งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนบอร์ด (mainboard) Mainboard Mainboard หรือ mother board ถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญไม่แพ้กับ CPU เพราะหน้า ทีหลัก ๆ ของเมนบอร์ดก็คือเป็นตัวกลางในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนบอร์ด (mainboard) Mainboard Mainboard หรือ mother board ถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญไม่แพ้กับ CPU เพราะหน้า ทีหลัก ๆ ของเมนบอร์ดก็คือเป็นตัวกลางในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมนบอร์ด (mainboard)

3 Mainboard Mainboard หรือ mother board ถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญไม่แพ้กับ CPU เพราะหน้า ทีหลัก ๆ ของเมนบอร์ดก็คือเป็นตัวกลางในการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง CPU และ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Ram,VGA card,soundcard ดังนั้น เมนบอร์ดที่ดีจึงควรมีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลที่เร็ว ยิ่งเมนบอร์ดเร็วมากก็จะส่งผลให้การทำงานของ คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นตามไปด้วย

4 ประเภทของเมนบอร์ด เมนบอร์ดจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ แบบ AT และ ATX มีข้อ แตกต่างกันตรงที่เมนบอร์ดแบบ AT จะไม่ มีพอร์ตต่าง ๆ ต้องต่อสายแพให้ระโยง รยางค์ส่งผลให้เวลาติดตั้งเมนบอร์ดแล้ว ทำให้การระบายอากาศใน Case ทำได้ไม่ ดี เป็นเมนบอร์ดยุคกลางปัจจุบันนี้ไม่ใช้ กันแล้ว ใช้กับ CPU ในรุ่น 80386- pentium classic )

5 เมนบอร์ด แบบ AT ใช้กับ CPU รุ่นเก่า ๆ

6 เมนบอร์ดแบบ ATX เป็นเมนบอร์ดที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน เพราะได้รวมเอาพอร์ตต่าง ๆ ไว้ในตัวทำ ให้ในเครื่องไม่มีสายแพมากนักจึงทำให้การระบาย อากาศของตัวคอมพิวเตอร์ดีกว่าบอร์ดแบบ AT บอร์ดแบบ ATX จะมีช่องเสียบกับ power supply แบบหัวเดียว 20 เข็มทำให้เวลาติดตั้งไม่ต้อง กังวลว่าจะเสียบหัวไฟเลี้ยงผิดแบบเมนบอร์ดแบบ AT

7 เมนบอร์ดแบบ ATX ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

8 เมนบอร์ดจะมีองค์ประกอบสำคัญ ๆ ดังนี้คือ 1. Chip set chipset เปรียบเสมือนกับตัวช่วยลด ภาระในการทำงานของ CPU เช่น ช่วยควบคุม อุปกรณ์ ต่าง ๆ (harddisk,floppydisk) ช่วยควบคุมการติดต่อ ระหว่าง AGP และ RAM ฯลฯ หากไม่มี chipset บน เมนบอร์ด CPU จะต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองส่งผล ให้ CPU ทำงานช้ามากหรืออาจจะทำงานไม่ได้เลย 2. Slot ต่าง ๆ slot คือช่องที่ใช้เสียบอุปกรณ์ ขยายเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ computer เช่น AGP slot เอาไว้เสียบการ์ดแสดงผล หรือ PCI slot เอาไว้เสียบ การ์ดเสียง, โมเด็ม เป็นต้นหากคอมพิวเตอร์ ไม่มี slot ต่าง ๆ แล้วก็จะมีผลทำให้เราไม่สามารถ Upgrade คอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต

9 พอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่บนบอร์ดแบบ ATX 3. port ต่าง ๆ port คือช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ ภายนอก เช่น Key board,mouse Printer port จะ มีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น Port สำหรับต่อกับ keyboard จะมี 2 แบบ คือ แบบ Din ใหม่ จะมี 5 ช่องเสียบใช้กับเมนบอร์ดแบบ AT และ port แบบ Din เล็ก หรือ PS/2 ที่ใช้กับ keyboard แบบ ATX

10 4. Slot สำหรับ RAM Slot หรือ ช่องเสียบของ ram นั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิด ของ ram ที่ Mainboard นั้น ๆ รองรับ เช่น Slot แบบ SD-RAM ก็จะใส่ได้เฉพาะกับ Ram แบบ SD หรือ slot แบบ DDR1 ก็จะใส่ได้ แต่ RAM แบบ DDR1 เท่านั้น 5. BIOS (Basic Input/Output System) ไบออส คือ ชิพประเภท ROM (Read only memory) หรือ ชิพที่ใช้ในการอ่านข้อมูลได้เพียง อย่างเดียว หน้าที่ของ BIOS คือ การเก็บค่า มาตรฐานต่าง ๆ ของ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ เช่น วัน, เดือน, ปี ขนาดของ ฮาร์ดดิสก์ที่ต่ออยู่ ไดร์ฟ อ่านข้อมูลที่ต่ออยู่ ค่าของพอร์ตต่าง ๆ ในเครื่อง ฯลฯ

11 BIOS ส่วนประกอบสำคัญอีกชิ้นของคอมพิวเตอร์

12 6. Port IDE (Intigrate Drive Electronic) พอร์ต IDE เป็นพอร์ต มาตรฐาน ที่มากับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์แบบ Micro เกือบทุกรุ่น หน้าที่ของพอร์ต IDE คือใช้ ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ อ่านเเขียน ข้องมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม พอร์ต IDE จะถูกติด ตั้งอยู่บนเมนบอร์ดด้วยกันทั้งหมด 2 ชุด ด้วยกัน คือ IDE 1 และ IDE 2 แต่ละชุดจะ สามารถต่ออุปกรณ์ได้ 2 ตัว ดังนั้นในเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ๆ จะสามารถต่อ อุปกรณ์แบบ IDE ได้สูงสุดเพียง 4 ตัวเท่านั้น 7. FDC (Floppy Drive Controler) FDC คือตัวควบคุมที่ใช้ต่อกับ Floppy drive ในบอร์ดตัวหนึ่ง ๆ จะมี FDC เพียงช่องเดียว และสามารถต่อ Drive ได้ 2 ตัว

13 8. พอร์ต USB (Universal Serial Bus) พอร์ต UPS กล่าวคือคุณสามารถเสียบ อุปกรณ์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์และ สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง Restart เครื่อง และยังสามารถต่ออุปกรณ์ USB ได้ถึง 127 ชิ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สำหรับพอร์ต USB นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 Version คือ 1.1 และ 2.0 แบบ 1.1 สามารถส่งถ่าย ข้อมูลได้ประมาณ 2 MB ต่อวินาที และแบบ 2.0 สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ 20 MB ต่อวินาที

14

15 การเลือกซื้อ Mainboard ( เมนบอร์ด ปัจจัยการเลือกซื้อ Mainboard ( เมนบอร์ด ) นั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการ เลือกใช้อุปกรณ์ที่คุณต้องการนำมาใช้ ) งานเป็นหลักโดยส่วนที่สำคัญมากในการ เลือก Mainboard ( เมนบอร์ด ) นั่นก็คือ ซีพียู ตัวอย่างถ้าคุณต้องการใช้งานซีพียูของทาง ค่าย AMD ไม่ว่าจะเป็น Athlon XP หรือ Duron ก็ตามคุณก็ต้องเลือกซื้อ Mainboard ( เมนบอร์ด ) ที่รองรับการ ทำงานของซีพียูที่ เป็นแบบ Socket A

16 หลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของหน่วยความจำว่า จะเลือกใช้แบบไหน DDR-SDRAM หรือ SDRAM หรือ อาจจะใช้ทั้ง DDR-SDRAM และ SDRAM ก็ได้คุณก็ ต้องเลือกซื้อ Mainboard ( เมนบอร์ด ) ที่สนับสนุนการ ทำงานกับหน่วยความแบบดังกล่าว เป็นต้น ใน Mainboard ( เมนบอร์ด ) บางรุ่นจะนำระบบ เสียงหรือระบบประมวลผลภาพ (VGA) ไว้ในตัว ดังนั้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งสอง ประเภทนี้ ในขณะที่ Mainboard ( เมนบอร์ด ) บางรุ่น ก็จะรวมเอา LAN (local area network) ไว้ในตัวด้วย ทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อการ์ดเน็ตเวิร์กสำหรับใช้ ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ( เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีงบซื้อ จำกัด ) แต่ถ้าใน Mainboard ( เมนบอร์ด ) ที่คุณเลือก ซื้อไม่มีอุปกรณ์ดังที่กล่าวในตัว คุณก็จำต้องจ่ายเงิน เพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นทีหลัง

17


ดาวน์โหลด ppt เมนบอร์ด (mainboard) Mainboard Mainboard หรือ mother board ถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญไม่แพ้กับ CPU เพราะหน้า ทีหลัก ๆ ของเมนบอร์ดก็คือเป็นตัวกลางในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google