งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนบอร์ด (Main Circuit Board).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนบอร์ด (Main Circuit Board)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนบอร์ด (Main Circuit Board)

2 การเลือกซื้อเมนบอร์ด
ชิปเซต ชนิด+ขนาดของหน่วยความจำ RAM BIOS Front Side Bus(FSB) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น รองรับ HDD,มี AGP ความเร็วกี่ X ,หรือ PCI Express มี LAN กี่พอร์ต USB 1 ,USB2 จำนวนกี่พอร์ต มี Sound หรือไม่ ถ้ามี เป็นแบบ กี่ CH.

3 เมนบอร์ด(Main Circuit Board)

4

5

6 1 7 2 3 6 4 5

7 8

8 เมนบอร์ด(Mainboard) แผงวงจรหลักซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนโครงสร้างอาคาร เป็นหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์

9 รูปแบบของเมนบอร์ด แบบ ATX (5-6 slot) แบบ Micro ATX (3-4 slot) แบบ Flex ATX (2 slot)

10

11 ส่วนประกอบของเมนบอร์ด
ชิปเซต (Chipset) วงจรรวมซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดและควบคุมการ ทำงานของเมนบอร์ด รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆของระบบเพื่อทำงานร่วมกับซีพียู

12 ชิปเซตทำการควบคุมส่วนต่าง ๆ ดังนี้

13 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของการ์ดแสดงผลแบบ AGP(Accelerated Graphic Port)
AGP BUS ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของการ์ดแสดงผลแบบ AGP(Accelerated Graphic Port)

14 ทำหน้าที่ติดต่อกับหน่วยความจำ
Memory BUS ทำหน้าที่ติดต่อกับหน่วยความจำ

15 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่บนสล็อต PCI
PCI BUS ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่บนสล็อต PCI

16 ATA 33/66/100 (AT Attach) ATA 33/66/100 หรือบางรุ่นอาจจะใช้คำว่า DMA 33/66/100 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสก์ที่สามารถทำงานแบบ ATA 33/66/100/133

17 BIOS ROM ควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบ Basic Input Output System Read Only Memory

18 USB (Universal Serial Bus)

19 ควบคุมการทำงานของ Keyboard และ Mouse

20 ช่องติดตั้งแบบ Slot Slot 1 สำหรับ Pentium II,Pentium III ,Celeron (เก่า) Slot 2 สำหรับ Pentium II Xeon ,Pentium III Xeon Slot A สำหรับ AMD Athlon

21 ช่องติดตั้งแบบ Socket
Socket 7 สำหรับ Pentium,Pentium MMX AMD K5 , K6 ,K6-2 Socket 8 สำหรับ Pentium Pro Socket สำหรับ Pentium III,Celeron Socket A (462) สำหรับ AMD Duron,AMD Thunderbird , Palomino Socket 423 / 478 สำหรับ Pentium 4,North wood ความเร็ว ตั้งแต่ 1.6 GHz ขึ้นไป

22 ช่องติดตั้งแบบ Socket
Socket T หรือ 754 สำหรับ Pentium Northwood ความเร็ว 2.4 – 3.4 GB. Socket หรือ สำหรับ Pentium 4 ,AMD Athron64 Socket สำหรับ AMD Athron64 รุ่น 3200+ ความเร็วเทียบเท่า 3.2 GB. Socket สำหรับ AMD Athron64 FX DUAL Channel

23 ช่องติดตั้งหน่วยความจำ
ทำหน้าที่สำหรับติดตั้ง RAM มี 2 ชนิด ช่องติดตั้งแบบ SIMM EDO RAM ช่องติดตั้งแบบ DIMM SDRAM DDR – RAM DDR2 – RAM DDR3 - RAM

24 ช่องติดตั้งแบบ SIMM ใช้กับ RAM แบบ FPM และ EDO RAM

25 ช่องติดตั้งแบบ DIMM ใช้กับ RAM แบบ SDRAM

26 เช่น การ์ดแสดงผล,การ์ดเสียง,การ์ด LAN
สล๊อต (Slot) สล็อต บนเมนบอร์ดทำหน้าที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เช่น การ์ดแสดงผล,การ์ดเสียง,การ์ด LAN

27 (Peripheral Component Interconnect)
PCI Slot PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นสล็อตที่ใช้กับอุปกรณ์ PCI พัฒนาโดย Intel มีความกว้างบัสข้อมูล 32 บิต ( ความเร็ว 33 MHz)

28 PCI Slot PCI Slot

29 AGP (Accelerated Graphics Port)
เป็นบัสชนิดใหม่ที่มีความเร็วค่อนข้างสูง (66 – 133 Mhz) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งาน กับการ์ดแสดงผลแบบ AGP

30 AGP Slot

31 ขั้วต่อ IDE เป็นขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์ IDE เช่น Hard disk ,CD-ROM บนเมนบอร์ดจะมี IDE คอนโทรลเลอร์อยู่ 2 ตัวคือ -Primary IDE (IDE1) -Secondary IDE (IDE2)

32 FDD Controller ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านแผ่นดิสก์

33 พอร์ตคีย์บอร์ด 1.แบบ DIN เป็นลักษณะวงกลมมี 5 รู
2.แบบ PS/2 เป็นพอร์ตคีย์บอร์ดชนิดใหม่

34 พอร์ตเมาส์ 1.แบบ Serial จะเป็นลักษณะของพอร์ตอนุกรม 2.แบบ PS/2 เป็นพอร์ตเมาส์ชนิดใหม่

35 พอร์ต USB (Universal Serial Bus)
พอร์ต USB เป็นพอร์ตอนุกรมชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เช่น Scanner ความเร็วในรับ-ส่งข้อมูลประมาณ 12 Mb/S ถึง ร้อย Mb/S

36 จัมเปอร์(Jumper),DIP Switch
จัมเปอร์ เป็นตัวกำหนดการทำงานของเมนบอร์ด

37 ขั้วต่อสวิตช์และไฟแสดงสถานะ
1.ไฟ Power 2.ไฟ Hard disk 3.ไฟ Turbo สวิตช์ Reset สวิตช์ Turbo สวิตช์ Power

38 แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับ BIOS ปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่บนเมนบอร์ดมีอยู่ 2 ชนิดคือ 1.แบบ นิกเกิ้ลแคดเมี่ยม 2.แบบ ลิเธียม

39 BIOS เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

40 BIOS

41 รายชื่อผู้ผลิตเมนบอร์ดรายใหญ่
Abit DFI Iwill Tyan ASUS Aopen ECS Gigabyte

42 อะไรเป็นอะไรบนบอร์ด ?

43

44 Mainboard PCI Express 1X PCI Express 16X Dual Channel

45 PCI Express 8X BATTARY BIOS CR2032 SPEAKER

46 Audio Connect

47 Channel A Channel B Channel A Channel B

48 จุดสังเกต ร่องบากสำหรับ Slot PCI

49 ครีบระบายความร้อน Chipset

50 Clear CMOS

51

52 Port Details USB Port Printer Scanner Modem Monitor
Keybaord ,Mouse USB Port Joystick midi port Printer Scanner Modem Monitor Speaker Linein , Mic

53 Mouse Serial Keyboard

54 Port เหล่านี้บอกคุณสมบัติ Mainboard อะไรบ้าง
SOUND LAN USB 1.0 USB 2.0

55 Socket 775

56 จุดฉีดสารเชื่อมระบายความร้อน

57

58 Socket 754 เหลี่ยม Socket กับ CPU

59 ลายบอกคุณสมบัติ Socket
Mark CPU

60 Mark CPU Mark CPU


ดาวน์โหลด ppt เมนบอร์ด (Main Circuit Board).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google