งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการปรับเงินเดือน ประจำปี 2548 โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาปรับ เงินเดือน ปี 2548 นี้ คลิกต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการปรับเงินเดือน ประจำปี 2548 โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาปรับ เงินเดือน ปี 2548 นี้ คลิกต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการปรับเงินเดือน ประจำปี 2548 โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาปรับ เงินเดือน ปี 2548 นี้ คลิกต่อไป

2 คุณมีความพึงพอใจกับอัตรา เงินเดือนปัจจุบันหรือไม่ ? พอใจมากไม่พอใจ โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน.

3 พอใจมาก ไม่พอใจ โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน. คุณมีความพึงพอใจกับอัตรา เงินเดือนปัจจุบันหรือไม่ ?

4 พอใจมาก ไม่พอใจ โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน. คุณมีความพึงพอใจกับอัตรา เงินเดือนปัจจุบันหรือไม่ ?

5 ขอบคุณที่กรอกข้อมูลตามความ เป็นจริง คลิก เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายบุคคล บริษัท ยินดีที่จ่าย ค่าจ้างให้ท่านตาม ความพึงพอใจแล้ว

6 อัตราเงินเดือนของท่านจะ พิจารณาให้ใหม่ปีหน้า Exit ผลการพิจารณาปรับ เงินเดือน ปี 2548 สรุปว่าไม่มีการ เปลี่ยนแปลง กลับไปทำงานกันต่อได้ แล้ว เล่นกันอยู่ได้


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการปรับเงินเดือน ประจำปี 2548 โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาปรับ เงินเดือน ปี 2548 นี้ คลิกต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google