งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAM (Random Access Memory) ( หน่วยความจำหลัก ) เป็น หน่วยความจำที่ต้องการไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายพลังงานเลี้ยงตลอดเวลา ขณะทำงาน ขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงาน หน่วยความจำแรมจะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAM (Random Access Memory) ( หน่วยความจำหลัก ) เป็น หน่วยความจำที่ต้องการไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายพลังงานเลี้ยงตลอดเวลา ขณะทำงาน ขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงาน หน่วยความจำแรมจะทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAM (Random Access Memory) ( หน่วยความจำหลัก ) เป็น หน่วยความจำที่ต้องการไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายพลังงานเลี้ยงตลอดเวลา ขณะทำงาน ขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงาน หน่วยความจำแรมจะทำ หน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Power Off) ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำจะสูญ หายไปทันที

2 ประเภทของแรม RAM (Random Access Memory) FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) หน่วยความจำที่ เป็นแบบ SIMM (Single Inline Memory Module) มีจำนวนขา 30 ขา และ 70 ขา มีเส้นทางเดิน ข้อมูลขนาด 8 บิต ใช้กับ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า

3 ประเภทของแรม RAM (Random Access Memory) EDO RAM (Extended Data Output RAM) หน่วยความจำที่มีจำนวนขา 72 ขา มีเส้นทางเดินข้อมูลขนาด 32 บิต ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น เก่า ๆ เช่น รุ่น Pentium

4 ประเภทของแรม RAM (Random Access Memory) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่ ทำงานในช่วงสัญญาณนาฬิกาขา ขึ้นเท่านั้น มีทางเดินข้อมูลขนาด 64 บิต ติดตั้งกับช่องแบบ DIMM Socket (Double Inline Memory) มี 168 ขา

5 การ์ดแสดงผลภาพ (Graphic Card) เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ (System Unit) กับ จอภาพ (Monitor) ทำหน้าที่ผลิต สัญญาณภาพเพื่อส่งไปแสดงผล บนจอภาพ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

6 ประเภทของ Graphic Card 1. Onboard คือการ์ดแสดงผลที่ ติดตั้งมาบนแผงวงหลัก จะถูก ออกแบบมาให้ใช้งานทั่วไป 2. Expansion Card จะเป็นแผ่น การ์ด การติดตั้งนั้นต้องอาศัยช่อง เสียบการ์ดเสริมของแผงวงจรหลัก สามารถอัปเกรดเป็นรุ่นอื่น ๆ ได้ตาม ต้องการ ในการทำงานจึงไม่ทำให้ โปรแกรมบางโปรแกรมมีปัญหา

7 ความแตกต่างของการ์ดแสดงผล ภาพทั้ง 2 แบบ ส่วนเชื่อมต่อ (Interface) การ เชื่อมต่อจะแบ่งเป็นแบบ AGP 8x กับ PCI Express x16 โดยในแต่ล่ะ แบบจะไม่สามารถนำมาติดตั้งบน แผงวงจรแทนกันได้ การส่งข้อมูล แบบ PCI Express จะเป็นการส่งข้อมูลแบบ 2 ทาง แต่ ในแบบมาตรฐานการส่งข้อมูลแบบ ทิศทางเดียว

8 การ์ดเสียง (Sound Card) ทำหน้าที่ในการแสดงผลระบบ เสียงจากคอมพิวเตอร์ไปยะง ลำโพง ซึ่งจะมีการแปลงข้อมูล จากสัญญาณ Digital ไปเป็น สัญญาณ Analog

9 ประเภทของการ์ดเสียง 1. Expansion Card มี 2 ชนิด ISA Card เป็นการ์ดรุ่นเก่าที่ใช้กับ ISA Slot บนแผงวงจร PCI Card เป็นการืดที่ต้องเสียบลง ในช่องติดตั้งการ์ดเสริมบน แผงวงจรหลัก 2. Sound Onboard เป็นแบบติดตั้ง ชิปแสดงผลเสียงมาพร้อมกับ แผงวงจรหลัก ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น รวมทั้งยังรองรับการแสดงผลระบบ เสียงแบบลำโพงหลายตัว

10 ตัวอย่างช่องเสียบ Sound Onboard Center/Subwoofer port (Orange) ใช้เชื่อมต่อกับลำโพง แบบ 6 Channel Rear Speaker Out port (Black) ใช้เชื่อมต่อกับชุดลำโพงแบบ 4 Channel Side Speaker Out port (Gray) ใช้เชื่อมต่อกับชุดลำโพงแบบ 8 Channel

11 ตัวอย่างช่องเสียบ Sound Onboard Line in port (Light Blue) ใช้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อ รับสัญญาณเสียงเข้าสู่การ์ด Line Out port (Lime) ใช้เชื่อมต่อ กับลำโพงที่มีเครื่องขยายอยู่ในตัว หรือเครื่องขยายเสียงต่างๆ Microphone port (Pink) ใช้ต่อ อุปกรณ์จำพวกไมโครโฟน

12 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Device)  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมต่าง ๆ ตลอดจน ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้นอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล แบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 2 ประเภท 1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หลักการ สนามแม่เหล็กในการทำงาน (Magnetic Storage Device) - FDD (Floppy Disk Drive) - HDD (Hard Disk Drive)

13 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หลักการ ของแสงในการทำงาน (Optical Storage Device) CD Drive แบ่งออกเป็น - CD - ROM Drive - CD - RW Drive DVD Drive แบ่งออกเป็น - DVD - ROM Drive - DVD - Rewritable Drive

14 ฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ (HDD : Hard Disk Drive)  เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใช้ แผ่นโลหะแข็งในการจัดเก็บข้อมูล แผ่นโลหะแข็งจะถูกติดตั้งไว้ภายใน ตัวฮาร์ดดิสก์

15 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ ตัวถัง (Case) จะเป็นวัสดุอะลูมิเนียม ช่วยในการถ่ายเทความร้อน จะมีการ ปิดฝาครอบไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Logic Board) ทำหน้าที่ในการควบคุมการ ทำงานของ Head / การหมุนของจาน ดิสก์ แขนของหัวอ่าน / เขียน (Actuator Arm) จะทำงานร่วมกันกับ Voice Coil ซึ่งทำงานได้เร็วกว่า มีความแม่นยำสูง กว่า

16 หัวอ่าน / เขียนข้อมูล (Head) ทำหน้าที่ ในการอ่าน / เขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ ภายในประกอบด้วยขดลวด เมื่อมีคำสั่งมา จะแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่ ขดลวด ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทาง แม่เหล็ก ทำให้เกิดการเรียงตัวหใม่เพื่อใช้ ในการอ่าน / เขียน แผ่นจานดิสก์หรือแผ่นจานแม่เหล็ก (Platter) มีลักษณะเป็นแผ่นจานโลหะที่ บริเวณผิวถูกเคลือบด้วยสารแม่เหล็ก สาร แม่เหล็กจะถูกเหนี่ยวนำโดยหัวอ่าน / เขียน ข้อมูล เพื่อกำหนดสภาวะให้มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ในการจัดเก็บข้อมูลจะแบ่งเป็นแทร็กและ เซกเตอร์

17 มอเตอร์หมุนจานแผ่นดิสก์ (Spindle Motor) เป็นมอเตอร์ที่ ใช้ในการหมุนแผ่นดิสก์โดย ความเร็วในการหมุนแผ่นดิสก์จะมี ผลในการอ่าน / เขียนข้อมูล Interface Connector คือส่วน เชื่อต่อฮาร์ดดิสก์เข้ากับ แผงวงจรหลัก


ดาวน์โหลด ppt RAM (Random Access Memory) ( หน่วยความจำหลัก ) เป็น หน่วยความจำที่ต้องการไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายพลังงานเลี้ยงตลอดเวลา ขณะทำงาน ขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงาน หน่วยความจำแรมจะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google