งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ VISA Kulachatr C. Na Ayudhya V-I-S-A VISUAL INTERACTIVE SENSITIVITY ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ VISA Kulachatr C. Na Ayudhya V-I-S-A VISUAL INTERACTIVE SENSITIVITY ANALYSIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ VISA Kulachatr C. Na Ayudhya V-I-S-A VISUAL INTERACTIVE SENSITIVITY ANALYSIS

2 Kulachatr C.NaAyudhya Knowing About VISA V·I·S·A software is for decisions with multiple, tough to balance, factors; for decisions where no option matches all of the criteria perfectly; or for decisions where more than one person has a say in how the decision is made. It does not tell you the "right answer", it lets everyone involved see for themselves what the best overall decision is, weighing up all the factors using a considered and sound process. V·I·S·A also documents how that decision was made and why it was the right outcome for future reference.

3 Kulachatr C.NaAyudhya “Start” Download “VISA.exe” from my webblog Save in mydocument then unzip it 19 files of program will stay on C: chosse “V4W.exe” to open program

4 Kulachatr C.NaAyudhya “Main menu ; University edition”

5 ตัวอย่างการตัดสินใจทางธุรกิจ Kulachatr C.NaAyudhya NOK AirNOK Air กับการพัฒนาระบบการตัดสินใจเลือกราคา และเส้นทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับการพัฒนาระบบ การประเมินการลงทุน วิริยะประกันภัยวิริยะประกันภัย กับการพัฒนารูปแบบการซื้อของลูกค้า และป้องกันการฉ้อโกง ธนาคารธนชาติธนาคารธนชาติ กับการพัฒนาระบบประวัติลูกค้า ฟริโตเลย์ฟริโตเลย์พัฒนาระบบทางเลือกเรื่องราคา การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด 7-117-11 กับการพัฒนาระบบการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านและ ส่วนผสมการลงทุน มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาระบบตัดสินใจวางแผน ปริมาณนักศึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนการสอน

6 7-11 Location Planning ข้อมูลที่ต้องพิจารณา 1)เงื่อนไขในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับ 7-11 1)จำนวนลูกค้า (Customer) 2)ราคาค่าเช่า (Rental) 3)จำนวนพนักงานคุณภาพ (Employee) 4)ความสะดวกสบาย (Convenience) 4.1) ที่จอดรถ (Parking) 4.2) การจราจร (Traffic) 2) น้ำหนักของเงื่อนไข (%) Kulachatr C.NaAyudhya เงื่อนไขตัวแปร% 1)จำนวนลูกค้าCustomer 30 2)ราคาค่าเช่าRental 40 3)จำนวนพนักงาน คุณภาพ Employee 4)ความสะดวกสบายConvenience 4.1ที่จอดรถParking 4.2การจราจรTraffic

7 7-11 Location Planning ข้อมูลที่ต้องพิจารณา 3) ทำเลต่าง ๆ (ในพื้นที่) 3.1) หน้ามหาวิทยาลัย (NU) 3.2) หน้าห้างเจริญภัณฑ์ในอำเภอเมือง (CRP) 3.3) โรงพยาบาลประจำจังหวัด (HOST) 3.4) ริมกว๊าน (KWAN) 4) ประเมินคะแนนของแต่ละทำเลตามเงื่อนไขต่างๆ Kulachatr C.NaAyudhya CustomerRentalEmployeeParkingTraffic NU CRP HOST KWAN Total

8 การส่งงาน Save file ด้วยรหัสนักศึกษาดังนี้ 52337259.v4w ส่งไฟล์ทาง Gmail ที่ kulachatrakul@gmail.com ที่ Subj : 131 หรือ 132,Visa,รหัส,ชื่อ Kulachatr C.NaAyudhya 131VISA52337259นายกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ VISA Kulachatr C. Na Ayudhya V-I-S-A VISUAL INTERACTIVE SENSITIVITY ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google