข่หรือตัวอ่อนระยะติดต่อ บักเตรี ( เช่น Salmonella typhi ) hepatitis A และ E viruses, poliovirus และ rotavirus เป็นต้น น้ำลายของผู้ป่วย เช่น เชื้อ HIV, herpesviruses และ mumps viruses เป็นต้น

7 ทางเพศสัมพันธ์ (sexual contact) Treponema pallidum ( โรคซิฟิลิส ) Neisseria gonorrhoeae ( โรคหนองใน ) Chlamydia trachomatis Herpes simplex virus [HSV-2] papillomaviruses Trichomonas vaginalis เชื้อ HIV

8 ทางเดินปัสสวะ (urinary tract) Escherichia coli Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae

9 ผ่านทางรก (Transplacental route) Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis) Treponema pallidum ( โรคซิฟิลิส ) HIV HBV (Hepatitis B virus)

10 ถ่ายเลือด (Blood transfusion) HIV HBV (Hepatitis B virus)

11 ด่านป้องกันการติดเชื้อจุลชีพเข้า สู่ร่างกายได้แก่ ก)ด่านป้องกันชั้นแรก 1. ผิวหนัง (skin) 2. เยื่อบุผิว (mucosal surface) 3. ผลผลิตที่เป็นน้ำย่อยและสิ่งขับถ่าย (secretory and excretory by-products) 4. เชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ตามปกติ ในอวัยวะ (Normal flora) ข)ด่านป้องกันชั้นที่สอง 1. การอักเสบ (inflammation) 2. ภูมิคุ้มกัน (immune response) I.Humoral immune : Antibody II.Cell-mediated immune : MPS

12 เชื้อจุลชีพเมื่อเข้าสู่ร่างกาย แบ่ง ตามที่อยู่อาศัยได้ ดังนี้ 1) อาศัยอยู่ในเซลล์ (intracellular) a. ต้องอยู่ในเซลล์เท่านั้น (obligate intracellular) poliovirus, Chlamydia trachomatis, Rickettsia prowazekii, Leishmania donovani b. บางขณะอยู่ในเซลล์ (facultative intracellular) Histoplasma capsulatum, Trypanosoma cruzi, Mycobacterium tuberculosis 2) อาศัยอยู่นอกเซลล์ (extracelluar) 2) อาศัยอยู่นอกเซลล์ (extracelluar) Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Trypanosoma gambiense, Wuchereria bancrofti 3) อยู่ที่ผิวหนัง (cutaneous) 3) อยู่ที่ผิวหนัง (cutaneous) Staphylococcus epidermidis, Trichophyton sp. 4) อยู่ที่เยื่อบุผิว (mucosa) 4) อยู่ที่เยื่อบุผิว (mucosa) Vibrio cholerae, Giardia lambia, Enterobius vermicularis (oxyuriasis พยาธิเข็มหมุด ). Candida albicans (Thrush ในปาก )

13 เชื้อจุลชีพเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว กระจายไป ในอวัยวะต่างๆได้หลายทาง 1) หลอดเลือด (Hematogenous spread) พัดพาไป ตามกระแสโลหิต i. อาศัยอยู่ใน เซลล์กินสิ่งแปลกปลอม (migratory macrophages) เช่น เชื้อไวรัส HIV-1 ii. อาศัยอยู่ใน เม็ดเลือดแดง เช่น เชื้อมาเลเรีย เป็นต้น iii. พัดเกาะติดไปกับ วัตถุลอยในกระแสเลือด (emboli) 2) ท่อน้ำเหลือง (Lymphatic spread) ไปตามกระแส น้ำเหลือง 3) แพร่กระจายโดยตรงไปยังอวัยวะข้างเคียง (Direct extension) 4) แพร่กระจายไปตามของเหลวในร่างกาย (tissue fluid spread) 5) แพร่กระจายไปตามเส้นประสาท (neural spread) Rabies, Varicella zoster 6) แพร่กระจายผ่านรกเข้าสู่ทารกในครรภ์ (placental- fetal route) HIV, hepatitis B virus, Treponema pallidum (syphilis), toxoplasma gondii 1) หลอดเลือด (Hematogenous spread) พัดพาไป ตามกระแสโลหิต i. อาศัยอยู่ใน เซลล์กินสิ่งแปลกปลอม (migratory macrophages) เช่น เชื้อไวรัส HIV-1 ii. อาศัยอยู่ใน เม็ดเลือดแดง เช่น เชื้อมาเลเรีย เป็นต้น iii. พัดเกาะติดไปกับ วัตถุลอยในกระแสเลือด (emboli) 2) ท่อน้ำเหลือง (Lymphatic spread) ไปตามกระแส น้ำเหลือง 3) แพร่กระจายโดยตรงไปยังอวัยวะข้างเคียง (Direct extension) 4) แพร่กระจายไปตามของเหลวในร่างกาย (tissue fluid spread) 5) แพร่กระจายไปตามเส้นประสาท (neural spread) Rabies, Varicella zoster 6) แพร่กระจายผ่านรกเข้าสู่ทารกในครรภ์ (placental- fetal route) HIV, hepatitis B virus, Treponema pallidum (syphilis), toxoplasma gondii

14 เชื้อจุลชีพก่อให้เกิดพยาธิสภาพ ร่วมที่สำคัญได้แก่ 1)Serous inflammation including epidemal exfoliation 2)Catarrhal inflammation 3)Suppurative inflammation ( การอักเสบเป็นหนอง ) 4)Hemorrhagic inflammation 5)Membranous inflammation 6)Pseudomembranous inflammation 7)Gangrenous inflammation 8)Granulomatous inflammation 9)Ulcer ( แผล ) 10)Cellulitis 11)Chronic interstitial inflammation 12)Cellular inclusion bodies

15 13)Carcinogenesis 14)Without specific pathologic morphological changes 15)Anemia

16 เชื้อจุลชีพพวกฉวยโอกาส (Opportunistic and AIDS-associated infectiions) Cytomegalovirus (CMV) Pneumocystis carinii Cryptosporidium parvum Toxoplasma gondii Candida sp. (Candida albicans) Cryptococcus neoformans Aspergillus sp. Mucor Pseudomonas aeruginosa


ดาวน์โหลด ppt Principal pathology of Infection พยาธิวิทยาการติดเชื้อ โดย รศ. นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google