งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มชุด โครโมโซม Polyploidy. การเพิ่มชุด โครโมโซม โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิต มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x (x เป็น จำนวนชุดโครโมโซม พื้นฐาน ) แต่มี สิ่งมีชีวิตหลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มชุด โครโมโซม Polyploidy. การเพิ่มชุด โครโมโซม โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิต มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x (x เป็น จำนวนชุดโครโมโซม พื้นฐาน ) แต่มี สิ่งมีชีวิตหลายชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มชุด โครโมโซม Polyploidy

2 การเพิ่มชุด โครโมโซม โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิต มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x (x เป็น จำนวนชุดโครโมโซม พื้นฐาน ) แต่มี สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ในปัจจุบัน ที่มีจำนวน โครโมโซมมากกว่า 2x

3 การเพิ่มชุด โครโมโซม การเพิ่มชุดของ โครโมโซมสามารถทำ ได้โดยการใช้สารที่ทำ หน้าที่ในการหยุดกลไก การแบ่งตัวของเซลล์ สารที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ โคลซิซิน (colchicine) ซึ่งเป็นสาร ที่สกัดได้มาจากหัวของ Crocus หรือดองดึง (Gloriosa)

4 การเพิ่มชุด โครโมโซม สารโคลซิซิน เมื่อ ให้แก่พืช สารตัวนี้ไป ยับยั้ง การสร้าง spindle fiber ใน ขบวนการแบ่งเซลล์ ทำให้ชุดของ โครโมโซม เพิ่มขึ้น เป็น 1 เท่า ต. ย. จาก เดิม 2n=2x=24 เปลี่ยนเป็น 2n=4x=48

5 การเพิ่มชุด โครโมโซม การให้โคลซิซินแก่ พืช สามารถทำได้ โดยการแช่เมล็ดหรือ ชิ้นส่วนของพืชลงใน สารละลาย ใน ระยะเวลาที่พอเหมาะ แล้วนำมาปลูก หรือ ใช้การยอด สารละลายให้บริเวณ ปลายยอดระยะเวลา หนึ่ง

6 การเพิ่มชุด โครโมโซม ความเข้มข้นที่ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ พืช กล้วยไม้ PLBs conc. 0.01% 10 วัน งา ยอด conc. 0.5% ทุก 5 วัน 4 ครั้ง

7 การเพิ่มชุด โครโมโซม ประโยชน์ 1. ผลผลิตมีขนาดใหญ่ กว่าเดิม เช่น ผล ดอก ความยาวเส้นใย 2. ทำให้พืชบางชนิด สามารถขยายพันธุ์โดย เมล็ดได้ ลูกที่ได้มี ความสม่ำเสมอ

8 การเพิ่มชุด โครโมโซม ประโยชน์ 3. พ่อหรือแม่ที่เป็น หมันสามารถให้ ลูกผสมได้ 4. สามารถผลิต ลูกผสมที่เป็นหมันได้ ทำให้เกษตรกรต้อง มาซื้อเมล็ดพันธุ์

9 กล้วยไม้ Den. macrophyllum (LL) x Den. bigibbum (PP) Den. Macrobig (PL) (2x) Den. Macrobig (4X)

10 การเข้าคู่กันของ โครโมโซม 2x สร้างเซลล์ สืบพันธุ์ 4x

11 การเข้าคู่กันของ โครโมโซมและแบ่งเซลล์ 2x

12

13

14 4N 2N

15 3N 2N

16

17

18

19

20 การเพิ่มชุด โครโมโซม การผลิตลูกผสมที่เป็น หมัน แตงโม 4X x 2X 3X x 2X seedless watermelon

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มชุด โครโมโซม Polyploidy. การเพิ่มชุด โครโมโซม โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิต มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x (x เป็น จำนวนชุดโครโมโซม พื้นฐาน ) แต่มี สิ่งมีชีวิตหลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google