งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช บทนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช บทนำ

2 แหล่งโปรตีนจากพืช แบ่งตามระดับโปรตีนได้เป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มที่มีโปรตีนต่ำ มีโปรตีน 20-30 % ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป วัตถุดิบแหล่งพลังงานและ อุตสาหกรรมบางประเภท โปรตีนคุณภาพต่ำเนืองจากมีกรด แอมิโนบางชนิดต่ำ เยื่อใยค่อนข้างสูง โปรตีนจากข้าวโพด ( corn gluten meal) ส่าเหล้าหรือกากเบียร์แห้ง

3 2. กลุ่มโปรตีนสูง โปรตีนมากกว่า 30-45 % คุณภาพโปรตีนดีกว่ากลุ่มแรก แต่อาจ มีกรดแอมิโน บางตัวต่ำ เมล็ดพืชน้ำมัน กากของเมล็ดพืชน้ำมัน ที่ทำการแยก เอาน้ำมันออกไป กากที่เหลือเป็นแหล่งที่มีโปรตีนสูง กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กาก เมล็ดฝ้าย กากงา กากเมล็ดทานตะวันกากเร ปสีด etc

4 การแยกน้ำมันออกจากเมล็ดพืช น้ำมัน 1. วิธีกล บีบอัดเอาน้ำมันออกโดยใช้เครืองอัด แบบเกลียว หรือเครื่องอัดแบบไฮโดร ลิก เกิดความร้อนมาก กรดแอมิโน เช่น lysine ถูกทำลาย กากที่ได้มีน้ำมันตกค้างอยู่มาก 5- 8 %

5 2. การสกัดน้ำมันโดยใช้สารละลาย เฮกเซนหรือตัวทำละลายอื่นๆ ที่มี คุณสมบัติละลายไขมัน ความร้อนเกิดขึ้นน้อย สามารถสกัดน้ำมันออกได้เกือบหมด เหลือตกค้าง 1 % กากที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กว่าวิธีแรก ระดับและคุณภาพโปรตีนสูง พลังงานน้อย

6 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้อาหาร เสริมโปรตีนจากพืช สารพิษ หรือสารยับยั้งการ เจริญเติบโต สารยับยั้งน้ำย่อยทริปซิน (Trysin inhibitor ) ในกากถั่วเหลือง กอสสิปอล (gossypol) ใน กากเมล็ด ฝ้าย อัฟล่าทอกซิน (alfatoxin) ในกากถั่ว ลิสง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google