งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ ประธาน พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณโชติ รองประธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ ประธาน พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณโชติ รองประธาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ ประธาน พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณโชติ รองประธาน
พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ ประธาน พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณโชติ รองประธาน นางพัชรา ไขแสง เลขานุการ พ.ต.ท.ทะนงศักดิ์ สุวรรณวัฒน์ พ.ต.ท.มหัคฆพันธ์ มงคลศิริ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ สมทวีศิลป์ พ.ต.ต.บันฑิต เตชะวงค์ นางสาวอรอนงค์ ทั่งศรี นายพุฒิพนธ์ ชาติกานนท์ นายจารุภัทร จัตตารีส์

2 สภาพปัญหาในพื้นที่ จังหวัดตราด/จันทบุรี ปัญหายาเสพติด
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

3 2. แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน
1. กรณีอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีมูลฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี ขอให้ ปปง. ตรวจสอบ - ขยายผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน - ฐานข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สิน/ข้อมูลร้องเรียน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอาญาหลัก (สมคบ/ฟอกเงิน/คดีแพ่งตรวจสอบทรัพย์สิน

4 ระหว่างเข้าตรวจค้น กรณีพบของกลางในคดีอาญา - เจ้าหน้าที่ตำรวจควรระบุว่า ตรวจค้น ยึด พยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ จากที่ใด เพื่อความชัดเจนแน่นหนาในการดำเนินการในคดีอาญาตามมูลฐาน และในคดีตรวจสอบทรัพย์สิน (ปปง.) หากพบพยานหลักฐานแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตรวจสอบทรัพย์สิน ตามกฎหมายปปง. ก็ควรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย เช่น สลิปโอนเงิน ใบแจ้งหนี้ให้ชำระค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ หรือชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์

5 กรณีไม่พบของกลางในคดีอาญา
หากตรวจค้นแล้วไม่พบการกระทำผิด ไม่พบของกลางในคดีอาญาในเรื่องความผิดมูลฐานได้ แต่พบพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดียึดทรัพย์สินตามกฎหมายปปง. ก็จะเป็นประโยชน์มากหากเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมเอกสาร หรือพยานเท่าที่สามารถจะทำได้ ประมวลเรื่องส่งให้ปปง. ดำเนินการสืบสวนทางการเงิน และตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป

6 3.ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการจัดตั้งจุดประสานงานที่ชัดเจน
ปปง. ตั้งเจ้าหน้าที่ poc ที่มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ตอบข้อหารือ ประสานการปฏิบัติได้ทันที มีอำนาจตัดสินใจ/เสนอ ลปง. ได้ทันที(กรณีขอกำลังร่วมปฏิบัติการ) ฝ่าย สตช. ตั้งชุดประสานงานตามกฎหมายฟอกเงินประจำจังหวัด 2. ควรมีการทำความตกลง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน ระหว่าง ปปง.และ สตช. 3. ขอให้ ปปง. มีโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ ประธาน พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณโชติ รองประธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google