งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Put “the Glass” Down วาง ” แก้ว ” ลง. A lecturer was giving a lecture to his students on stress management. ขณะที่ครูกำลังสอน นักเรียนในหัวข้อ การจัดการความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Put “the Glass” Down วาง ” แก้ว ” ลง. A lecturer was giving a lecture to his students on stress management. ขณะที่ครูกำลังสอน นักเรียนในหัวข้อ การจัดการความเครียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Put “the Glass” Down วาง ” แก้ว ” ลง

2 A lecturer was giving a lecture to his students on stress management. ขณะที่ครูกำลังสอน นักเรียนในหัวข้อ การจัดการความเครียด

3 He raised a glass of water and asked the audience, "How heavy do you think this glass of water is?" ครูหยิบแก้วน้ำใบหนึ่งขึ้นมา และถามนักเรียนว่า " พวกเธอคิดว่าแก้วน้ำใบนี้ หนักเท่าไร " The students' answers ranged from 20 g to 500 gm. คำตอบของนักเรียนมีตั้งแต่ 20 กรัมถึง 500 กรัม

4 “ It does not matter on the absolute weight. It depends on how long you hold it. “ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่แท้จริง ของแก้วว่าหนักเท่าไร แต่ขึ้นอยู่กับ ว่าเธอถือมันไว้นานเท่าใด ถ้าครูถือ มันไว้เพียงหนึ่งนาที ก็ไม่มีปัญหา อะไร แต่ถ้าครูถือไว้หนึ่งชั่วโมง แขนของครูก็จะปวด ” If I hold it for a minute, it’s o.k. If I hold it for an hour, I will have an ache in my right arm.

5 If I hold it for a day, you will have to call an ambulance. ถ้าครูถือมันนานเป็นวัน พวก เธอคงต้องเรียกรถพยาบาล

6 “It is the exact same weight, but the longer I hold it, the heavier it becomes.” “ ความจริงแก้วยังมีน้ำหนักเท่า เดิม แต่ยิ่งครูถือมันไว้นานเท่าไร มัน ก็ยิ่งหนักมากขึ้นเท่านั้น ”

7 "If we carry our burdens all the time, sooner or later, we will not be able to carry on, the burden becoming increasingly heavier." “ ถ้าเราแบกภาระ ความทุกข์ ความกังวล ความเครียดไว้ ตลอดเวลา ไม่ช้าก็เร็ว ทุกข์ นั้น ภาระนั้นจะหนักยิ่งขึ้น จนเราไม่สามารถแบกรับมันไว้ ได้ ”

8 "What you have to do is to put the glass down, rest for a while before holding it up again." สิ่งที่เธอต้องทำคือ วาง แก้วลง พักสักครู่ แล้วค่อยหยิบ มันขึ้นมาใหม่

9 Whatever burdens you are having now on your shoulders, let it down for a moment if you can so that we can be refreshed and are able to carry on. ไม่ว่าจะเป็นภาระใดก็ตามที่เธอแบก อยู่ในตอนนี้ วางมันลงสักพัก เพื่อฟื้นคืนพลังของเราให้สามารถ จัดการกับมันต่อไป

10 Rest and relax. พักสักนิด สบายๆ ในเมื่อชีวิตนี้สั้นนัก มาสุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม !! Life is short, enjoy it!!


ดาวน์โหลด ppt Put “the Glass” Down วาง ” แก้ว ” ลง. A lecturer was giving a lecture to his students on stress management. ขณะที่ครูกำลังสอน นักเรียนในหัวข้อ การจัดการความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google