งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Put “the Glass” Down วาง”แก้ว”ลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Put “the Glass” Down วาง”แก้ว”ลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Put “the Glass” Down วาง”แก้ว”ลง

2 A lecturer was giving a lecture to his students on stress management.
ขณะที่ครูกำลังสอนนักเรียนในหัวข้อ การจัดการความเครียด

3 คำตอบของนักเรียนมีตั้งแต่ 20 กรัมถึง 500 กรัม
He raised a glass of water and asked the audience, "How heavy do you think this glass of water is?" The students' answers ranged from 20g to 500 gm. ครูหยิบแก้วน้ำใบหนึ่งขึ้นมาและถามนักเรียนว่า "พวกเธอคิดว่าแก้วน้ำใบนี้หนักเท่าไร" คำตอบของนักเรียนมีตั้งแต่ 20 กรัมถึง 500 กรัม

4 “It does not matter on the absolute weight
“It does not matter on the absolute weight. It depends on how long you hold it. If I hold it for a minute, it’s o.k. If I hold it for an hour, I will have an ache in my right arm. “มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่แท้จริงของแก้วว่าหนักเท่าไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าเธอถือมันไว้นานเท่าใด ถ้าครูถือมันไว้เพียงหนึ่งนาที ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าครูถือไว้หนึ่งชั่วโมง แขนของครูก็จะปวด”

5 If I hold it for a day, you will have to call an ambulance.
ถ้าครูถือมันนานเป็นวัน พวกเธอคงต้องเรียกรถพยาบาล

6 “ความจริงแก้วยังมีน้ำหนักเท่าเดิม
“It is the exact same weight, but the longer I hold it, the heavier it becomes.” “ความจริงแก้วยังมีน้ำหนักเท่าเดิม แต่ยิ่งครูถือมันไว้นานเท่าไร มันก็ยิ่งหนักมากขึ้นเท่านั้น”

7 จนเราไม่สามารถแบกรับมันไว้ได้”
"If we carry our burdens all the time, sooner or later, we will not be able to carry on, the burden becoming increasingly heavier." “ถ้าเราแบกภาระ ความทุกข์ ความกังวล ความเครียดไว้ตลอดเวลา ไม่ช้าก็เร็ว ทุกข์นั้น ภาระนั้นจะหนักยิ่งขึ้น จนเราไม่สามารถแบกรับมันไว้ได้”

8 สิ่งที่เธอต้องทำคือ วางแก้วลง พักสักครู่ แล้วค่อยหยิบมันขึ้นมาใหม่
"What you have to do is to put the glass down, rest for a while before holding it up again." สิ่งที่เธอต้องทำคือ วางแก้วลง พักสักครู่ แล้วค่อยหยิบมันขึ้นมาใหม่

9 Whatever burdens you are having now on your shoulders, let it down for a moment if you can so that we can be refreshed and are able to carry on. ไม่ว่าจะเป็นภาระใดก็ตามที่เธอแบกอยู่ในตอนนี้  วางมันลงสักพัก   เพื่อฟื้นคืนพลังของเราให้สามารถจัดการกับมันต่อไป

10 พักสักนิด สบายๆ ในเมื่อชีวิตนี้สั้นนัก มาสุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม !!
Rest and relax. Life is short, enjoy it!! พักสักนิด สบายๆ ในเมื่อชีวิตนี้สั้นนัก มาสุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม !!


ดาวน์โหลด ppt Put “the Glass” Down วาง”แก้ว”ลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google