งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช
บทนำ

2 แหล่งโปรตีนจากพืช แบ่งตามระดับโปรตีนได้เป็น 2 กลุ่ม
แบ่งตามระดับโปรตีนได้เป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มที่มีโปรตีนต่ำ มีโปรตีน % ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบแหล่งพลังงานและ อุตสาหกรรมบางประเภท โปรตีนคุณภาพต่ำเนืองจากมีกรดแอมิโนบางชนิดต่ำ เยื่อใยค่อนข้างสูง โปรตีนจากข้าวโพด ( corn gluten meal) ส่าเหล้าหรือกากเบียร์แห้ง

3 2. กลุ่มโปรตีนสูง โปรตีนมากกว่า 30-45 %
คุณภาพโปรตีนดีกว่ากลุ่มแรก แต่อาจมีกรดแอมิโน บางตัวต่ำ เมล็ดพืชน้ำมัน กากของเมล็ดพืชน้ำมัน ที่ทำการแยกเอาน้ำมันออกไป กากที่เหลือเป็นแหล่งที่มีโปรตีนสูง กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากงา กากเมล็ดทานตะวัน กากเรปสีด etc

4 การแยกน้ำมันออกจากเมล็ดพืชน้ำมัน 1. วิธีกล
บีบอัดเอาน้ำมันออกโดยใช้เครืองอัดแบบเกลียว หรือเครื่องอัดแบบไฮโดรลิก เกิดความร้อนมาก กรดแอมิโน เช่น lysine ถูกทำลาย กากที่ได้มีน้ำมันตกค้างอยู่มาก 5-8 %

5 2. การสกัดน้ำมันโดยใช้สารละลาย
เฮกเซนหรือตัวทำละลายอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติละลายไขมัน ความร้อนเกิดขึ้นน้อย สามารถสกัดน้ำมันออกได้เกือบหมด เหลือตกค้าง 1 % กากที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าวิธีแรก ระดับและคุณภาพโปรตีนสูง พลังงานน้อย

6 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้อาหารเสริมโปรตีนจากพืช
สารพิษ หรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารยับยั้งน้ำย่อยทริปซิน (Trysin inhibitor ) ในกากถั่วเหลือง กอสสิปอล (gossypol)ใน กากเมล็ดฝ้าย อัฟล่าทอกซิน (alfatoxin)ในกากถั่วลิสง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google