งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา QUIZ เข้าสู่คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา QUIZ เข้าสู่คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา QUIZ เข้าสู่คำถาม

2 เข้าสู่คำถาม

3 1. ศาสนาประจำชาติของคนไทยคือ ศาสนาใด?
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

4 2. ศาสนาใดที่คนทั่วโลกนับถือมากที่สุด?
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

5 3. คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด?
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

6 4. ศาสดาของศาสนาพุทธ คือใคร?
พระพุทธเจ้า พระเยซู นบีมูฮัมมัด

7 5. พระพุทธเจ้าประสูติที่ใด?
กุสินารา สวนลุมพินี อุรุกราเสนานิคม

8 6. พระรัตนตรัย ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทำดีได้ดี ทำชั่วไปได้ชั่ว

9 7. สาวกของพระพุทธเจ้า คือ?
พระสงฆ์

10 8. หัวใจสำคัญของศาสนาพุทธ คือ?
โอวาท 3 พระรัตนตรัย

11 9. การบวชเณร (บรรพชา) จะทำได้เมื่อมีอายุกี่ปี?
7 ปี 10 ปี

12 10. ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นอย่างไร?
คนเก่ง คนดี

13 You Lose! Your score is only 0 Point คะแนนคุณมีเพียง 0 คะแนน ลองใหม่

14 You Lose! Your score is only 1 Point คะแนนคุณมีเพียง 1 คะแนน ลองใหม่

15 You Lose! Your score is only 2 Point คะแนนคุณมีเพียง 2 คะแนน ลองใหม่

16 You Lose! Your score is only 3 Point คะแนนคุณมีเพียง 3 คะแนน ลองใหม่

17 You Lose! Your score is only 4 Point คะแนนคุณมีเพียง 4 คะแนน ลองใหม่

18 You Win! Your score is only 5 Point คะแนนคุณมีคะแนน 5 คะแนน ลองใหม่

19 You Win! Your score is only 6 Point คะแนนคุณมีคะแนน 6 คะแนน ลองใหม่

20 You Win! Your score is only 7 Point คะแนนคุณมีคะแนน 7 คะแนน ลองใหม่

21 You Win! Your score is only 8 Point คะแนนคุณมีคะแนน 8 คะแนน ลองใหม่

22 You Win! Your score is only 9 Point คะแนนคุณมีคะแนน 9 คะแนน ลองใหม่

23 You Win! Your score is only 10 Point คะแนนคุณมีคะแนน 10 คะแนน Perfect Score!! คะแนนสูงสุดยินดีด้วยครับ กลับสู่หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา QUIZ เข้าสู่คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google