งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VISA Kulachatr C. Na Ayudhya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VISA Kulachatr C. Na Ayudhya"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VISA Kulachatr C. Na Ayudhya
การฝึกปฏิบัติการ VISA Kulachatr C. Na Ayudhya V-I-S-A VISUAL INTERACTIVE SENSITIVITY ANALYSIS Kulachatr C.NaAyudhya

2 Knowing About VISA V·I·S·A software is for decisions with multiple, tough to balance, factors; for decisions where no option matches all of the criteria perfectly; or for decisions where more than one person has a say in how the decision is made. It does not tell you the "right answer", it lets everyone involved see for themselves what the best overall decision is, weighing up all the factors using a considered and sound process. V·I·S·A also documents how that decision was made and why it was the right outcome for future reference. Kulachatr C.NaAyudhya

3 “Start” Download “VISA.exe” from my webblog
Save in mydocument then unzip it 19 files of program will stay on C: chosse “V4W.exe” to open program Kulachatr C.NaAyudhya

4 “Main menu ; University edition”
Kulachatr C.NaAyudhya

5 ตัวอย่างการตัดสินใจทางธุรกิจ
NOK Air กับการพัฒนาระบบการตัดสินใจเลือกราคาและเส้นทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับการพัฒนาระบบการประเมินการลงทุน วิริยะประกันภัย กับการพัฒนารูปแบบการซื้อของลูกค้า และป้องกันการฉ้อโกง ธนาคารธนชาติ กับการพัฒนาระบบประวัติลูกค้า ฟริโตเลย์พัฒนาระบบทางเลือกเรื่องราคา การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด 7-11 กับการพัฒนาระบบการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านและส่วนผสมการลงทุน มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาระบบตัดสินใจวางแผนปริมาณนักศึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนการสอน Kulachatr C.NaAyudhya

6 7-11 Location Planning ข้อมูลที่ต้องพิจารณา
เงื่อนไขในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับ 7-11 จำนวนลูกค้า (Customer) ราคาค่าเช่า (Rental) จำนวนพนักงานคุณภาพ (Employee) ความสะดวกสบาย (Convenience) 4.1) ที่จอดรถ (Parking) 4.2) การจราจร (Traffic) 2) น้ำหนักของเงื่อนไข (%) เงื่อนไข ตัวแปร % 1) จำนวนลูกค้า Customer 30 2) ราคาค่าเช่า Rental 40 3) จำนวนพนักงานคุณภาพ Employee 4) ความสะดวกสบาย Convenience 4.1 ที่จอดรถ Parking 4.2 การจราจร Traffic Kulachatr C.NaAyudhya

7 7-11 Location Planning ข้อมูลที่ต้องพิจารณา 3) ทำเลต่าง ๆ (ในพื้นที่) 3.1) หน้ามหาวิทยาลัย (NU) 3.2) หน้าห้างเจริญภัณฑ์ในอำเภอเมือง (CRP) 3.3) โรงพยาบาลประจำจังหวัด (HOST) 3.4) ริมกว๊าน (KWAN) 4) ประเมินคะแนนของแต่ละทำเลตามเงื่อนไขต่างๆ Customer Rental Employee Parking Traffic NU CRP HOST KWAN Total Kulachatr C.NaAyudhya

8 131VISA52337259นายกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
การส่งงาน Save file ด้วยรหัสนักศึกษาดังนี้ v4w ส่งไฟล์ทาง Gmail ที่ ที่ Subj : 131 หรือ 132 ,Visa,รหัส,ชื่อ 131VISA นายกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Kulachatr C.NaAyudhya


ดาวน์โหลด ppt VISA Kulachatr C. Na Ayudhya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google