งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. อารมณ์ที่เป็นไปในทาง ยินดี ๒. อารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ ไม่ยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. อารมณ์ที่เป็นไปในทาง ยินดี ๒. อารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ ไม่ยินดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. อารมณ์ที่เป็นไปในทาง ยินดี ๒. อารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ ไม่ยินดี

3 1. ความสามารถในการ ร้องให้ 2. เริ่มมีจุดหมาย 3. เริ่มรู้จักแสดงความ ซับซ้อน 4. เรียนรู้การควบคุม 5. เรียนรู้การแยกแยะ พัฒนาการทาง อารมณ์

4 ตัวอย่าง “ นายพรศักดิ์คงต้อง F แน่ๆ เพราะ เขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ” ผู้ที่ไม่เคยเข้าเรียนปรัชญาทุกคน เป็นผู้ที่ต้องได้ F ( ข้ออ้าง ) นายพรศักดิ์เป็นผู้ไม่เคยเข้าเรียน ปรัชญา ( ข้ออ้าง ) ดังนั้นนายพรศักดิ์ เป็นผู้ที่ต้องได้ F ( ข้อสรุป )

5 การอ้างเหตุผลที่ ผิดพลาด

6 ๑. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปียก เมื่อวานมีฝนตก ดังนั้นเมื่อวานถนน ต้องเปียก ๒. ถ้าฝนไม่ตก ดังนั้นถนนไม่เปียก เมื่อวานไม่มีฝน ตก ดังนั้นเมื่อวาน ถนนต้องไม่เปียก

7 ๓. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปียก เมื่อวานถนน เปียก ดังนั้นเมื่อวาน ต้องมีฝนตก ๔. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปีย เมื่อวานถนนไม่ เปียก ดังนั้นเมื่อวานต้อง ไม่มีฝนตก

8 วิธีจัดการกับความโกรธ ๑. ระบายออก ๒. ควบคุมเอาไว้ - โดยการทำงาน - ความรัก - โดยการทำลายข้าวของ - มองโลกในแง่ดี - โดยการเล่นกีฬา - ใช้หลักปรัชญา การควบคุมอารมณ์ อย่างมีเหตุผล

9 ( ๔ oo ปี ก่อน ค. ศ.) เล่าจื้อแห่งลัทธิเต๋า “ ทำร้ายคนอื่นเท่ากับ ทำร้ายตนเอง ”

10 ( ๕๑๑ – ๔๗๙ ปีก่อน ค. ศ.) ขงจื้อ “ อย่าทำกับผู้อื่นซึ่งท่านไม่อยาก ให้ผู้อื่นทำกับท่าน ”

11 พระคริสต ธรรมคัมภีร์ “ ถ้าผู้ใดตบแก้ม ซ้ายของท่าน จงหันแก้มขวาให้ เขาตบ ” ( ๔ ปีก่อนค. ศ. - ค. ศ. ๓ o)

12 พุทธธรรม “ พึงชนะความ โกรธด้วยความไม่ โกรธ ความชั่วด้วย ความดี ความเห็น แก่ตัวด้วยการให้ และความเท็จด้วย ความจริง ” ( ๕๔๓ ปี ก่อน ค. ศ.)

13 รายชื่อผู้จัดทำ 1. นายปฐมพงษ์ ปะวะระ เลขที่ 14 5610551722 2. นายภราดร มีอนันต์ เลขที่ 19 5610551781

14 จบแล้วจ้า ขอบคุณ ครับ !!


ดาวน์โหลด ppt อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. อารมณ์ที่เป็นไปในทาง ยินดี ๒. อารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ ไม่ยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google