งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer Exersies 3.4.3 Page 98. Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer Exersies 3.4.3 Page 98. Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer Exersies 3.4.3 Page 98

2 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

3 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

4 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

5 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

6 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

7 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

8 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

9 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

10 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

11 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

12 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

13 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

14 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

15 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

16 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

17 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line. No

18 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

19 x is a real number Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

20 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

21 Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

22 Exersies 3.4.3 Page 98 2.ลิฟท์ของที่ทำงานแห่งหนี่งสามารถจุคนได้ n คน โดยที่น้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละคนเท่ากับ 80 กิโลกรัม ถ้าลิฟท์ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 1,650 กิโลกรัม ลิฟท์ตัวนี้ควรจะ จุคนได้ไม่เกินกี่คน 2.ลิฟท์ของที่ทำงานแห่งหนี่งสามารถจุคนได้ n คน โดยที่น้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละคนเท่ากับ 80 กิโลกรัม ถ้าลิฟท์ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 1,650 กิโลกรัม ลิฟท์ตัวนี้ควรจะ จุคนได้ไม่เกินกี่คน ลิฟท์ตัวนี้ควรจะจุคนได้ไม่เกิน 20 คน

23 3. ที่จอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร และจะต้องแบ่งเป็น ทางวิ่งรถ 950 ตารางเมตร ถ้ากหนดให้พื้นที่สำหรับจอดรถหนึ่งคันเท่ากับ 20 ตารางเมตร ที่จอดรถแห่งนี้จะให้บริการกับรถที่ลูกค้านำมาจอดได้มากที่สุดกี่คัน 3. ที่จอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร และจะต้องแบ่งเป็น ทางวิ่งรถ 950 ตารางเมตร ถ้ากหนดให้พื้นที่สำหรับจอดรถหนึ่งคันเท่ากับ 20 ตารางเมตร ที่จอดรถแห่งนี้จะให้บริการกับรถที่ลูกค้านำมาจอดได้มากที่สุดกี่คัน Exersies 3.4.3 Page 98 ลูกค้านำมาจอดได้มากที่สุด 352คัน

24 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า 1) ถ้าเช่ารถจากบริษัท ข รถที่เช่าไปจะใช้วิ่งได้กี่กิโลเมตร จึงจะมีค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,800 บาท 1) ถ้าเช่ารถจากบริษัท ข รถที่เช่าไปจะใช้วิ่งได้กี่กิโลเมตร จึงจะมีค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,800 บาท สรุปว่า ถ้าเช่าจากบริษัท ข โดยจ่ายค่าเช่า 1,800 บาท / วัน จะใช้วิ่งได้มากที่สุด 400 กิโลเมตร สรุปว่า ถ้าเช่าจากบริษัท ข โดยจ่ายค่าเช่า 1,800 บาท / วัน จะใช้วิ่งได้มากที่สุด 400 กิโลเมตร

25 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า 2) ถ้าต้องการใช้รถวันละ 600 กิโลเมตร ควรเช่ารถจากบริษัทใด จึงจะประหยัดค่าเช่ารถ ถ้าต้องการใช้รถวันละประมาณ 600 กิโลเมตร ถ้าเช่าจากบริษัท ก จะต้องจ่ายค่าเช่ารถ 1,800 บาท ถ้าต้องการใช้รถวันละประมาณ 600 กิโลเมตร ถ้าเช่าจากบริษัท ก จะต้องจ่ายค่าเช่ารถ 1,800 บาท ถ้าเช่าจากบริษัท ข จะต้องจ่ายค่าเช่ารถ 2,800 บาท ดังนี้น ควรเช่ารถจากบริษัท ก จึงจะ ประหยัดค่าเช่ารถ ถ้าเช่าจากบริษัท ข จะต้องจ่ายค่าเช่ารถ 2,800 บาท ดังนี้น ควรเช่ารถจากบริษัท ก จึงจะ ประหยัดค่าเช่ารถ

26 5. แม่ค้าขายไก่ย่าง ขายไก่ย่างตัวละ 80 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าร้านวันละ 100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งค่าไก่สดคิดเป็นต้นทุนแล้วตัวละ 60 บาท ถ้าต้องการกำไรวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท จะต้องขายไก่ให้ได้วันละกี่ตัว 5. แม่ค้าขายไก่ย่าง ขายไก่ย่างตัวละ 80 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าร้านวันละ 100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งค่าไก่สดคิดเป็นต้นทุนแล้วตัวละ 60 บาท ถ้าต้องการกำไรวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท จะต้องขายไก่ให้ได้วันละกี่ตัว ดังนั้น ถ้าต้องการกำไรจาการขายไก่ย่างวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต้องขายไก่ย่าง ให้ได้มากกว่าวันละ 30 ตัว ดังนั้น ถ้าต้องการกำไรจาการขายไก่ย่างวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต้องขายไก่ย่าง ให้ได้มากกว่าวันละ 30 ตัว

27 มีความหมายเช่นเดียวกับ -3 3-2021 -3 3-2021

28 Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 101 1. Solve the following absolute value

29 Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 101 1.Solve the following absolute value

30 Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 101 1) x - 22) y - 5 3) 2x 5) x + y 7) xy 6) x - y

31 Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 102 3.Fill in the boxes with >, < or = to make each statement true

32 4. Show value of x each the follwing on the number line. Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 102

33 Exersies 3.5 Home work Exersies 3.5 Page 102

34 Good-byeThank


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer Exersies 3.4.3 Page 98. Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google