งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 ปี 2554 ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคูน้ำ และอาคารประกอบ 2 โครงการ กรม ชลประทาน งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 ปี 2554 ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคูน้ำ และอาคารประกอบ 2 โครงการ กรม ชลประทาน งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 ปี 2554 ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคูน้ำ และอาคารประกอบ 2 โครงการ กรม ชลประทาน งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม ระยะ 2 งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2554

2 18/09/57 อ่างเก็บน้ำห้วย หนองคาง พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 1,800 ไร่ งบประมาณ 16,800,000 บาท เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2554 สิ้นสุดงานก่อสร้าง กันยายน 2554 รับผิดชอบโดย โครงการ ปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 RR1 RR 2

3 แผน / ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง กรม ชลประทาน

4 ผลงานการก่อสร้าง / ผลการเบิกจ่าย งานก่อสร้างคูน้ำและ อาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง

5 งานอาคาร และแนวท่อที่ก่อสร้าง เสร็จแล้ว

6 ภาพงาน อาคาร อาคารท่อ แยก อาคารจ่ายน้ำ ทางเดียว อาคาร AIR VALVE แนวท่อ ส่งน้ำ อาคาร BLOW OFF

7 งานอาคาร BLOW OFF อาคาร จ่ายน้ำทางเดียว งานอาคาร AIR VALVE อาคาร ท่อแยก

8

9 งานป้าย กิจกรรมต่อเนื่อง

10  พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 2,170 ไร่  งบประมาณ 15,298,000 บาท  เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2554  สิ้นสุดงานก่อสร้าง กันยายน 2554  รับผิดชอบโดย โครงการ ปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 0404 0606 08 10 14 16 16 A 16B18 LINK

11 แผน / ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง กรม ชลประทาน

12 ผลงานการก่อสร้าง / ผลการเบิกจ่าย งานก่อสร้างคูน้ำและ อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บยางชุม

13 ผลงานการก่อสร้าง

14

15 ผคน.14 และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม นำเกษตรกร เจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ ดูงานระหว่างก่อสร้าง

16 ทดสอบส่ง น้ำ

17 กรม ชลประทาน แผน / ผลการเบิกจ่าย (Cash Flow)


ดาวน์โหลด ppt โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 ปี 2554 ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคูน้ำ และอาคารประกอบ 2 โครงการ กรม ชลประทาน งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google