งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure and Concept of Interactive lecture Supreeya Wongtrangan 18/11/04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure and Concept of Interactive lecture Supreeya Wongtrangan 18/11/04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure and Concept of Interactive lecture Supreeya Wongtrangan 18/11/04

2 Is the lecture an effective method of teaching?

3 What is interactive lecturing?

4 จำนวนนศ. เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็น interactive lecture ใช่หรือไม่

5 ทำไม interactive lecture ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูง (higher level of thinking)

6 Attention Learning gain Learning loss Level of performance Period of teaching (minutes) REST 520

7 เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรที่จะ ทำให้ attention นานขึ้น

8 อะไรเป็นปัญหาในการสอน แบบ interactive lecture

9 •Fear of losing control •Fear of not covering all of the material •Anxiety about not knowing the answer •Concern that a dominant group will take over

10 อะไรเป็นปัญหาในการสอน แบบ interactive lecture •Apprehension that no one will respond •Time constraint •False belief :subject matter, audience •Physical setting

11 ทำอย่างไรให้การบรรยายไม่ น่าเบื่อ ก.เลือกหัวข้อที่ง่ายมาบรรยาย ข.ให้เอกสารนศ. อ่านก่อนเข้าฟังการบรรยาย ค.พยายามให้นศ. มีกิจกรรมร่วม ง.สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับนศ.

12 Conclusion Lecture JudgementOrganizationDelivery •Climate •Gain attention •Maintain attention

13 Feedback

14 Recommendations 1.Be willing to take risks and overcome fear 2.Prepare and practice 3.Be clear in your objectives and cut down on your material 4.Prepare students for their role in interactive lecture 5.remain flexible and do not over do it


ดาวน์โหลด ppt Structure and Concept of Interactive lecture Supreeya Wongtrangan 18/11/04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google