งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนบอร์ ด (Main Circuit Board). การเลือกซื้อ เมนบอร์ด ชิปเซต ชนิด + ขนาดของหน่วยความจำ RAM BIOS Front Side Bus(FSB) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น รองรับ HDD, มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนบอร์ ด (Main Circuit Board). การเลือกซื้อ เมนบอร์ด ชิปเซต ชนิด + ขนาดของหน่วยความจำ RAM BIOS Front Side Bus(FSB) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น รองรับ HDD, มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนบอร์ ด (Main Circuit Board)

2 การเลือกซื้อ เมนบอร์ด ชิปเซต ชนิด + ขนาดของหน่วยความจำ RAM BIOS Front Side Bus(FSB) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น รองรับ HDD, มี AGP ความเร็วกี่ X, หรือ PCI Express มี LAN กี่พอร์ต USB 1,USB2 จำนวนกี่พอร์ต มี Sound หรือไม่ ถ้ามี เป็นแบบ กี่ CH.

3 เมนบอร์ด (Main Circuit Board)

4

5

6 1 2 3 4 5 7 6

7 8

8 เมนบอร์ด (Main board) แผงวงจรหลักซึ่งเป็น ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนโครงสร้าง อาคาร เป็นหัวใจหลัก ของเครื่องคอมพิวเตอร์

9 รูปแบบของ เมนบอร์ด แบบ ATX (5-6 slot) แบบ Micro ATX (3-4 slot) แบบ Flex ATX (2 slot)

10

11 ส่วนประกอบของ เมนบอร์ด ชิปเซต (Chipset) วงจรรวมซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดและ ควบคุมการ ทำงานของเมนบอร์ด รวมทั้งการ กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆของระบบเพื่อ ทำงานร่วมกับซีพียู

12 ชิปเซตทำการควบคุม ส่วนต่าง ๆ ดังนี้

13 AGP BUS ทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานของการ์ดแสดงผล แบบ AGP (Accelerated Graphic Port)

14 Memory BUS ทำหน้าที่ติดต่อกับหน่วยความจำ

15 PCI BUS ทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานของอุปกรณ์ ที่ ติดตั้งอยู่บนสล็อต PCI

16 ATA 33/66/100 (AT Attach) ATA 33/66/100 หรือบางรุ่น อาจจะใช้คำว่า DMA 33/66/100 ทำหน้าที่ควบคุม การทำงานของฮาร์ดดิสก์ที่ สามารถทำงานแบบ ATA 33/66/100/133

17 BIOS ROM ควบคุมการทำงาน พื้นฐานของระบบ Basic Input Output System Read Only Memory

18 USB (Universal Serial Bus) ควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง โดยใช้พอร์ต USB

19 Keyboard / Mouse ควบคุมการทำงาน ของ Keyboard และ Mouse

20 ช่องติดตั้ง แบบ Slot Slot 1 สำหรับ Pentium II,Pentium III,Celeron ( เก่า ) Slot 2 สำหรับ Pentium II Xeon,Pentium III Xeon Slot A สำหรับ AMD Athlon

21 ช่องติดตั้ง แบบ Socket Socket 7 สำหรับ Pentium,Pentium MMX AMD K5, K6,K6-2 Socket 8 สำหรับ Pentium Pro Socket 370 สำหรับ Pentium III,Celeron 462 Socket A (462) สำหรับ AMD Duron,AMD Thunderbird, Palomino Socket 423 / 478 สำหรับ Pentium 4,North wood ความเร็ว ตั้งแต่ 1.6 GHz ขึ้นไป

22 ช่องติดตั้ง แบบ Socket Socket T หรือ 754 สำหรับ Pentium Northwood ความเร็ว 2.4 – 3.4 GB. Socket หรือ 775 สำหรับ Pentium 4, AMD Athron64 Socket 939 สำหรับ AMD Athron64 รุ่น 3200+ ความเร็วเทียบเท่า 3.2 GB. Socket 940 สำหรับ AMD Athron64 FX DUAL Channel

23 ช่องติดตั้ง หน่วยความจำ ทำหน้าที่สำหรับติดตั้ง RAM มี 2 ชนิด – ช่องติดตั้งแบบ SIMM EDO RAM – ช่องติดตั้งแบบ DIMM SDRAM DDR – RAM DDR2 – RAM DDR3 - RAM

24 ช่องติดตั้ง แบบ SIMM ใช้กับ RAM แบบ FPM และ EDO RAM

25 ช่องติดตั้ง แบบ DIMM ใช้กับ RAM แบบ SDRAM

26 สล๊อต (Slot) สล็อต บนเมนบอร์ดทำ หน้าที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ เช่น การ์ดแสดงผล, การ์ด เสียง, การ์ด LAN

27 PCI Slot PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นสล็อตที่ใช้กับอุปกรณ์ PCI พัฒนาโดย Intel มีความกว้างบัสข้อมูล 32 บิต ( ความเร็ว 33 MHz)

28 PCI Slot

29 AGP (Accelerated Graphics Port) AGP เป็นบัสชนิดใหม่ที่มีความเร็วค่อนข้างสูง (66 – 133 Mhz) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งาน กับการ์ดแสดงผลแบบ AGP

30 AGP Slot

31 ขั้วต่อ IDE เป็นขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์ IDE เช่น Hard disk,CD-ROM บนเมนบอร์ดจะมี IDE คอนโทรลเลอร์อยู่ 2 ตัว คือ -Primary IDE (IDE1) -Secondary IDE (IDE2)

32 FDD Controller ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านแผ่นดิสก์

33 พอร์ต คีย์บอร์ด 1. แบบ DIN เป็นลักษณะวงกลมมี 5 รู 2. แบบ PS/2 เป็นพอร์ตคีย์บอร์ดชนิดใหม่

34 พอร์ต เมาส์ 1. แบบ Serial จะเป็นลักษณะของพอร์ตอนุกรม 2. แบบ PS/2 เป็นพอร์ตเมาส์ชนิดใหม่

35 พอร์ต USB (Universal Serial Bus) พอร์ต USB เป็นพอร์ตอนุกรม ชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อ ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เช่น Scanner ความเร็วในรับ - ส่งข้อมูลประมาณ 12 Mb/S ถึง ร้อย Mb/S

36 จัมเปอร์ (Jumper), DIP Switch จัมเปอร์ เป็นตัวกำหนดการทำงานของเมนบอร์ด

37 ขั้วต่อสวิตช์และไฟ แสดงสถานะ 1. ไฟ Power 2. ไฟ Hard disk 3. ไฟ Turbo สวิตช์ Reset สวิตช์ Turbo สวิตช์ Power

38 แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับ BIOS ปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่บนเมนบอร์ดมีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. แบบ นิกเกิ้ลแคดเมี่ยม 2. แบบ ลิเธียม

39 BIOS เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงาน พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

40 BIOS

41 รายชื่อผู้ผลิต เมนบอร์ดรายใหญ่ ASUS www.asus.comwww.asus.com Aopen www.aopen.comwww.aopen.com ECS www.ecs.comwww.ecs.com Gigabyte www.giga-byte.comwww.giga-byte.com Abit www.abit.com.twwww.abit.com.tw DFI www.dfi.comwww.dfi.com Iwill www.iwill.com www.iwill.com Tyan www.tyan.comwww.tyan.com

42 อะไรเป็นอะไรบนบอร์ด ?

43

44 Mainboar d PCI Express 1X PCI Express 16X Dual Channel

45 SPEAKER PCI Express 8X BATTARY BIOS CR2032

46 Audio Connect

47 Channel A Channel B

48 จุดสังเกต ร่องบากสำหรับ Slot PCI

49 Chipset ครีบระบายความร้อน

50 Clear CMOS

51

52 Port Details Keybaord,Mouse USB Port Printer Scanner Joystick midi port Modem Monitor Speaker Linein, Mic

53 Mouse Keyboard Serial

54 Port เหล่านี้บอกคุณสมบัติ Mainboard อะไรบ้าง SOUND USB 2.0 USB 1.0 LAN

55 Socket 775

56 จุดฉีดสารเชื่อมระบายความร้อน

57

58 เหลี่ยม Socket กับ CPU Socket 754

59 ลายบอกคุณสมบัติ Socket Mark CPU

60


ดาวน์โหลด ppt เมนบอร์ ด (Main Circuit Board). การเลือกซื้อ เมนบอร์ด ชิปเซต ชนิด + ขนาดของหน่วยความจำ RAM BIOS Front Side Bus(FSB) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น รองรับ HDD, มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google