งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานในการ สำรวจพื้นที่ล่อแหลม ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน. บางขุนนนท์ โดย พ. ต. ต. พจน์ แสงทา ตำแหน่ง สวป. สน. บางขุนนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานในการ สำรวจพื้นที่ล่อแหลม ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน. บางขุนนนท์ โดย พ. ต. ต. พจน์ แสงทา ตำแหน่ง สวป. สน. บางขุนนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานในการ สำรวจพื้นที่ล่อแหลม ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน. บางขุนนนท์ โดย พ. ต. ต. พจน์ แสงทา ตำแหน่ง สวป. สน. บางขุนนนท์

2 1. สำรวจกำลังพลสายตรวจ - จำนวน - คุณภาพ เพื่อคัดสายตรวจที่รู้พื้นที่และสามารถสรุป รายงานแบบสำรวจ ตาม ผนวก ง. ได้ดี และมีความ รับผิดชอบ

3 2. ประชุม หัวหน้าสายตรวจ - กำหนดจุดล่อแหลมหลักๆทั่วทั้งพื้นที่ - จัดกำลังสายตรวจลงเขตพื้นที่จุดล่อแหลม จุดละ 1-2 นาย ( ห้ามเกิน 2 นาย ) สำรวจละเอียดทุกซอกทุกซอย ไล่เรียงที่ละ ซอยจนทั่วพื้นที่ การจัดสายตรวจลงเขตสำรวจ ต้องรู้พื้นที่ มี ความรับผิดชอบ

4 3. แบ่งพื้นที่เขตสำรวจ ( ทำแผนที่ ) พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็น รูปแบบคำสั่งชัดเจน แผนที่เขตสำรวจไม่เกี่ยวกับแผนที่เขตตรวจแผนที่ต้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด กำหนดแนวเขตติดต่อชัดเจน ( แผนที่ยังไม่ได้แบ่งเขต สำรวจ )

5 3.1 แผนที่ที่ได้ประชุมแบ่งเขตสำรวจ แล้ว ( จุดล่อแหลม 1-7)

6 3.2 จุดล่อแหลม 8-11

7 3.3 จุดล่อแหลม 12-13

8 4. ประชุม 20 สายตรวจ ชี้แจงทำความเข้าใจภารกิจ อธิบายการกรอกแบบสำรวจ ตาม ผนวก ง. เริ่มออกสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และสำรวจเพิ่มเติม

9 5. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม สภาพพื้นที่ ◦ สภาพแวดล้อม ◦ ระบบรักษาความปลอดภัย ◦ อุปกรณ์เตือนภัย ◦ ระบบตรวจตราดูแลพื้นที่ ◦ ช่วงเวลาที่มีความถี่ในการเกิดอาชญากรรม ◦ จุดอ่อนอื่นๆ

10 6. กำหนดมาตรการในการแก้ไข ปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยคนในพื้นที่ โดยหน่วยงานอื่น โดยระบบเทคโนโลยี โดยการจัดระบบป้องกันที่เหมาะสม ◦ บนแนวคิดที่ว่า SAFFER TOGETHER ( ความ ร่วมมือเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน )

11 7. จัดทำแฟ้มข้อมูล รวบรวมผลการดำเนินงาน สะดวกในการประเมิลผล

12 8. ประเมิลผล จากสถิติคดี จากความพึงพอใจของประชาชน

13 ตัวอย่าง การดำเนินการของ สน. บาง ขุนนนท์ แผนที่สำรวจจุดล่อแหลมในเขตสำรวจที่ 2

14 จุดล่อแหลม ซอย จรัญฯ ๒๓ ( ตรอก ไผ่ - บางเสาธง ) เป็นทางเดินคอนกรีตยาวประมาณ 400 ม. ไปยังอ พาร์ทเม้นท์สุดซอย

15 ภาพพื้นที่โดยภาพรวม ต้นซอยถึงกลางซอยยาว 400 ม. กลางซอยถึงท้ายซอย ยาว 400 ม.

16 ปากซอยเป็นทางแคบรถยนต์ พอสวนกันได้ ปากซอยจรัญฯ 23 เวลากลางวัน วงกลมสีส้มบริเวณปาก ซอย

17 กลางซอยจรัญฯ 23 ภายในซอยจรัญฯ 23 เวลากลางวันมีผู้คน สัญจรไปมามาก

18 บริเวณภายในซอยจรัญฯ 23 กลางซอยถึงท้ายซอยยาวประมาณ 400 ม. เป็นทางคอนกรีต กว้างประมาณ 1.5 ม. แยก ไปซ. จรัญฯ 19 และจรัญฯ 25 ได้ บริเวณภายในซอยจรัญฯ 23 กลางซอยถึงท้ายซอยยาวประมาณ 400 ม. เป็นทางคอนกรีต กว้างประมาณ 1.5 ม. แยก ไปซ. จรัญฯ 19 และจรัญฯ 25 ได้

19 เปรียบเทียบกลางวันกับกลางคืน ภายในซอยจรัญฯ 23 เวลา กลางวัน ภายในซอยจรัญฯ 23 เวลา กลางคืน

20 บริเวณที่ถ่ายภาพจุดเดียวกัน เปรียบเทียบกลางวันกับกลางคืน สุดซอยจรัญฯ 23 เวลา กลางวัน สุดซอยจรัญฯ 23 เวลา กลางคืน

21 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม - ปรากฏตามผลสำรวจ ของสายตรวจ ( ผนวก ง.) ระบบรักษาความปลอดภัย - มียาม 1 ผลัด 18.00 – 06.00 น. อุปกรณ์เตือนภัย - ไม่มี ระบบตรวจตราดูแลพื้นที่ - อาสาสมัครตรวจบริเวณ ต้นซอยถึงกลางซอยช่วงกลางคืน ช่วงเวลาที่มีความถี่ในการเกิดอาชญากรรม - เวลา กลางคืน จุดอ่อนอื่นๆ ท้ายซอยเป็นทางคอนกรีตขนาดเล็กเชื่อมต่อ หลายซอย กลางคืนมีแสงสว่างน้อยและคด เคี้ยว

22 กำหนดมาตรการในการแก้ไข ปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ - ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจค้น ทำประวัติ ตรวจปัสสาวะ กลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมหน้าอพาร์ทเมนท์สุด ซอย จนปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมหมดไป โดยอาศัยคนในพื้นที่ - ประสานเจ้าของอพาร์ทเมนท์ เพิ่ม รปภ. กลางวัน และติดวงจรปิด - ประสานประธานชุมชน จัดอาสาฯตรวจตราถึงสุด ซอย ( ประสานแล้ว ) โดยหน่วยงานอื่น - ประสานไฟฟ้า เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างอีก 6 ดวง และ ซ่อมดวงที่ดับอีก 4 - ประสานเขตตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังแสงสว่างจาก หลอดไฟที่ตามทางเดินคอนกรีต โดยระบบเทคโนโลยี - ติดตั้งกล้องวงจรปิดปากซอยและทางแยกที่จะ ไปจรัญฯ 19 และจรัญฯ 25 โดยการจัดระบบป้องกันที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานในการ สำรวจพื้นที่ล่อแหลม ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน. บางขุนนนท์ โดย พ. ต. ต. พจน์ แสงทา ตำแหน่ง สวป. สน. บางขุนนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google